Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn 1 Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare befolkningsandelen innen 2020: DET BETYR AT DEN SKAL ØKE MED 17MRD!! Trondheimsregionen.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn 1 Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare befolkningsandelen innen 2020: DET BETYR AT DEN SKAL ØKE MED 17MRD!! Trondheimsregionen.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn 1 Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare befolkningsandelen innen 2020: DET BETYR AT DEN SKAL ØKE MED 17MRD!! Trondheimsregionen.no

2 Teknologi for et bedre samfunn Prosjektsamarbeid med forskningsmiljøene - noe for din bedrift? Prosjektet ”Forskere i bedrift” er et gratis tilbud til utviklingsorienterte bedrifter i Trondheimsregionen som lurer på om samarbeid med FoU miljø er veien å gå for videre utvikling av sin virksomhet 2 Forskere Ut i Bedrift er ett av tiltakene

3 Teknologi for et bedre samfunn Prosjektet gir bedrifter bistand med å berede grunnen for å komme i gang med eksternfinansierte forsknings- og utviklingsprosjekter. Forskere med bred erfaring i å etablere samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og FoU stilles gjennom ” Forskere i bedrift” til bedriftenes disposisjon. 3 Forsker i Bedrift (FiB)

4 Teknologi for et bedre samfunn se på om påtenkte prosjekter best kan løses i samarbeid med FoU miljø etablere kontakt med aktuelle FoU miljøer som kan bidra inn i prosjektet avdekke om prosjektene kan søkes finansiert via virkemiddelapparat og i så fall identifisere hvem som kan bidra til å få frem søknad være rådgiver for bedriften ved behov 4 Forskerne skal

5 Teknologi for et bedre samfunn drive forskning for bedriftene løse utviklingsoppgaver som best kan løses av leverandører/konsulenter skrive søknader om prosjektfinansiering for bedriftene 5 Forskerne skal ikke

6 Teknologi for et bedre samfunn ha en ide om hva de kan bruke av tid og penger på et prosjekt ha ambisjoner større enn små kortvarige prosjekter gjerne ha litt ”hårete mål” med de tenkte prosjekter ha evne til gjennomføring tåle at et prosjekt ikke lykkes fullt ut 6 Bedriftene må

7 Teknologi for et bedre samfunn vite mye om virkemiddelapparatets ulike støtteordinger, eks Forskingsråd, EU, Innovasjon Norge, ENOVA… ha inngående kjennskap til ulike samarbeidsformer med FoU miljøene allerede vite hvilket FoU miljø som kan bidra 7 Bedriftene må ikke på forhånd

8 Teknologi for et bedre samfunn Komme i kontakt med aktuelle bedrifter Avhengig av godt samspill med lokalt virkemiddelapparat Fungerer godt i Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal. Har hatt en positiv runde i Stjørdal Reorganiserer prosjektet for å få økt eierskap fra og til hver enkelt region. 8 Utfordringer

9 Teknologi for et bedre samfunn Carl Christian Røstad: Malvik og Stjørdal Ottar Bakås: Skaun og Orkdal Erik Gran : Leksvik og Rissa Terje Bakken/Markus Steen: Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal. Sverre Konrad Nilsen 9 Forskere i Bedrifts Teamet

10 Teknologi for et bedre samfunn Det settes inn et betydelig trykk i høst Geografisk fokus System for dokumentasjon og videreformidling Spille næringskonsulentene gode Teamet vurderer i felleskap spesifikke og krevende utfordringer. 10 Fremover


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn 1 Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare befolkningsandelen innen 2020: DET BETYR AT DEN SKAL ØKE MED 17MRD!! Trondheimsregionen.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google