Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BAKGRUND EXEMPEL FRÅN MITT-NORGE Vasa, 13.september, 2012 Knut Wik VILKA UTMANINGAR MÖTER DE REGIONALA MUSEERNA I DET 21:a ÅRHUNDRADE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BAKGRUND EXEMPEL FRÅN MITT-NORGE Vasa, 13.september, 2012 Knut Wik VILKA UTMANINGAR MÖTER DE REGIONALA MUSEERNA I DET 21:a ÅRHUNDRADE."— Utskrift av presentasjonen:

1 BAKGRUND EXEMPEL FRÅN MITT-NORGE Vasa, 13.september, 2012 Knut Wik VILKA UTMANINGAR MÖTER DE REGIONALA MUSEERNA I DET 21:a ÅRHUNDRADE

2 Knut Wik Seniorrådgiver, Sør-Trøndelag fylkeskommune Leder/President for Advisory Committee, International Council of Museums (ICOM) Medl. Executive Council Leder/orförande I Mittnordenkomiteens Kulturarbetsgrupp

3

4

5 Sør-Trøndelag Trøndelag – delt i to fylker: Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag Sør -Trøndelag fylkes- kommune

6 Museer i det nasjonale museumsnettverket inntil 2007 Orkla Industrimuseum Rørosmuseet Kystmuseet i Sør- Trøndelag Museet Kystens Arv Ringve Museum Trondheim kunstmuseum Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum Rockheim Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg DS Hansteen

7 Andre museer – andre departement MuseumDepartement VitenskapsmuseetNTNU, Kunnskapsdepartementet Norsk rettsmuseumJustisdepartementet Rustkammeret, ForsvarsmuseetForsvarsdepartementet NDR, Museet i ErkebispegårdenKirkedepartementet

8 Museumsutvikling og konsolidering i Sør-Trøndelag fylke 1992: 28 museer med tilskudd 2007: 8+1 museer 2010: 1 museum 4 museer utenforTrondheim 4+1 i Trondheim Alle er oppgave- oreintert

9 Rock på museum Rockheim – Norsk museums for rock og populærmusikk Åpnet i 2010

10 Den nasjonale museumsreformen – og fylkeskommunens rolle Stortinget vedtok I 2000 melding nr 22 med tittelen: Kilder til kunnskap og oppleving. Arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid Kalt: ABM-meldinga

11 Reformens hovedelement: Reformprosessen var bygd på en sterk regional involvering. Reformen utfordret museumssektoren kraftig gjennom beskjeden om at antall museer med statstilskudd skulle reduseres fra ca 300 til 70 Insentiven var: Mer penger til sektoren. Målet var å etablere sterkere enheter både profesjonelt, økonomisk og administrativt, og å etablere et nasjonalt museumsnettverk.

12 ABM senter i en ubåt-bunker Statsarkivet og to andre arkiv- institusjoner 50 % av universitets- biblioteket museumsmagasiner

13 Stadier i den regionale museumsreformen Sterk støtte og involvering fra de regionale politikerne. Motstand fra museene i regionen De tidligere nasjonale museene i Trondheim Hvilke løsninger var aktuelle Hovedkampen varte i fem år, og fortsatt står ett museum og et dampskip igjen.

14 Poltisk involvering

15 Resultatet: Museene i Sør- Trøndelag (MiST)

16 To enheter er fortsatt ikke med, men får sitt tilskudd fra MiST

17 Positive resultater? mer bærekraftig organisasjon og rn mer profesjonell organisasjon mindre sårbar organisasjon forskningen styrket Det konsoliderte museet har vært i stand til å møte den digitale utfordringen Bedre og sunnere økonomi og smartere drift.

18 Negative konsekvenser? «Meg og mitt museum» holdning stadig virksom Lange geografiske avstander Noe lavere lokalt engasjement og involvering

19 Perspektivet: Dette er framtida – vi se ser høyerer standard og en mer profesjonell organsisasjon Alt tar tid, men arbeidet er godt i gang Publikum merker framgangen …men utfordringene er mange

20 Utfordringer i det 21.århundre? Det problematiserende museet. Hva er museets rolle i samfunnet? Hvorfor skal museene arbeide med identitet? Hva er kulturarv? Museet for all-hvem er alle?

21 Stortingsmelding nr. 49(2008-2009): Framtidas museum Forvaltning, forskning, formidling, fornying I tilleggtil de tradisjonelle museumsoppgavene innsamling og bevaring, forskning og formidling kom nå begrepet fornying inn i den statlige museumspolitikken. Utfordring nummer 1:Kombinere innholdet i samfunnsrollen og nye dokumentasjonsoppgaver.

22 Samfunnsendringer, befolkningsutviklingen og det inkluderende museet Utfordringer: Museene skal reflektere den befolkningsmessige sammensetningen i samfunnet, både i innsamling og formidling. Museene kan også være viktige aktører for å skape kulturell forståelse og aksept for forskjeller, og samtidig bygge opp omkring en demokratisk utvikling.

