Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansund videregående skole Fagskolen i Kristiansund Bedre opplæringstilbud for elever med psykiske vansker. Et kursopplegg for kontaktlærere. rektor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansund videregående skole Fagskolen i Kristiansund Bedre opplæringstilbud for elever med psykiske vansker. Et kursopplegg for kontaktlærere. rektor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansund videregående skole Fagskolen i Kristiansund Bedre opplæringstilbud for elever med psykiske vansker. Et kursopplegg for kontaktlærere. rektor Bjørn Johannessen

2 2 Kristiansund videregående skole: 860 elever 200 studenter i fagskolen 230 tilsatte

3 Utdanningsprogram – KVS: Bygg og anleggsfag Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Restaurant- og matfag Service og samferdsel Studiespesialisering med formgiving Teknikk og industriell produksjon TAF (YSK) Påbygging til studiekompetanse etter Vg2 og fagbrev

4 4 29.4.2013 Etableringer i Kristiansundsregionen

5 Generasjon lydig Generasjon alvor CV- generasjonen

6 Foreldre: Hvor fornøyd er du med foreldrene dine? (Ungdata fra Kristiansund 2014).

7 Foreldre – kontroll og kommunikasjon: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine. (Ungdata fra Kristiansund 2014). (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt»)

8 Skole: Trives du på skolen? (Ungdata fra Kristiansund 2014).

9 Elin K. Bye (Sirus) «Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995-2011» Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2-2012 Mens alkoholomsetningen i voksenbefolkningen har gått opp… Alkoholomsetning i liter ren alkohol per innbygger i alderen 15 år og eldre, 1990-2010. Kilde: Edland-Gryt 2011:s 34

10 Prosent Elin K. Bye (Sirus) «Bruk av alkohol og cannabis blant ungdom i perioden 1995-2011» Tidsskrift for Ungdomsforskning, 2-2012 20 10 0 … har alkoholbruk blant ungdom gått ned fra årtusenskiftet 90 80 70 60 50 40 30 19951999200320072011 Drukket siste 12 måneder Drukket siste 30 dager Full siste 12 måneder Full siste 30 dager Prosentandelen blant 15-16-åringer som har drukket mer enn et par slurker/vært full hhv siste 12 måneder og siste 30 dager. Kilde: SIRUS

11 Antall selvmord per 100.000 ungdom per år 195519651975198019851990199520002005 18 15 12 9 6 3 0 1951- 1961- 1971- 1976- 1981- 1986- 1991- 1996- 2001- 2006- 2009 GutterJenter Tilmann von Soest (UIO) og Christer Hyggen (NOVA) «Psykiske plager blant ungdom og unge voksne – hva vet vi om utviklingen de siste årene?» Tidsrom Tidstrender i selvmord blant 15-19 år gamle ungdommer fra 1951 til 2009. Kilde: SSB Nedgang i antall selvmord fra årtusenskiftet 21

12 Hva ligger bak endringene?  Bedre økonomi  Minkende generasjonskløft, mer involvering, mer oppfølging  Ny teknologi, endrede sosiale omgangsformer, mer hjemme  Flere får behandling i psykisk helsevern, mer medisinering  «Alle» må ta utdanning, fremtidsdisiplinering, ungdomstid som kapital som må forvaltes; kunnskap, helse, CV  Brattere motbakke? Vanskeligere for dem som ikke mestrer? © colourbox.no

13 Psykiske plager: Andel gutter og jenter med depressive symptomer. (Ungdata fra Kristiansund 2014).

14 % 'veldig mye' eller 'ganske mye' plaget Alt er et slitBekymret segSøvnproblemerHåpløshet for framtiden Stiv, anspentUlykkelig, deprimert 1996 2006 2012 Andel ‘ veldig ’ og ‘ ganske ’ mye plaget. 9.trinn, 10.trinn, VG1. Oslo 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 mye Kilde: Ung i Oslo 1996, 2006, 2012

15 IndikatorerSnitt Kristiansund VGS - VG1 - Bygg- og anleggsteknik k (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Design og håndverk (11- 12) Kristiansund VGS - VG1 - Elektrofag (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Helse- og oppvekstfag (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Medier og kommunikasj on (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Restaurant- og matfag (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Service og samferdsel (11-12) Kristiansund VGS - VG1 - Teknikk og industriell produksjon (11-12) 2.1 Bestått-prosent alle fag 1.termin 40,7444,4488,8983,9383,3387,553,8595,77 2.2 Fullført og bestått- prosent 58,6237,575,3872,73707544,8391,78 2.3 Sluttet i prosent6,912,127,697,793,337,1424,140 2.4 Antall fraværsdager15,7124,1311,049,8720,3711,5928,886,63 Gjennomføring Kristiansund vgs - skoleåret 2011-2012.

