Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging etter landsmøtet 2012. Det nye forbundsstyret Runar Rugtvedt, leder Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging etter landsmøtet 2012. Det nye forbundsstyret Runar Rugtvedt, leder Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølging etter landsmøtet 2012

2 Det nye forbundsstyret Runar Rugtvedt, leder Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne Aaberg Brynjar Berge Gunnar Borgen Vigdis Jensen Maria Almli Vidar Nilsen (ansattes representant) Runar Rugtvedt, leder Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne Aaberg Brynjar Berge Gunnar Borgen Vigdis Jensen Maria Almli Vidar Nilsen (ansattes representant)

3 Ny satsing på innlandsfiske Adm. utvikler en plan for oppfølging – Vil involvere fylkeslagene – kommer i vinter – Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014 NJFF sentralt vil arbeide for å sikre gode rammevilkår og konkrete opplegg for bruk i lokalforeningene Adm. utvikler en plan for oppfølging – Vil involvere fylkeslagene – kommer i vinter – Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014 NJFF sentralt vil arbeide for å sikre gode rammevilkår og konkrete opplegg for bruk i lokalforeningene

4 Landsdekkende kurs i sportsfiske NJFF sentralt vil utvikle en pakke til bruk i foreningene, slik at de kan arrangere kurs som et lokalt tilbud – Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014 NJFF sentralt vil utvikle en pakke til bruk i foreningene, slik at de kan arrangere kurs som et lokalt tilbud – Sees i sammenheng med Sportsfiskets år i 2014

5 Opphevelse av jule- og påskefredningen Adm. utvikler først et eget strategidokument til styret – Her vil det inngå en tidsplan – Politisk arbeid mot en lovendring – Medieplan for organisasjonen Adm. utvikler først et eget strategidokument til styret – Her vil det inngå en tidsplan – Politisk arbeid mot en lovendring – Medieplan for organisasjonen

6 Opphevelse av ulvesone Styret har bedt om en strategiplan for det politiske arbeidet for å oppheve ulvesonen I tillegg skal det gjennom en involverende prosess ses på ulike måter å beregne bestandsmål for ulv – I løpet av vinteren 2013 Styret har bedt om en strategiplan for det politiske arbeidet for å oppheve ulvesonen I tillegg skal det gjennom en involverende prosess ses på ulike måter å beregne bestandsmål for ulv – I løpet av vinteren 2013

7 Tilbakekalling av våpenkort Denne saken er i prosess – NJFF er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet – Tidsperspektivet er uklart Må sees i sammenheng med arbeidet for ny våpenlov – NJFF satt i våpenlovutvalget, og har spilt det inn – Uavklart om det kommer en egen Stortingsmelding om Gjørvkommisjonens innstilling som påvirker saksgangen Denne saken er i prosess – NJFF er i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet – Tidsperspektivet er uklart Må sees i sammenheng med arbeidet for ny våpenlov – NJFF satt i våpenlovutvalget, og har spilt det inn – Uavklart om det kommer en egen Stortingsmelding om Gjørvkommisjonens innstilling som påvirker saksgangen

8 Annonserte prøver ettersøkshund NJFF sentralt følger opp mot Direktoratet for naturforvaltning – Må «times» godt – Viktig med dialog med kennelklubben NJFF sentralt følger opp mot Direktoratet for naturforvaltning – Må «times» godt – Viktig med dialog med kennelklubben

9 Ettersøkshundsarbeidet Ettersøksvirksomheten skal fortsatt være en viktig del av NJFFs opplæringsvirksomhet. – Det utvikles nye kurs: videregående kurs ettersøk og et nytt sporingskurs (den sporende hunden). Klart til sommeren. Viktig arena for ettersøksarbeidet er «Kontaktutvalget for ettersøkshund» der kennelklubben, NJFF og DN er representert. Ettersøksvirksomheten skal fortsatt være en viktig del av NJFFs opplæringsvirksomhet. – Det utvikles nye kurs: videregående kurs ettersøk og et nytt sporingskurs (den sporende hunden). Klart til sommeren. Viktig arena for ettersøksarbeidet er «Kontaktutvalget for ettersøkshund» der kennelklubben, NJFF og DN er representert.

10 Rekruttering til jaktskyting Prøveordning med kulesti klar i løpet av vinteren – Ungdomstiltak etter svensk modell – Tas evt med i neste regelrevisjon (klart til 1.1.2015) Prøveordning med kulesti klar i løpet av vinteren – Ungdomstiltak etter svensk modell – Tas evt med i neste regelrevisjon (klart til 1.1.2015)

11 Klasseinndeling/endring i regler for jaktskyting Disse sakene tas på bred høring i organisasjonen sammen med revisjon av regelverket for jaktskyting – Fast rutine med to høringsrunder – Nytt regelverk på plass 1.1.2015 Disse sakene tas på bred høring i organisasjonen sammen med revisjon av regelverket for jaktskyting – Fast rutine med to høringsrunder – Nytt regelverk på plass 1.1.2015

12 Endring av fraværsregler i vg-skole Henvendelse går til Kunnskapsdepartementet med det første

13 Standard økonomirutiner og IT-plattform Denne saken er i prosess – Omfattende arbeid – utredning – Egen ressursgruppe opprettet Denne saken er i prosess – Omfattende arbeid – utredning – Egen ressursgruppe opprettet

