Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry"— Utskrift av presentasjonen:

1 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
Hms Et samarbeid Støperiet Ledere Operatører Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

2 Krav til virksomheten - Hvem stiller krav
Arbeidsmiljøloven Forskrifter EU-regulativ Kunder? Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

3 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
Tilsynsmyndigheter Arbeidstilsynet KLIF(tidligere SFT) DSB(direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap) Brannvesen NSO (Industrivern) Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

4 Hva gjør vi? - Sertifikater
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Dette er standarder som ”hjelper” bedriften å ivareta/ systematisere bl.a. HMS arbeidet. Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

5 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
ISO 9001:2008 ISO 9001 er et kvalitets-styringssystem som skal hjelpe bedrifter til å sikre at kvaliteten på produktene møter kundens krav, samtidig som alle lover og regler rundt produksjon og produkt blir fulgt. Årlige revisjoner fra tredjepart (BV/ DNV/ LD) sikrer at standarden blir kontinuerlig fulgt og etterlevd. Det er også krav til forbedring. Et avvik fra en revisjon, vil automatisk medføre at tiltak må iverksettes. En anmerkning vil, dersom den ikke blir rettet opp, automatisk bli et avvik ved neste revisjon. Observasjoner (OFI) er forbedringsobservasjoner, og trenger ikke umiddelbart rettes opp i. Et ISO 9001 sertifikat stiller standard krav og vil kunne si noe om hvordan bedriften blir drevet, men selve behovet/ gevinsten er omdiskutert. Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

6 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
ISO 14001 ISO er et miljø-styringssystem som skal hjelpe bedrifter å: Minimere miljøskadelige effekter av produksjonen (luft, vann og grunn) Etterleve lover og regler som omhandler miljø Kontinuerlig forbedre de 2 punktene over. Revisjoner av denne standarden foregår på samme måte, og som regel samtidig, som revisjonen av 9001. Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

7 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
OHSAS 18001 OHSAS er en BRITISK STANDARD for arbeidsmiljø. Standarden setter krav til bedriftens HMS-stytringssystem. Standarden hjelper bedrifter til å få et ”rammeverk” for å: Kontinuerlig identifisere og forbedre helse og sikkerhetsrisikoer Redusere potensialet for ulykker Hjelpe lovetterlevelse Generelt forbedre prestasjoner Rolls-Royce sitt HMS-styringssystem (MS 01) er i all hovedsak bygd opp etter denne standarden. O:\Foundry\03 Støtte\09 HMS\03 Styringssystem O:\_Visningsmappe\Kvalitetssikring og HMS\HMS\Styringssystem\Hoveddokument (Norsk) OHSAS doc Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

8 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
Samarbeidsorganer Vernetjenesten Verneombud er lokal HMS- ressurs på avdelingen sin, og er den som skal etterse at arbeidsmiljøet på avdelingen er forsvarlig (AML §4) AMU AMU er et lovpålagt samarbeidsorgan som skal ha overoppsyn med arbeidsmiljøet på bedriften Her skal det diskuteres spørsmål som angår arbeidsmiljøet. Hendelses rapporter, helseundersøkelser og andre undersøkelser på arbeidsmiljøet skal tas opp her. AMU kan pålegge bedriften å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelser dersom de finner det nødvendig. Da gjennomgang av hendelser, sykefravær o.l. ville vært alt for tidkrevende for et AMU, kan utvalget opprette underutvalg (nærværs/-attføringsutvalg) som behandler sakene og leverer rapporter/ innstillinger videre til AMU (G4S bruker 2 dager på AMU for å gjennomgå alle UH…) Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

9 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
PRAKTISK HMS Verneutstyr Opplæring UH- rapporter Risikoanalyser Vernerunder o.l. Journey to Process Excelence (5S) Revisjoner Awareness training Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

10 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
PRAKTISK HMS Hva gjør DU for å komme hjem like frisk så du var når du gikk på jobb? Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
OPPGAVER Redgjør for hvilke krav og muligheter støperiet har til samarbeidsorganer, dokumentering og organisering av HMS-arbeidet. Redgjør for de praktiske HMS-tiltak som DU mener er viktig på støperiet. Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

12 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
SPØRSMÅL? Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry

13 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry
THE END Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry


Laste ned ppt "Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google