Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler

2 Nytelsesmiddel, botemiddel og rusmiddel

3 Barrierer Myter: Det kan være det samme, de er uansett så gamle Det nytter allikevel ikke å endre gamle vaner Det er synd på dem, la dem bare drikke Andre forhold: Holdninger Tabu Fokus på det somatiske Kunnskapsmangel Tidspress

4 Internasjonal forskning Eldres alkoholbruk - underrapportert og lite utforsket tema Økt tilgjengelighet Økt alkoholbruk Alkoholrelaterte dødsfall blant eldre europeere økt i løpet av de siste 10 år Aldersrelaterte endringer fysisk, psykisk og sosialt

5 Forts. internasjonal forskning Økning i sykehusinnleggelser relatert til alkoholmisbruk Minst en tredjedel av langtidsbrukere av benzodiazepiner bør slutte å bruke dem

6 Helsepersonell ”Mangler kunnskap om hvordan man skal avdekke skadelig bruk av rusmidler hos eldre”

7 Eldre og alkoholbruk Alkoholrelaterte dødsfall blant eldre stiger: –menn: 45 % av 65 åringer dør av alkohol –kvinner: 22 % av 64 åringer dør av alkohol 11% av menn 60 + 6% av menn 70 + antas å ha et problematisk alkoholforbruk Konsum og hyppighet øker med utdanningsnivå og inntekt

8 Eldre og legemidler –65 åringer høyest forbruk –Hver 5. nordmann bruker mer enn 10 reseptbelagte legemidler –Beroligende, angstdempende og sovemedisin –Eldre kvinner med legemiddelbruk, risiko i trafikken

9 Kjønns- perspektivet Kvinner 4 ganger høyere blandingsmisbruk enn menn Alkohol som sorgdempende middel - enker Menn Risikofylt alkoholbruk ensomme uten partner Manglende sosialt nettverk

10 Hva skjer i Oslo? Prosjekt Eldre og rusbruk, Bydel St.Hanshaugen, 2009 Nettverk eldre og rusbruk Oslo, omfatter flere bydeler

11 Brukerkartlegging (Bjerke) Alkohol totalt 33 brukere 4 innlagt etter fall/2 brudd 3 dødsfall –usikkert om dødsfall er relatert direkte til alkoholskader Kombinasjon alkohol/legemidler 5 brukere Legemidler besøkt 46 brukere –10 har avhengighet –2 bruddskader

12 Summegruppe 1

13 Mulig gevinst Bedre helse Færre sykehusinnleggelser Samfunnsøkonomisk gunstig

14 Rusmidler Lovlige rusmidler - alkohol - legemidler Ulovlige rusmidler - heroin, hasj  Fare for avhengighet

15 Summegruppe 2

16 Alkohol og vane- dannende legemidler Psykoaktive stoffer Alkohol –Hovedsakelig absorbsjon fra tarm –Nedbrytes i leveren –Skilles ut via nyrer Vanedannende legemidler –A og B-preparater

17 Alkohol og sykdom Alkohol øker risikoen for om lag 60 ulike sykdommer og lidelser. Mange personlige konsekvenser av avhengighet. Største gruppen lidelse er sannsynligvis det å oppleve manglende mestring.

18 Vanedannende legemidler Benzodiazepiner - Kan gi rusopplevelse - Fare for misbruk og avhengighet Bivirkninger Toleranseutvikling Abstinenssymptomer

19 Bruk av sove- og beroligende medisin Anbefalinger Sovemedisin: - bruk bare i 1-2 uker Beroligende medisin: - bruk bare i 4-6 uker

20 Opioider A - preparater Opioider smertestillende - uten smerter gir de rusfølelse Bivirkninger - forvirring - tretthet - ustøhet - falltendens Morfin, Paralgin Forte m.fl

21 Kombinasjon alkohol og legemidler Kan gi kraftigere alkoholrus Antidepressiver, antiepileptika antiparkinsonmidler, beroligende medisin sovemedisin, muskelavslappende smertestillende Heminevrin – NB! NSAIDS,Acetylsalisylsyre Kan gi blødninger i mage/tarm Paracetamol Tåles vanligvis godt sammen med alkohol

22 Forts. kombinasjon alkohol og legemidler Legemidler mot diabetes – kan forstyrre regulering av blodsukkeret Marevan - viktig med bevisst bruk ”Aldri gi medisiner til pasient som er påvirket” (dr.med. Jon Johnsen)

23 Alkoholenhet 1 standard alkoholenhet = AE = 15 ml og tilsvarer 12,8 gram ren alkohol En flaske pils 33 cl Ett glass bordvin 12 cl Ett glass brennevin 4 cl (Helsedirektoratet)

