Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hvordan legge til rette for at flere profesjonelle musikere kan leve og virke i Oppland?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hvordan legge til rette for at flere profesjonelle musikere kan leve og virke i Oppland?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hvordan legge til rette for at flere profesjonelle musikere kan leve og virke i Oppland?

2 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august KONFERANSEN skal sette fokus på musikerne som yrkesgruppe og deres situasjon i Oppland. Vi vil at konferansen kan være starten på en dialog mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge og musikerne i fylket om hvordan musikkfeltets forhold i Oppland både som kunstart og som næring kan utvikles. Da må vi finne fram til samarbeidsformer som kan bidra til å bedre mulighetene for musikervirksomhet i Oppland.

3 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hva kjennetegner det profesjonelle musikermiljøet? 1.Utgjør en stor del av kunstnerbefolkningen i fylket 2.Utøvende musikere og andre med tilknytning til bransjen; studio, musikkhandel, arrangør etc.. 3.Fordelt på alle genre 4.Få fellesarenaer og fragmentert miljø

4 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Quality is never about money, rather, it is an attitude of mind. Sir Norman Foster, arkitekt

5 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Status OFK 2009 Nytt kulturpolitisk dokument for Oppland frem mot 2014 vedtatt våren 2009.

6 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Kulturpolitikkdokumentet 1 Oppland fylkeskommune skal styrke kunstlivet som en faktor for utvikling av opplandssamfunnet og som grunnlag for utvikling av kulturnæringer.

7 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Kulturpolitikkdokumentet 2 Stimuleringsordninger, stipendordninger, prosjektstøtte, produksjonsstøtte Markedsføring Tilfang av oppdrag Talentutvikling Formidling av profesjonell kunst gjennom for eksempel Kulturmenyen Flerkulturelle prosjekter Internasjonalt samarbeid

8 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Kulturpolitikkdokumentet 3 Samhandling mellom aktører Institusjonsetablering (kompetansesenter rytmisk musikk) Tidsavgrensede utviklingsprosjekter

9 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Kulturpolitikkdokumentet 4 Oppland fylkeskommune skal utvikle de store mulighetene som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring, styrke innovasjons- og nyskapingsevnen, bedre samspillet mellom kultur og næringsliv og legge til rette for at profesjonelle kunstnere kan bo og virke i fylket.

10 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Tverrsektorielle prosjekter Nettverk, arenabygging, erfaringsutveksling Kartlegging av behov og muligheter Kulturpolitikkdokumentet 5

11 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Stikkord til konferansens tema: Scenenettverk, fylkesmusikkscene Bookingagenter og management Musikernettverk Møteplasser Talentutvikling Målretting av virkemiddelapparat (Innovasjon Norge) Mulighet for ideutvikling over tid Markedsføring, synliggjøring, promoteam

12 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hva nå? Vi trenger en plan…. (En musikkpolitisk handlingsplan) Den som har skoen på vet hvor den trykker Roller og oppgaver Prioritering må til Felles stemme blir lyttet til

13 Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Fra "kunstneren" av André Bjerke Mer nyttig enn alle dødsens fornuftige "nytter" er formen som føler, er bildet som ser, er tonen som lytter.


Laste ned ppt "Fylkeskultursjef Tone Kolaas, Musikerkonferansen 31.august Hvordan legge til rette for at flere profesjonelle musikere kan leve og virke i Oppland?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google