Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandrere i arbeidslivet – Holdninger og handlinger - De vanskelige debattene Manuela Ramin-Osmundsen 02. mars 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandrere i arbeidslivet – Holdninger og handlinger - De vanskelige debattene Manuela Ramin-Osmundsen 02. mars 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandrere i arbeidslivet – Holdninger og handlinger - De vanskelige debattene Manuela Ramin-Osmundsen 02. mars 2005

2 Side 2 Innvandrere på arbeidsmarkedet: Registrert ledighet; SSB; 4.kvartal ,4 % registret ledighet blant innvandrere; 3,5% i hele befolkningen Nær 18 prosent ledige blant de fra Afrika 12,4 % ledige blant de fra Asia 10,3% ledige blant de fra Øst-Europa 9,7% ledige blant de fra Sør- og Mellom-Amerika 5,4% blant de fra de nye EU-landene i Øst-Europa Flest arbeidssøkende med fire til syv års botid Nærmere 30 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

3 Side 3 Jeg ønsker å stille et retorisk spørsmål: Hvorfor ansetter vi ikke innvandrere? Jeg vil bygge opp mitt innlegg med konkrete svar

4 Side 4 Svar nr 1 ”Vi mangler kunnskap om utviklingstrendene i vårt samfunn”

5 Side 5 Norges nye befolkning Folketallet stagnerer Befolkningen eldres Innvandrerne strømmer til Lav innvandring av arbeidskraft Norge er flerkulturelt, Islam nest største trossamfunn Byene vokser Kilde: Mandagmorgen; rapport 1; 2004

6 Side 6 Innvandrerbefolkningen: nøkkeltall 7,6 prosent, i alt personer i Norge Dvs. – som har to utenlandsk fødte foreldre av disse er flyktninger førstegenerasjonsinnvandrere i Norge, hvorav er etterkommere Innvandrere i alle landets kommuner. (Oslo har 21,8 prosent av befolkningen) Ikke vestlige innvandrere utgjør 72% er muslimer Tredobling på 20 år Nettomigrasjon på ca pr år Kilde:

7 Side 7

8 Side 8 Svar nr 2 ”Vi tror at de fleste er asylsøkere som ”lurer” oss”.

9 Side 9 Beskyttelse i Norge *Foreløpige tall for 2004

10 Side Tre dører til varig opphold i Norge Tall for 2003: personer

11 Side 11 Svar nr 3 ”Vi vet lite om den kompetansen som familieinnvandrere bringer med seg til Norge”.

12 Side 12 Familiegjenforeninger

13 Side 13 Familieinnvandring på topp 2004: 2003: Thailand Irak Russland Somalia Tyskland Pakistan Storbritannia Filippinene USA Tyrkia Totalt : * I 2004 ble det innvilget tillatelser til familieinnvandring. Av det totale antall tillatelser til familieinnvandring i 2004 var 38% registrert menn. Omfatter innvilgelser i alle instanser. *Tallene er foreløpige Kilde: DUF Tabellen tar utgangspunkt i de ti største landene for I 2003 lå Afghanistan blant de ti største landene, ikke USA.

14 Side 14 Svar nr 4 ”Vi utnytter ikke mulighetene som ligger i regelverket”

15 Side 15 Førstegangs arbeidstillatelser gitt til borgere av de nye EU landene* 2004: Pr var det utstedt: EØS- tillatelser**: Sesongtillatelser: Spesialisttillatelser: 135 Andre tillatelser: Totalt # *Foreløpige tall for 2004 ** Herav 7493 med varighet over tre måneder. # I tillegg kommer 2656 fornyelser. 2003: Pr var det utstedt: Sesongtillatelser: Spesialisttillatelser: 482 Andre tillatelser: Totalt De tre største landene i 2004: Polen Litauen Latvia Antall tillatelser i uke 53: 67

16 Side 16 Spesialister – innvilgelser på topp 2004: 2003: USA Polen Russland Filippinene India Serbia og Montenegro Australia Litauen Canada Kina Totalt: 734* 1126 Fornyelser: Kilde: DUF Kun tillatelser gitt etter Utlendingsforskriften §3.2.a er omfattet. Tillatelser innvilget av andre instanser enn UDI er inkludert. *Tallene er foreløpige Tabellen viser oversikt over de ti største landene for I 2003 lå Slovakia, Romania og Estland blant de ti største landene og ikke Australia, Canada og Kina.

17 Side 17 Svar nr 5 ”Siden minoriteter skårer dårlig på en rekke levekårsindikatorer, tror vi at det går dårlig med de fleste”

18 Side 18 Generasjon

19 Side 19 Lys i tunnelen? Aftenposten 21.sept 03

20 Side 20 Få frem positive rollemodeller Mahmood Amiry Mghaddam Kom som kvoteflyktning fra Iran i 1985 Har levert årets beste medisinsk doktorgrad ved UiO i 2004 Mottok Kongens gullmedalje 18.okt …. Likevel er drømmen levende om en dag å få lov til å flytte hjem igjen Aftenposten Aften 17.okt 04

21 Side 21 Svar nr 6 ”Vi tør ikke, vi vil ikke, vi gidder ikke ”

22 Side 22 MYTE: ”Integrasjonen i Norge er mislykket” REALITET:Integrasjonen går langsomt er vanskelig men er på rett vei ”Lars Østby; SSB” Regjeringens svar: St. meld.49

23 Side 23 Islam? Trussel mot den franske stat? Debatten om muslimske skaut på skolen har tilspisset seg denne høsten. Nå er det forbud mot dette. Foto: AFP/Scanpix Lila Levy (18) til venstre, og søsteren Alma (16) ble i oktober utvist fra sin skole i Paris- forstaden Aubervilliers da de nektet å fjerne skautet før de gikk inn i klasseromme t.FOTO: AP/SCANPIX

24 Side 24 Vår konkurransekraft ligger i hvor dyktige vi er på integrering Norge kan ikke basere seg på at naturen er den største tiltrekningskraft

25 Side 25 7 utfordringer til arbeidsgivere og tillitsvalgte 1. Innsats ”fra rekruttering til pensjon” 2. Bort fra fargeblindhet: kjønnslikestilling som eks 3. Gjør arbeidet målrettet og resultatorientert 4. Integrering og mangfold på kort og lang sikt 5. Bruk eksisterende avtaleverk 6. Vær en tydelig og modig normsender 7. Bruk nærhet til målgruppene og integreringsarenaene

26 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innvandrere i arbeidslivet – Holdninger og handlinger - De vanskelige debattene Manuela Ramin-Osmundsen 02. mars 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google