Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold? Rotary Distriktskonferanse 27. September 2014 Atle Jordahl, AFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold? Rotary Distriktskonferanse 27. September 2014 Atle Jordahl, AFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold? Rotary Distriktskonferanse 27. September 2014 Atle Jordahl, AFF

2 Agenda Mine erfaringer og “data” Møte med norsk ledelseskultur Hvordan kan vi beskrive kulturforskjeller?(Gert Hofstede and Richard Lewis) Det multinasjonale selskap Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold?

3 Mine erfaringer og “data” Egen arbeidserfaring fra Minnesota USA 25 års erfaring fra å levere lederutviklings- program til multinasjonale selskap (MNC) Forskning ved NHH om ledelse og organisatoriske utfordringer for MNC 4 års erfaring fra NHO sitt Global Future program

4 ”They have no idea out there….” ”There are many beautiful pictures of fjords and mountains out there, but nothing about how it is to live and work in Norway ”Very few people outside Scandinavia have the faintest idea about how we live and are organized as communities.” Professor Maurice B. Mittelmark (USA) etter å ha arbeidet 10 år ved Universitet I Bergen B.T. 22. januar 2006

5

6

7

8

9 -Total inkompetanse - Norwegian companies are full of capable and nice people and the working environment is very good, but when it comes to management the are totally incompetent. Svensk ingeniør etter å ha arbeidet 40år for en rekke MNC inkl. noen norske.

10 Frihet -The great freedom in Norwegian companies is a challenge. Managers do not involve themselves in how employees perform their tasks. The result is that many unproductive habits are established and not corrected Kinesisk kvinne i norsk selskap

11 Geert Hofstede

12 “Kultur er den kollektive programmeringen av hjernen (the mind) som kjennetegner medlemmene av en gruppe mennesker” Hva er kultur? Geert Hofstede 1980

13 Hofstedes kulturdimensjoner DimensjonKjennetegn Maktavstand (power distance)I hvilken grad et folk i et samfunn forventer og aksepterer en ujevn fordeling av status og makt Individualisme Vs KollektivismeI hvilken grad folk i et samfunn forventes å ta vare på seg selv eller blir tatt vare på og integrert i en gruppe Maskulinitet Vs Femininitet I hvilke grad samfunnet er preget av harde eller myke verdier. Preferanse for heroisme, måloppnåelse, pågåenhet og materiell suksess, i motsetningen til preferanser for likestilling, sosiale relasjoner og livskvalitet Toleranse for usikkerhet (uncertainty avoidance) I hvilken grad folk i et samfunn føler seg truet av usikkerhet, ustabile roller og tvetydighet og prøver å unngå slike situasjoner

14 Makt avstand

15 Individualisme v.s. kollektivisme

16 Maskulinitet v.s. femininitet

17 Unngåelse av usikkerhet

18

19 The Richard Lewis Model of Culture

20

21 © 2001, 2008 Richard D Lewis

22 Third Culture Kid

23 Home culture «Første kultur» Host culture «Andre kultur» Interstitial culture «Tredje kultur» Likhetstrekk mellom de som lever et liv i internasjonal mobilitet “Third culture kid” modellen

24 Kultur og moralske vurderinger

25 Norwegian ”virtues” Perceived abroad as By Substance over styleOnly interested in details Latins Jante LawMediocre, afraidUSA EqualityLack of authorityAsian & Latins Public-private boundaries ”They don’t like me”Latins Conflict avoidancePolite, face- saving/untrustworthy USA, Latins & Dutch SkippertakPoor planningSweden & Germany Controlled emotionsSuperficial, coldLatins Norske dyder sett fra “utlandet”

26 “Sannhet er et farlig begrep”

27 Multinasjonale selskap og kulturforskjeller

28 Integrasjonsprosesser Kunnskapsdeling Stordriftsfordeler? Et keiserdømme eller en føderasjon? Lokal selvstendighet eller “one size fits all?

29 Er konflikten basert på kulturforskjeller eller legitime interessekonflikter?

30 Globale lederskapsdimensjoner Charismatic/Value BasedTeam orientedSelf protective Charismatic/Visionary Team collaborative Self centred Charismatic/Inspirational Team integrative Status conscious Charismatic/Self-sacrificing Diplomatic Conflict inducer Integrity Malevolent Face saver Decisive Administrative competent Procedural Performance oriented ParticipativeHuman orientedAutonomous Autocratic Modesty Autonomous Non-participative Human oriented

31 Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold Hold fast ved det almenmenneskelige (Globe) Kjenn din egen kultur og dens særegenheter Øk din sosiale sensitivitet Fokuser på kontekst Gjør dine forventinger tydelige Respekt, respekt, respekt

32 To be published May 28 th, 2014


Laste ned ppt "Hvordan skal vi utøve ledelse i et kulturelt mangfold? Rotary Distriktskonferanse 27. September 2014 Atle Jordahl, AFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google