Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Multimodalitet og sammensatte tekster i engelskfaget

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Multimodalitet og sammensatte tekster i engelskfaget"— Utskrift av presentasjonen:

1 Multimodalitet og sammensatte tekster i engelskfaget
Bergen/Oslo, januar 2010 andreas

2 ifgøle en udnerrøksles ved cmarbigde uinevrisett sipller det ignen rlloe i hvliken røfgekkele boktsvanee er. Det estnee som er vkitig er at fstøre og stise boksatv er på rktiig setd, retsen kan vræe hltuer til bluter og du kan ftotsart Lsee uetn prblomeer. Dtete er frodi den mnesnekliege hrjene ikke lseer hevr boksatv for seg slev,men odret i sin hleeht. Mrekleig ikke snat ?

3 ”Becoming Human”

4 Teaching writing…

5 arms

6

7 Plato: Writing as cheating
(Socrates): ”Thus, this invention [writing] results in the lack of memory in learners’ minds because they will not cultivate their minds as they trust the written word, the external signs, and not their inner selves. (…) They imagine they know a lot although they are in general ignorant” Lærdom: Vi må forstå hvordan teknologi preger tanke, og dermed tekst

8 Disposisjon Sammensatte tekster som multimodale tekster (semiotikk)
Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter Disposisjon Sammensatte tekster som multimodale tekster (semiotikk) Teknologisyn. Multimodalitet. Nye oppgavetyper. Eksamen 2009. Lyrikkmontasjer. Hypertekst Numeracy/Literacy Vurdering Sammensatte tekster som satt sammen av mange (polyfoni) Wiki Kollektive tekster som multimodale tekster 3. Konklusjon? (En utvidelse av didaktikken)

9 Teknologisyn

10

11 Semiotiske praksisfellesskap

12 Artefakten ’art’ + ’fact’ representasjon av kollektive innsikter
inngang til kulturer ’lim’ i kulturer endrer kulturer (handlinger, praksiser)

13 "The most dangerous experiment we can conduct with our children is to keep schooling the same at a time when every other aspect of our society is dramatically changing.“ Professor Chris Dede, Harvard

14 Sammensatte tekster Nytt hovedområde i Kunnskapsløftet
”Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster” Det utvidede tekstbegrepet har ført til introduseringen av et nytt hovedområde i norsklæreplanen nemlig sammensatte tekster. De øvrige hovedområdene i Kunnskapsløftets norskfag er muntlige tekster, skriftlige tekster, og språk og kultur. Vi ser tydelig tekstens viktighet i faget. Som Hertzberg og Penne så fint skriver: Hovedområdet sammensatte tekster er en logisk konsekvens av det utvidede tekstbegrepet. I læreplanen står det: Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Sammensatte tekster er altså tekster som kombinerer forskjellige uttrykksmåter for å skape mening. Hertzberg og Penne definerer sammensatte tekster som: tekster – skriftlige som muntlige – som benytter seg av flere uttrykksformer eller semiotiske ressurser i kombinasjon, for eksempel skrift og bilde eller skrift og tale. Eller som Løvland definerer det i sin bok – Samansette tekstar er tekstar som kombinerer einingar som skapar meining på ulike måtar.

15 Godt kjent fra barnebøker…

16 Figure 1: ‘The Mouse's Tale’ (Lewis Carroll, 1865, p. 38).

17 In advertising and ad-busting:
Take a look at the image shown in Figure 2, ‘Baby McFry’. What signs seem meaningful to you, and how do you interpret the image?

18 Sammensatt av hva? Ex: elevpresentasjon av ferie med bruk av MicroSoft Photo Story (English Crete). Analyse, vurdering? PC som symbolbehandler har i løpet av 30 år annektert og tilegnet seg kjennetegnene ved samtlige analoge representasjonsformer (tekst, lyd, bilde)

19 K06 norsk Å kunne bruke digitale verktøy i norsk fordypning er nødvendig for å (1) mestre sammensatte tekstformer og uttrykk. Dette åpner for (2) nye læringsarenaer og gir nye muligheter i lese- og skriveopplæringen, i (3) produksjon og komponering og i redigering av tekster. I den sammenheng er det viktig å utvikle evne til (4) kritisk vurdering og bevisst bruk av kilder. Bruk av digitale verktøy kan også (5) støtte og utvikle elevenes kommunikasjonsferdigheter og presentasjoner. (min nummerering)

20 K06 engelsk: Being able to use digital tools in English allows for (1) authentic use of the language and opens for (2) additional learning arenas for the subject of English. English language competence is in many cases (3) a requirement for using digital tools, and (4) using such tools may also help the development of English linguistic competence. Important features of the English subject in digital contexts include (5) being critical of sources and aware of copyright issues and protection of personal privacy. (p. 3-4, my numbering, emphasis in the original).

