Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av Institusjoner som intervention for atferdsvanskelige unge MultifunC Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av Institusjoner som intervention for atferdsvanskelige unge MultifunC Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av Institusjoner som intervention for atferdsvanskelige unge MultifunC Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt

2 1.Forskningsgjennomgang om institusjonsbehandling av alvorlige atferdsproblemer hos ungdom (2001-2002). ”Behandling av ungdom i institusjon-Hva sier forskningen?”. Kommuneforlaget, 2003. 2.Utvikling av forskningsbasert behandlingsmodell ”Multifunksjonell Behandling i Institusjon og Nærmiljø” (2003-2004). 3.Implementering av ”MultifunC” i Norge og Sverige (2005- 2007). 4.Implementerings- og Evalueringsstudie (2006-10) Institusjonsprosjektet Samarbeidsprosjekt BLD, SiS og IMS

3 Kunnskap om behandling bygger på: Longitudinell forskning om hvilke risiko- og beskyttelsesfaktorer som predikerer problematferd Kontrollerte studier som identifiserer effektive intervensjoner Meta-analyser av store antall enkeltstudier

4 Prinsipper for effektiv behandling Risikoprinsippet: Velg tiltak ut fra vurdering av risikonivå eller sannsynlighet for framtidig problematferd. Intensive tiltak kan virke postivt for høyrisiko ungdommer, men kan øke problematferd hos lavrisiko ungdommer. Sannsynlighetsnivå bestemmes ut fra totalt antall risikofaktorer. Alvorlighetsgrad ved bestemt handling gir liten informasjon om risiko for gjentagelse. Behovsprinsippet: Størst effekt oppnås dersom tiltak rettes mot forandring av problemfremmende faktorer (risikofaktorer) ved individet og omgivelsene. Behandlings- eller responsivitetsprinsippet: Bruk effektive metoder som inkluderer øvelse, rollespill, modellæring, rettledning og forsterkning for trening i ferdigheter og forandring av holdninger, og tilrettelegg for individuelle forskjeller

5 Lovende forandringsmål Ungdom: èForandring av antisosial atferd og holdninger èLære økt selvkontroll og problemløsende ferdigheter èErstatte ferdigheter i negativt miljø (lyve, stjele, aggresjon) med mer prososiale alternativer èForandring av belønningssystem fra støtte til negativ atferd til støtte for prososial atferd (på alle arenaer) Venner: èReduksjon av assosiering med antisosiale venner/miljø èØkning av identifisering og assosiering med prososiale rollemodeller og miljøer Familie: èForbedring av familiekommunikasjon èForbedring av foreldrenes oppdragelsesstil Skole/arbeid: èBedret fungering og deltagelse i skole eller arbeidssituasjon

6 Støtte til Risikoprinsippet Den mest dokumenterte forbindelse mellom kjennetegn ved ungdommen og effekter er risiko eller sannsynlighet for gjentatt problematferd eller kriminalitet. Gjelder både i institusjon og samfunnsbaserte tiltak. (Andrews og Dowden, 2000; Lipsey og Wilson, 1998; Tong og Farrington, 2006; Lowenkamp, 2005; Lipsey, 2007).

7 Støtte til behandlingsprinsippet? Campbell review omkring voksne og ungdom (Lipsey, 2007): Bekrefter tidligere konklusjoner fra en rekke meta-analyser om positive effekter av Kognitiv atferdsteori for kriminalitet med en behandlingseffekt på ca. 10% forskjell mellom behandlingsgruppe og kontrollgruppe. Campbell review omkring ungdom i institusjoner (Armelius og Andreassen, 2007): Metoder basert på Kognitiv atferdsteori viser bedre effekter enn kontrollgruppe, men også andre tilnærminger kan gi positive effekter.

8 Støtte til prinsippene samlet? En rekke meta-analyser støtter at tiltak som følger prinsippene om Risiko, Behov og Responsivitet gir klart større effekter enn de som ikke følger dem (Andrews et al, 1990; Andrews og Bonta, 2006; Gendreau et al., 2006). Tiltak som ikke følger noen av prinsippene viste effekt omkring 0% reduksjon av antisosial atferd eller kriminalitet mens de som fulgte prinsippene viste effekter omkring 40-50% reduksjon (Andrews og Bonta, 2006).

9 Fokuserer på ungdom med høy risiko for negativ utvikling: ► Rettes mot forandring av opprettholdende faktorer for atferdsproblemer innen flere områder (ungdom, familie, jevnaldrende og skole) ► Er i stand til å kontrollere alvorlig negativ atferd ► Involverer ungdom og familien i behandlingen ► Tilbyr systematisk trening i sosiale ferdigheter ► Medvirker til fungering i skole eller arbeid ► Er nært tilknyttet normalsamfunnet og medvirker til kontakt med jevnaldrende uten atferdsproblemer ► Tilbyr adekvat oppfølging etter utflytting fra institusjon ► Varighet på mellom 3-9 måneder pluss ettervern ► Inkluderer systemer for kvalitetssikring Konklusjoner fra forskning Kjennetegn ved Effektive Institutioner

10 MultifunC Institusjonsopphold OverføringOppfølging/ettervernBehandling ungdom skole venner familie Oppfølging Behandlings -fokus Inntak Utredning Motivering ForberedForeldre- Motivering Fokusert Behandling utflyttingstøtte Struktur Behandlingsmiljø Utredning Motivering ForberedForeldre- Motivering Fokusert Behandling utflyttingstøtte Struktur Behandlingsmiljø Varighet av institusjonsopphold: Varighet av oppfølging: Ca. 6 måneder ca. 4-5 måneder

11 Bergen Ungdoms- senter Stjørdal Ungdomssenter Tromsø Ungdomssenter Sandefjord Ungdoms- senter Ås Ungdomssenter Kringsjå MultifunC Margrete Lund Brättegården Råby ungdomshem

12 Institusjonsprosjektet Ås Sandefjord Tromsø Bergen Stjørdal Kringsjå (Oslo) Margrete Lund Brättegården Nov. -05Feb.-06Okt. - 06 Implementeringsstudie Effektstudie Vår-07 Høst-07 Råby

13 Implementeringsstudie April-06Aug-06Des-06April-07Aug-07Des-07 AB ABCAB ABC A = SVQ (Site Visit Questionnaire) B = Personalvurderinger C = CPAI (Correctional Programs Assessment Inventory)

14 Design for Effektstudie

15 The End The End Tore.Andreassen@hibo.no


Laste ned ppt "Bruk av Institusjoner som intervention for atferdsvanskelige unge MultifunC Et norsk-svensk samarbeidsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google