Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hms Et samarbeid Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry117.10.11 Støperiet Operatører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hms Et samarbeid Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry117.10.11 Støperiet Operatører."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hms Et samarbeid Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry117.10.11 Støperiet Operatører

3 Krav til virksomheten Krav til virksomheten - Hvem stiller krav  Arbeidsmiljøloven  Forskrifter  EU-regulativ  Kunder? 2 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

4 Tilsynsmyndigheter  Arbeidstilsynet  KLIF(tidligere SFT)  DSB(direktorat for samfunnsikkerhet og beredskap)  Brannvesen  NSO (Industrivern) 3 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

5 Hva gjør vi? Hva gjør vi? - Sertifikater  ISO 9001  ISO 14001  OHSAS 18001 Dette er standarder som ”hjelper” bedriften å ivareta/ systematisere bl.a. HMS arbeidet. 4 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

6 ISO 9001:2008 ISO 9001 er et kvalitets-styringssystem som skal hjelpe bedrifter til å sikre at kvaliteten på produktene møter kundens krav, samtidig som alle lover og regler rundt produksjon og produkt blir fulgt. Årlige revisjoner fra tredjepart (BV/ DNV/ LD) sikrer at standarden blir kontinuerlig fulgt og etterlevd. Det er også krav til forbedring. Et avvik fra en revisjon, vil automatisk medføre at tiltak må iverksettes. En anmerkning vil, dersom den ikke blir rettet opp, automatisk bli et avvik ved neste revisjon. Observasjoner (OFI) er forbedringsobservasjoner, og trenger ikke umiddelbart rettes opp i. Et ISO 9001 sertifikat stiller standard krav og vil kunne si noe om hvordan bedriften blir drevet, men selve behovet/ gevinsten er omdiskutert. 17.10.11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry5

7 ISO 14001 ISO 14001 er et miljø-styringssystem som skal hjelpe bedrifter å:  Minimere miljøskadelige effekter av produksjonen (luft, vann og grunn)  Etterleve lover og regler som omhandler miljø  Kontinuerlig forbedre de 2 punktene over. Revisjoner av denne standarden foregår på samme måte, og som regel samtidig, som revisjonen av 9001. 17.10.11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry6

8 OHSAS 18001 OHSAS er en BRITISK STANDARD for arbeidsmiljø. Standarden setter krav til bedriftens HMS-stytringssystem. Standarden hjelper bedrifter til å få et ”rammeverk” for å:  Kontinuerlig identifisere og forbedre helse og sikkerhetsrisikoer  Redusere potensialet for ulykker  Hjelpe lovetterlevelse  Generelt forbedre prestasjoner Rolls-Royce sitt HMS-styringssystem (MS 01) er i all hovedsak bygd opp etter denne standarden. O:\Foundry\03 Støtte\09 HMS\03 Styringssystem O:\_Visningsmappe\Kvalitetssikring og HMS\HMS\Styringssystem\Hoveddokument (Norsk) OHSAS18001- 2007.doc 7 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

9 Samarbeidsorganer 8 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

10 PRAKTISK HMS  Verneutstyr Verneutstyr  Opplæring  UH- rapporter  Risikoanalyser  Vernerunder o.l.  Journey to Process Excelence (5S)  Revisjoner  Awareness training 9 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

11 PRAKTISK HMS DU  Hva gjør DU for å komme hjem like frisk så du var når du gikk på jobb? 10 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry17.10.11

12 OPPGAVER  Redgjør for hvilke krav og muligheter støperiet har til samarbeidsorganer, dokumentering og organisering av HMS- arbeidet.  Redgjør for de praktiske HMS-tiltak som DU mener er viktig på støperiet. 17.10.11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry11

13 SPØRSMÅL? 17.10.11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry12

14 17.10.11 Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry13 THE END


Laste ned ppt "Hms Et samarbeid Torgeir Hansen - Hovedverneombud BEAS dep. Foundry117.10.11 Støperiet Operatører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google