23 Digital utvikling – nye medier Utfordringer: Alle museene i MiST skal ha et høyt digitaliseringsnivå. I dag er det noen som har kommet svært langt, og noen som fortsatt er på startstreken. Samtidig bør museenes kunnskapsproduksjon i størst mulig grad publiseres fritt tilgjengelig og digitalt. Lokalmuseene og historielagene har behov for opplæring og kompetanse i bruk av registreringsprogram og publisering. Det er i dag et lovkrav at offentlige nettsteder og andre digitale medier skal være universelt utformet og tilgjengelig for alle. Dette må også følges opp av museene.

24 Nye dokumentasjonsområder- innsamling Utfordringer: Samfunnsutviklingen gjør at det er nødvendig å vurdere nye dokumentasjonsområder, og fornye de områdene er har. Kunnskap om nye nordmenns kultur og religion bør finnes på våre museer. Samtidig skal vi dokumentere, komplettere og sikre det materialet som allerede finnes på museene.

25 Samlingsforvaltning Utfordringer: Museenes samlinger utgjør en svært viktig del av kulturarven og er grunnlag for kunnskapsproduksjon og formidling. Det er derfor viktig at disse blir prioritert med hensyn til konservering og bevaring. Å gi publikum tilgang til samlingene er en viktig oppgave som det til nå ikke er arbeidet nok med. Aktuelle tema: åpne magasin og publikumsmagasin. viktig med en velorganisert konserveringstjeneste

26 Kunnskap, læring og opplevelse Utfordringer: Det kreves en sammenheng mellom innsamling, dokumentasjon, forskning og kunnskapsproduksjon og formidling. Dette igjen krever god samhandling og planlegging. Det er utfordrende å prioritere nye målgrupper samtidig som museene skal tenke ut nye metoder, benytte ny teknologi og være mer synlig i formidlingen. Museene må være bevisst sin definisjonsmakt. Stikkord som livslang læring og dialog bør derfor være sentrale i planlegging av nye utadretta programmer og formidlingstiltak. Det er befolkningen som kan fortelle historiene og tilføre et mer nyansert bilde av samfunnsutviklingen.

27 Lokale museer og historielag Utfordringer: Samarbeidet mellom den omfattende faglige kompetansen MiST og de øvrige museene i Sør- Trøndelag bør utvikles slik at de lokale museene blir en synligere del av museumslandskapet. MiST sitt ansvar for museumstjenester overfor de øvrige museene skal imøtekommes.

28 Museer og kulturminnevern Utfordringer: Det er behov for et tettere samarbeid mellom museer og kulturminnevern på flere områder, men spesielt innfor bygningsvern. Etter at Norge har sluttet seg til UNESCO konvensjonen om immateriell kulturarv, er oppfølging av konvensjonen er en viktig utfordring.

29 Museer, arkiv og bibliotek Utfordring: Det er svært viktig at samarbeidet mellom arkiv, bibliotek og museum fortsatt utvikles. Museene har behov for arkiv- og bibliotekkompetanse i sin virksomhet.

30 Museene en viktig del av reiselivet Utfordringer: Museene må videreutvikles som attraksjoner og reiselivsmål og samtidig ivareta de kvalitetskriterier og spesifikke arbeidsområder som de har. Det blir en viktig utfordring å utvikle museene videre til å bli enda bedre og enda mer tilgjengelige for publikum. Museene har i dag et for svakt samarbeid i forhold til turister som kundegruppe. Samarbeidet med de øvrige reiselivsaktørene må også forbedres. Museene og reiselivet har felles utfordringer i å skape sammenheng og synergier som øker attraksjonsverdien og kvaliteten på opplevelse, læring og formidling.

31 Kompetanse og salg av tjenester. Oppdragsvirksomhet Utfordringer: I dag er museene avhengig av en stor andel av egeninntekter ut over rene billettinntekter. Oppdragsvirksomhet, utleievirksomhet, og salg av tjenester krever god forretningsdrift. Museene er gjennom sine ansatte i besittelse av en unik fagkompetanse på flere områder. Museene har muligheter til å øke sine inntekter ved en bedre markedsføring av kompetanse og tjenester innen flere fagområder.

32 Pust ut – toget går videre (kanskje)

33 Å seile er en utfordring – å ta vare på 120 åpne trebåter likeså.

34 Oppdrettslaksen er på museum, men har vi plass for gjenstandsmaterialet?

35 Utfordringer er det nok av… …og noen skal vi overlate til de som kommer etter oss Takk for meg!


Laste ned ppt "BAKGRUND EXEMPEL FRÅN MITT-NORGE Vasa, 13.september, 2012 Knut Wik VILKA UTMANINGAR MÖTER DE REGIONALA MUSEERNA I DET 21:a ÅRHUNDRADE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google