Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til patentrett

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til patentrett"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til patentrett
John S. Gulbrandsen og Arild Tofting

2 ”Verden er for stor for oss
”Verden er for stor for oss. Det hender for mye, for mange forbrytelser, for mye vold og spenning. Hvor mye du enn forsøker, kommer du etter i utviklingen. Det er et stadig økende press for å holde ut tempoet… man mister fotfestet. Vitenskapen gjør nye oppdagelser i en takt som gjør at man famler etter i håpløs forundring. Det politiske kortet endres i en takt så man mister pusten i forsøket på å holde orden på hvem som styrer. Alt går med høytrykk. Menneskeheten klarer ikke så mye mer.” The Atlantic Journal, 16. juni 1833

3 ”…alt som kan finnes opp er oppfunnet”
Charles Duell. Det amerikanske patentkontoret, 1899 ”Jeg vil tro det er marked i verden for kanskje 5 datamaskiner” Thomas Watson. Styreformann i IBM 1943

4 Immaterialrett Opphavsrett Patent Varemerker Design Markedsføringsrett
Foretaksnavn Personvern Know How Konsepter Domener

5 Patentloven § 1 (1) ”Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.”       

6 Hvem får patent? ”Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.”       

7 First to File v. First to Invent
Norge/Europa: First to file USA: First to invent

8 Hvilke rettigheter oppnås ved patentering?
Pl § 1 ”Innenfor ethvert teknisk område har den som har gjort en oppfinnelse som kan utnyttes industrielt, eller den som oppfinnerens rett er gått over til, i overensstemmelse med denne lov rett til etter søknad å få patent på oppfinnelsen og derved oppnå enerett til å utnytte den i nærings- eller driftsøyemed.”

9 Hva betyr det rent praktisk at en har oppnådd et patent?
En kan nekte andre (feks konkurrenter) å utnytte oppfinnelsen Konkurransefortrinn Tiltrekke investorer og alliansepartnere Oppnå lisensavtaler Selge patentet

10 Hva er en oppfinnelse? ”En konkret løsning på et teknisk problem” ”En praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar”

11 Teknisk karakter Løser en oppgave ved hjelp av naturkrefter
Kan relateres til et teknisk område Kan karakteriseres gjennom sine tekniske trekk Angår et teknisk problem

12 Teknisk effekt Løser det tekniske problemet som oppfinnelsen angår slik at formålet med oppfinnelsen oppnås

13 Reproduserbarhet Samme tilsiktende resultat oppnås ved
gjentatt utøvelse (ikke avhengig av en intellektuell vurdering)

14 Oppdagelse v. oppfinnelse
Oppdagelse - Ikke patenterbar Erkjennelse av at noe som ikke er tidligere kjent foreligger i naturen Erkjenne en ny egenskap hos et kjent materiale Oppfinnelse – Patenterbar Isolert/bearbeidet/modifisert materiale som kan løse et teknisk problem

15 Hva er ikke en oppfinnelse? Pl. §1(2)
”Som oppfinnelser anses ikke noe som bare utgjør 1.oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder, 2.Kunstneriske frembringelser, 3.planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner, 4.fremleggelse av informasjon.”

16 Forts. Hva er ikke en oppfinnelse
Patent meddeles ikke på plantesorter eller dyreraser. Patent meddeles ikke på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr. Patent meddeles ikke på fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering, som foretas på mennesker eller dyr.

17 Fellesvilkår for alle patenter
Oppfinnelsen må være ny på søknadstidspunktet Må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området

18 Patentrettens varighet – pl § 40
”Et meddelt patent kan opprettholdes i inntil 20 år fra den dag patentsøknaden ble inngitt.”

19

20

21 Dr. Yoshiro Nakamats 3357 registrerte patenter Oppfunnet: Floppy disken Harddisken Nøkkelkortet Takstameteret


Laste ned ppt "Introduksjon til patentrett"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google