Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

DE SISTE DAGER OG TIMER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "DE SISTE DAGER OG TIMER."— Utskrift av presentasjonen:

1 DE SISTE DAGER OG TIMER

2 ”Hvordan et menneske dør, forblir som viktige minner hos dem som lever videre. Både av hensyn til dem og til pasienten, er det vår oppgave å kjenne til hva som forårsaker smerter og plager, og hvordan vi kan behandle disse plagene effektivt. Det som skjer de siste timene før et menneske dør, kan lege mange tidligere sår, eller forbli som uutholdelige erindringer som forhindrer veien gjennom sorg” Cisely Saunders

3 6 faktorer som innvirker på dødskvaliteten
Smerte- og symptomlindring 2. Klare beslutninger og god kommunikasjon 3. Forberedelse til hendelser før og etter dødens inntreden 4. Fullføring: tilbakeblikk på livet, konfliktløsing, tid med familien, ta adjø 5. Bidra til at andre kan ha det godt 6. Ha følelsen av å være unik og en ”hel person” og ikke bare en ”sykdom” eller et ”kasus” ( ANN INTERN MED 2000; 132: )

4 TERMINAL PLEIE (Standard for palliasjon)
Man bør tilstrebe at pasienten kan få dø der hun/han ønsker det, og legge forholdene til rette for en verdig død Pasienten skal: (krav til terminal pleie WHO) Være informert om sin tilstand Ha enerom Slippe å være alene Få lindring av smerter og andre symptomer Gis anledning til å snakke om eksistensielle og åndelige spørsmål Dette innebærer blant annet at pasienten skal kunne få medikamenter subkutant, evt som kontinuerlig subkutan infusjon, og at sentrale medikamenter som analgetika, anxiolytika og antiemetika skal være tilgjengelige.

5 Når døden nærmer seg Søvnbehovet øker
Det er økende fysisk svekkelse, behov for sengeleie Interessen for omgivelsene minker og bevisstheten sløres, mindre respons til de nærmeste Orienteringsevnen svekkes, med tidvis eller tiltakende forvirring Interessen for å ta til seg næring svekkes, etter hvert trengs det også mindre drikke. Den syke tar bare små slurker vann og har vansker med å ta tabletter (Rossland, Hofacker, Paulsen, Tidsskr Nor Lægeforen nr 4,2006;126:467-70)

6 Plan for lindrende behandling
Seponer all unødig medikamentell behandling Seponer alle unødige omsorgstiltak Fokuser på spesifikk behandling av pasientens plager - kompetanse slik at pasienten slipper å lide unødig (Husebø og Husebø, De siste dager og timer, 2003)

7 Døende pasienter – vanlige retningslinjer
Ved svelgproblem – subcutan medisinering Vedvarende plager – regelmessig medisinering Intermitterende plager – medisin ved behov (Husebø og Husebø, De siste dager og timer, 2003)

8 Døende pasienter – vanlige retningslinjer
Forventede og uventede problemer – lag en liste over tiltak og medikamenter Sørg for informasjon og dokumentasjon (Husebø og Husebø, De siste dager og timer, 2003)

9 OMSORG – TRYGGHET- KOMPETANSE
HELE DØGNET!

10

11

12 et privilegium å få være hjelper å få følge så mange det siste stykket av veien fra livet til døden - et privilegium å få lære om livet om det å leve om å være menneske helt frem


Laste ned ppt "DE SISTE DAGER OG TIMER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google