24 Hva er bekymringsfullt høyt alkoholforbruk? Anbefalt mengde: Menn: under 13 AE pr. uke Kvinner: under under 9 AE pr. uke Bekymringsfullt forbruk: Menn: forbruk mellom 13-21 AE pr.uke Kvinner: forbruk mellom 9-14 AE pr.uke

25 Risikabel alkoholbruk hos eldre Personer over 65 år Tre enheter eller mer pr dag er ansett å være et risikabelt forbruk både hos menn og kvinner Syv enheter pr uke eller mer er ansett å være et risikabelt forbruk både hos menn og kvinner dr.med. Jon Johnsen

26 Biologiske forandringer hos eldre Økt følsomhet for rusmidlers negative effekter Endret opptak, fordeling og nedbryting - mer fett, mindre kroppsvæske - redusert blodgjennomstrømming i lever - alkohol og legemidler brytes ned langsommere - nedsatt nyrefunksjon

27 Forts. biologiske forandringer hos eldre Samme mengde alkohol – høyere alkoholkonsentrasjon i blodet  mer utsatt for fallskader Lavere toleranse - hemmer hjernefunksjonen - hindrer konsentrasjon og minne - forsterker følelser - påvirker fordøyelse - redusert næringsopptak

28 Forts. biologiske forandringer hos eldre ”bør ikke innta alkohol i løpet av de første 2-3 timer etter at legemidlet sist er inntatt” Alkohol og legemidler. Helsedirektoratet

29 Skadevirkninger hos eldre ved for høyt alkoholinntak Reduser allmenntilstand Avmagring Balanseproblemer Nerveskader i armer og bein Angst eller depresjon Søvnproblemer Leverskader Dr.Tom Vøyvik

30 Bruk av benzodiazepiner og sovemidler hos eldre Økt tretthet dagen etterpå Økt risiko for brudd Kan føre til avhengighet Sovemidler kan gi søvnløshet i seg selv Økt risiko for trafikkulykker

31 Hjemmetjenestens brukere ”..rusmisbrukere” Skadereduksjon - tidlig debut ”..et mønster som gir helseskade”: Tidlig intervensjon - sen debut

32 Endringsmodell

33 Tidlig debut - langvarig misbruk Leversykdom Betennelse/infeksjonssykdom Bukspyttkjertelsykdom Magesår Nevrologisk sykdom, polynevropati Reduksjon av kognitive evner

34 Diagnostisering - sen debut Ofte annen sykdom eller skader som gjør at alkoholmisbruk diagnostiseres Knut Engedal, Alderspsykiatri i praksis, 2008, Forlag aldring og helse

35 Hva er tidlig intervensjon? Identifisere og håndtere et problem på et så tidlig tidspunkt at problemet forsvinner eller blir redusert med begrenset innsats Forutsetter Tidlig identifisering; kjenne igjen tegn på et rusrelatert problem på et tidlig stadium

36 Observasjoner Omgivelser Pasienten Evt. andre forhold som viser at pasienten sliter? Drøft med kollega Ta med vurderinger inn i rapporter og dokumentasjon.

37 Case tidlig intervensjon skadebegrensning

38 Plikt til å hjelpe? Lovverket forplikter oss Etisk utfordringer

39 Rusmisbrukeren Skadereduksjon Maktesløshet Økte vedtak?

40 Risikobrukere Kunnskap om forbruk Kunnskap om faktorer som påvirker helsetilstand Gi pasienten muligheten til selvrefleksjon

41 Behandling Eldre bør få sammen tilbud til avvenning som yngre Utfordring å få pasienten til å forstå og akseptere at han har rusproblem

42 Rettigheter Rett til nødvendig hjelp fra spesialisthelsetjenesten Rett til vurdering Rett til valg av sykehus Rett til individuell plan

43 Tilbudet Få tilbud til de eldste Lite tilrettelagt behandlingstilbud Bydel: lite kunnskap DPS: 18-67 år Alderspsykiatri: krever psykiatrisk primærlidelse Klinikker: tar ikke pleietrengende, kost/nytte kriterier i loven Rehabilitering: lavterskeltilbud

44 Tilbudet Økte vedtak Korttidsopphold Tverrfagig samarbeid Ruskonsulent

45 Helseperspektivet Normalisere Respekter pasientens autonomi Kunnskap gir handlekraft Aksepter tilbakefall I møte med pasienten - hva kan vi gjøre?

46 Nytter vår innsats? Individuell veiledning hjelper En av fem har det bedre

47 Kunnskapsinnhenting NEL (Norsk elektronisk legemiddelhåndbok) Felleskatalogen Alkohol og legemidler (Helsedirektoratet 2003) med mer.

48 Takk for meg Lykke til med et viktig helsefaglig arbeid!


Laste ned ppt "Velkommen til kurs! Eldre, alkohol og legemidler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google