14 Mer stoff for barn og ungdom i Jakt & Fiske Redaksjonen har merket seg signalet fra landsmøtet

15 Landsleir for ungdom Saken utredes av administrasjonen nå – Innhold – Omfang – Økonomi – Vi vil trekke veksler på de erfaringer fylkeslagene har gjort Hvis praktisk mulig vil det bli gjennomført i 2013 Saken utredes av administrasjonen nå – Innhold – Omfang – Økonomi – Vi vil trekke veksler på de erfaringer fylkeslagene har gjort Hvis praktisk mulig vil det bli gjennomført i 2013

16 Rekruttering og markedsføring Et innsatsområde i 2013! «Bli med» kampanjen tilpasset bruk i lokalforeningene Revitalisering av verveopplegget Et innsatsområde i 2013! «Bli med» kampanjen tilpasset bruk i lokalforeningene Revitalisering av verveopplegget

17 Oppnevning av et sentralt kvinneutvalg Utvalget er oppnevnt i styremøte 10. 12. 12 Vigdis Jensen – leder (forbundsstyret) Helene Bertelsen – nestleder (Finnmark) Anita Verås (Nord-Trøndelag) Anne-Lise Sekse (Rogaland) Heidi Brennhaug Hansen (Møre og Romsdal) Nina Bøkseth (Sør-Trøndelag) Utvalget er oppnevnt i styremøte 10. 12. 12 Vigdis Jensen – leder (forbundsstyret) Helene Bertelsen – nestleder (Finnmark) Anita Verås (Nord-Trøndelag) Anne-Lise Sekse (Rogaland) Heidi Brennhaug Hansen (Møre og Romsdal) Nina Bøkseth (Sør-Trøndelag)

18 Endring av mønstervedtektene En sterkere synliggjøring av kvinnesatsingen i organisasjonen, blant annet gjennom kvinnerepresentasjon i lokallagsstyret og eget kvinneutvalg Saken kommer til realitetsbehandling på representantskapsmøtet til våren En sterkere synliggjøring av kvinnesatsingen i organisasjonen, blant annet gjennom kvinnerepresentasjon i lokallagsstyret og eget kvinneutvalg Saken kommer til realitetsbehandling på representantskapsmøtet til våren

19 Medlemskategorier og kontingentsatser Flere ulike forslag om endring i kategorier og satser munnet ut i et utredningsvedtak om forenkling En stor prosess med mye utredningsarbeid fram mot landsmøte 2015 Flere ulike forslag om endring i kategorier og satser munnet ut i et utredningsvedtak om forenkling En stor prosess med mye utredningsarbeid fram mot landsmøte 2015

20 NJFFs innsatsmedalje Et ønske om en medalje for å påskjønne personer lokalt og regionalt som har utvist en særlig innsats for organisasjonen Styret vil med det første vedta kriteriene Et ønske om en medalje for å påskjønne personer lokalt og regionalt som har utvist en særlig innsats for organisasjonen Styret vil med det første vedta kriteriene

21 Handlingsprogrammet 2013 - 2018 Gjeldende som et overordnet plandokument for hele organisasjonen – Alle har et ansvar for at vedtatt HP omsettes til praktisk politikk i eget organisasjonsledd Trykkes opp og sendes ut i organisasjonen med det første Gjeldende som et overordnet plandokument for hele organisasjonen – Alle har et ansvar for at vedtatt HP omsettes til praktisk politikk i eget organisasjonsledd Trykkes opp og sendes ut i organisasjonen med det første

22 Medlemskontingenten Rammene for den sentrale andelen av medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Representantskapet vedtar hvert år den årlige kontingenten innenfor denne rammen. Hovedmedlemskap med tidsskriftkr480 - 590 Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskriftkr245 - 360 Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskriftkr140 - 250 Pensjonist/- uføremedlemskap med tidsskriftkr345 - 450 Familiemedlemskap uten tidsskriftkr135 - 190 Sidemedlemskap uten tidsskriftkr135 - 190 Æresmedlemskap med tidsskriftkr240 - 290 Direktemedlemskap med tidsskriftkr705 - 850 Direktemedlemskap i Fiskeklubbenkr270 - 370 Rammene for den sentrale andelen av medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet. Representantskapet vedtar hvert år den årlige kontingenten innenfor denne rammen. Hovedmedlemskap med tidsskriftkr480 - 590 Barne- og ungdomsmedlemskap med tidsskriftkr245 - 360 Barne- og ungdomsmedlemskap uten tidsskriftkr140 - 250 Pensjonist/- uføremedlemskap med tidsskriftkr345 - 450 Familiemedlemskap uten tidsskriftkr135 - 190 Sidemedlemskap uten tidsskriftkr135 - 190 Æresmedlemskap med tidsskriftkr240 - 290 Direktemedlemskap med tidsskriftkr705 - 850 Direktemedlemskap i Fiskeklubbenkr270 - 370


Laste ned ppt "Oppfølging etter landsmøtet 2012. Det nye forbundsstyret Runar Rugtvedt, leder Arne Jørstad, 1. nestleder Lise Dalen, 2. nestleder Terje Aslaksen Arne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google