Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Natur-og miljøbarometeret 2008 En undersøkelse utført av TNS Gallup Dette er det åttende Natur- og Miljøbarometeret Undersøkelsens fremste mål er å kartlegge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Natur-og miljøbarometeret 2008 En undersøkelse utført av TNS Gallup Dette er det åttende Natur- og Miljøbarometeret Undersøkelsens fremste mål er å kartlegge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Natur-og miljøbarometeret 2008 En undersøkelse utført av TNS Gallup Dette er det åttende Natur- og Miljøbarometeret Undersøkelsens fremste mål er å kartlegge og følge det norske folk over tid når det gjelder, holdninger, oppfatninger, verdier, vaner og atferd innenfor spørsmål som er relatert til natur og miljø Undersøkelsen ble gjennomført med et landsrepresentativt utvalg på 600 respondenter over 15 år

2 Jakt og fiske Generelle trender: –Fortsatt ser vi at jakt har en høy oppslutning blant det norske folk, og det uttrykkes stor tiltro til at jakten utøves på en human måte –Fortsatt er jakten mannsdominert, og menn har større tiltro enn kvinner til en human jaktutøvelse. Kvinner er imidlertid noe mer positive i år. –Motstanden mot catch and release ligger stabilt på i overkant av 50%.

3 Holdninger til jakt Det er en stabil, positiv holdning til jakt i den norske befolkning 74% har nå en positiv grunnholdning til jakt, og dette bekrefter fjorårets nivå. –I 2001 var tilsvarende tall 65% –Gruppen ”svært positive” har økt fra 19% til 25% i samme periode Vi ser at det er de gruppene som lå lavest i fjor, kvinner og yngre, som har fått framgangen i år, dette er positivt for NJFF og jegerne.

4 Tiltro til human jakt Fortsatt stor tiltro til at jakten utøves på en human og forsvarlig måte 79% har fortsatt tillit til at jakten utøves på en human måte –Dette er det samme tallet som i fjor, men flere enn i fjor sier at de har ”svært stor” tiltro. De yngste har noe større tiltro enn i fjor, men fortsatt er de unge de mest skeptiske.

5 Hvilken jakt tviles det på ? Blant de som ikke har tiltro til at jakten utøves på en human og forsvarlig måte: –Elgjakten har svakest omdømme (13%), men det er en forbedring fra i fjor da 18% svarte elgjakten som den minst tillitsfulle –Ulvejaktmotstanden er betydelig dempet (6% i 2008 mot 25% i 2005) –Mer enn en av tre som har liten tiltro sier at de har det til alle former for jakt – antallet med slik generell mistillit er økende (Disse tallene er mer usikre enn resten da antallet respondenter er ganske lavt)

6 Catch and release (fang og slipp) Motstand mot catch and release –På generelt grunnlag, hvor positiv eller negativ stiller du deg til såkalt ’catch and release’? Det vil si at fiskeren slipper fisken ut i vannet igjen levende i stedet for å drepe den Den positive økningen for catch and release som vi så i fjor stagnerer. 40% er nå positive, mens 54% er fortsatt negative. Mest positive er de mellom 30-45 år. Kvinner er mer negative enn menn, og den aller eldste aldersgruppen er mest negativ til catch and release

7 Internett – generelle trender Tilgangen til internett øker fra 85 til 89% –I 2001 var det kun 69% som hadde tilgang til internett Rundt 40 % bruker Internett for å orientere seg om tilbud innenfor friluftsliv, jakt- og fiske Vi ser at menn bruker Internett til dette formålet i langt større grad enn kvinner Kun 11% kjenner til www.inatur.nowww.inatur.no –6% bruker Inatur, en liten nedgang fra 2007

8 www.njff.no NJFF har de nest mest besøkte hjemmesidene blant de undersøkte organisasjonene 9,7% av de spurte har vært på www.njff.no –Det er en pen økning fra i fjor da tallet var 8,5% Kun Turistforeningen har bedre besøkte sider (10,5%) –NJFF ”haler innpå” mens DNT taper antall besøkende. –Disse to organisasjonene ligger i en klasse for seg

9 Besøk på hjemmesidene OrganisasjonProsent av alle 2001 Prosent av alle 2002 Prosent av alle 2003 Prosent av alle 2004 Prosent av alle 2005 Prosent av alle 2006 Prosent av alle 2007 Prosent av alle 2008 DNT2,8 5,96,27,110,411,110,5 NJFF4,46,25,46,76,66,38,59,7 Bellona0,222,82,72,02,24,54,7 MD12,81,11,22,30,83,91,8 Natur og Ungdom –1,22,81,60,70,82,72,1 WWF2,41,82,81,22,01,22,03,2 FIVH–10,30,20,31,01,92,4 Greenpeace0,60,510,30,80,71,70,5 NNV1,420,32,32,81,21,53,7 SFT1,420,32,32,81,21,31 Dir. nat1,3 0,70,31,81,31,11,8 Regnskogfonde t ––0,3 1,30,5 1,8 Skogeierforbun det 0,60,5 0,2 0,00,4 Statskog0,50,80,50,3 0,80,30,6 FMVA0,30,7 0,51,10,60,30,8 Dyrevernallians en ––0,30,20,5 0,21,1

10 Organisasjonsdelen Denne delen av undersøkelsen tar for seg ulike natur- og miljøvernorganisasjoner, og måler kjennskapsgrad og tillit til disse Følgende organisasjoner er med: –DNT –WWF –NJFF –Bellona –Naturvernforbundet –Miljøvernforbundet –Regnskogfondet –Natur og Ungdom –FIVH –Greenpeace –NOAH –Dyrevernalliansen

11 Kjennskap til organisasjonene NJFF ligger ca midt på treet med en kjennskap på 81% Det er en økning på 3 % fra i fjor De klassiske naturvernorganisasjonene scorer høyest (Natur & Ungdom, Bellona, Greenpeace, Naturvernforbundet osv) På bunn ligger NOAH (41%) og Dyrevernsalliansen (47%)

12 Tillit til organisasjonene NJFF har en tillitsscore på 66% - opp 3% fra i fjor (Hvor stor eller liten tillit har du til NN-organisasjon?) Totalt ligger NJFF høyt (nr 2) på tillitsbarometeret, kun overgått av Den norske Turistforening med 77% og likt med WWF med 66% NJFF er eneste organisasjon som scorer høyest hos menn

13 Rovvilt i norsk natur De aller fleste mener de fire store rovdyrene har en plass i Norge. Vi ser en økende skepsis mot å ha ulv i eget nærområde. –49% positive i 2007, kun 44% i år Befolkningen deles imidlertid på midten i holdningen til å ha bestander av rovdyr i eget nærområde. Ulv og særlig bjørn har negative konsekvenser for befolkningens bruk av eget nærområde, mens det gjelder i noe mindre grad for jerv og enda mindre for gaupe. Tiltroen til rovdyrforskerne ligger stabilt relativt høyt.

14 Motorferdsel i utmark Motstanden mot motorkjøretøy i norsk utmark er svært stabil –83% er negative til at det må bli lettere å bruke motorkjøretøy i norsk utmark De to yngste aldersgruppene er minst skeptiske til bruk av motorkjøretøy i utmark, og det er markante kjønnsforskjeller De yngre er som i fjor langt mer positive, og menn er også mer positive enn kvinner.


Laste ned ppt "Natur-og miljøbarometeret 2008 En undersøkelse utført av TNS Gallup Dette er det åttende Natur- og Miljøbarometeret Undersøkelsens fremste mål er å kartlegge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google