16 Elever som slutter i skoleåret: 2007-2008: 12% 2012-2013: 6% 6% er for høyt.

17 Sluttårsaker: Feilvalg Personlige problem/psykiske problem

18 Skolefrokost for alle fra kl. 08.00:

19 Tiltak for økt gjennomføring: Miljøpedagog - hjelp til kontaktlærere i oppfølging av elever Vekking og henting av elever Skolefrokost «Ny Giv» - overgang u-skole - vgs «Ny Giv» - oppfølgingstjeneste/NAV Intensivgrupper i fellesfag Praksisbrev/Praksis kombinert med skole Skolevandring - refleksjon med lærerne

20 Tiltak for økt gjennomføring: Utvidet skolehelsetjeneste med psykiatriske sykepleiere Lett tilgang til kommunalt ansatt psykolog Lett tilgang til 2. linje-tjeneste innen psykisk helsevern Lett tilgang til PPT med kontortid på skolen hver dag Intensiv handlingsplan mot rus inkludert urinprøvetesting av elever Umiddelbar respons ved mobbing Skolering av kontaktlærere

21 ∗ ” Moderne tilknytningsteori ” (S. Hertz) - barnets relasjonserfaringer har avgjørende betydning for hvordan det genetiske anlegget kommer til uttrykk. ∗ Et rammeverk for troen på de gode reparasjonene. ∗ Økt fokus på lærer som tilknytningsperson - Gode reparasjoner gjennom nye relasjonserfaringer/tillitsbyggere. ∗ Mer forskning/litteratur om lærer som tilknytningsperson (Attachement & Human Development, 14) ∗ Teori om ulykkelige unger gjør at vi orker dem bedre! ∗ Skolen som innsatsarena for psykisk helse! Perspektiver (fra Katrine Sørli)

22 Videregående skole – arena for forebygging og reparasjonsarbeid!

23 Kristiansund vgs august 2012 Orientering om utviklingsarbeidet: «Læraren i møte med utsette elevar, roller og relasjonar.»

24 Bakgrunn «Betre opplæringstilbod for elevar med psykiske vanskar, 2009 – 2011» Evaluering som førte til vedtak i utdanningsutvalet Ud-3/12 A Førte til nytt prosjekt/utviklingsarbeid Samarbeid med fylkeskommune, PPT og den enkelte skole.

25 Mål systemnivå Utvikle lærarteam med auka grad av samhandlings- og relasjonskompetanse som fremjar lærelyst og læringsutbytte hos elevane, og skaper tryggleik i læringssituasjonen. Dette i god kommunikasjon med skulen og skulen sitt støtteapparat. Auka kompetanse i PPT på området prosessrettleiing i tråd med krav til arbeid på systemnivå. (jmf Opplæringslova § 5-6, andre ledd).

26 Mål på individnivå Målet er å gjere den einskilde lærar og lærarteama meir kompetente og trygge i samhandling med elevar med psykiske vanskar/elevar som strever med psykososial problematikk. Fråfall er eit stikkord.

27 Arbeidsmåte Ein tilbyr lærarteam på definerte avdelingar/skolar fast oppfølging gjennom gruppesamlingar med prosessrettleiing. PPT skal fungere som prosessrettleiarar. Andre fagpersonar kan kome til ved behov. Systematisk bruk av analyse og refleksjon i lærarteama vil vere ein arbeidsmåte i skolen for å etablere god, effektiv og relevant kommunikasjon og intervensjon i arbeidet med utsette elevar.

28 Fire skoler deltok: Kristiansund vgs - DH Borgund vgs – DH, TIP, BA Fræna – RM (evt. HO) Ålesund – MK

29 29 Innhold i kurset: Et dagskurs med Katrine Sørlie (spesialist i klinisk pedagogikk): «Tilknytning som forståelsesmodell i skolen - Trygg nok til å lære». Fem samlinger i lærerteam gjennom året. Det ble satt av «god tid» til teamene. Enkeltkurs om spesielle tema.

30 30 Tilbakemelding fra lærerne: «Svært positivt å sette av god tid til grundige samtaler om utfordringer i hverdagen». «Vi lærte å kjenne hverandre på en bedre måte». «Vi kan nå på en enklere måte støtte hverandre i utfordringer vi møter blant elevene».

31 31 Veien videre: På avdeling for Design og håndverk vil vi fortsette med å bruke metoden på egen hånd. Fylkeskommunen stiller fortsatt midler til rådighet for kurs og veiledning fra PPT. Skoleledelsen hos oss ønsker at flere avdelinger gjennomfører tilsvarende skolering av kontaktlærerne. I skoleåret 2013/2014 gjennomført innen Vg1 HO og RM. Neste fase: Service og samferdsel? 31

32 Dilemma : « Normal» skoledag Helsetjeneste Hva gjør vi selv? Henvisning

33 33 Ønskeliste: Fjern «spesialundervisning» som begrep. Øk elevenes rettigheter for tilpasset opplæring. Mer fleksibilitet/flere veier gjennom vgs/mangfold. Bruk frigjorte ressurser hos PPT til prosessveiledning i skolen. Mer forskning på ungdoms psykiske helse. Mer kunnskap om skolen som innsatsarena for psykisk helse.


Laste ned ppt "Kristiansund videregående skole Fagskolen i Kristiansund Bedre opplæringstilbud for elever med psykiske vansker. Et kursopplegg for kontaktlærere. rektor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google