21 Table 1. Competence Aims involving ICT
After year: Language learning Communication Culture, society and literature 2 Use the language through several senses and media 4 Use digital tools to find information and create texts 7 Use digital and other aids in their own language learning Use digital tools to find information and to prepare texts Express himself/herself creatively, inspired by English literature from various genres and media 10 Communicate via digital media VG1 Use a wide selection of digital and other aids independently, including monolingual dictionaries Produce texts with complex content using digital media

22 Programme subject – Basic Skills in ICT
Being able to use digital tools in English involves the authentic use of English, and paves the way for additional forms of communication and learning arenas. In many contexts, English-language skills are a prerequisite for being able to exploit new tools for extracting information for use in specialist contexts. Source criticism, copyright and personal protection are all key concerns in the digital arena.

23 Int Engl Soc stud Lit & Cult
give an account of fundamental principles for constructing texts in a variety of genres analyse linguistic tools in different kinds of texts Soc stud present technical material orally, in writing, or in the form of composite texts use and communicate information based on figures and statistics use digital tools in an independent, critical and creative manner in the gathering of information, and in the communication and presentation of his or her own material Lit & Cult elaborate on and discuss distinctive linguistic features of texts from different genres, from different periods and regions produce texts in a variety of genres with clear content, appropriate style, good structure, and usage that is precise and accurate analyse and assess a film and a selection of other artistic forms of expression within English-language culture interpret literary texts and other cultural expressions from a cultural-historical and social perspective present a major in-depth project with a topic from English literature and culture and assess the process

24 Eksamen 10. kl., 2009

25 Multimodalitet: grunnleggende teksttyper
verbal ikke-verbal tale skrift bilde video/ musikk auditive visuell musikk tale skrift video/ bilde Liestøl, 2006 …og når dette blir digitalisert…

26 Multimodalitet/kompetanse: [ex: multimodal tekst]
verbal musikk tale skrift video/ bilde auditiv visuell bilde skrift tale video/ musikk statisk dynamisk Liestøl, 2006 ikke-verbal

27 Modus ”Modi er semiotiske ressurser som gjør det mulig å uttrykke både diskurser og temaer og (sam)handlinger” Kress & van Leeuwen, 2001:21

28

29

30

31 ”Re-mediering” litteratur film spill Læreres kompetanse?
Elevers kompetanse? Liestøl, 2006

32

33 Reader response theory

34 Lyrikkmontasjer Denne delen låner hemningsløst fra Hildegunn Otnes og Ruth Grüters (NTNU/PLU). Se også ”Å være digital i alle fag”. Oslo: Universitetsforlaget, 2009.

35 Oppgave Behovet for modelltekster!
Lag en lyrikkmontasje til Ezra Pound’s ”In a Station of a Metro” (1911). The apparition of these faces in the crowd; petals on a wet, black bough. [Google Images] Multimodale lyrikkmontasjer som oppgaver der elevene fortolker (aspekter ved) tekster de har lest…

36

37 Fra ”påhør”: Lydspor Groups 1 – 7: Music from the 1930s to the present in the UK and US Describe briefly the given decade as an introduction before describing it in relation to popular music of the times Tools: PC (presentation program in Open Office, Internet, WikiPedia, YouTube) Time: Preparation: 40 min Presentation: 5 min

38 ”Relationships” FROM: stine fredriksen (9/13/99 1:57AM)
SUBJECT: Aloha!! Hey Hey Hey!I'm in!!!!!;c) Yo ganxhstas!!wazzup?? -stine-

39 Oppgavekrav vs vurderingskriterier?
Lag en montasje ved hjelp av PowerPoint (5-8 bilder), der du tolker diktet. Teksten som helhet må inneholde flere tegnsystem (modaliteter) – først og fremst ord og bilde, men gjerne også ulike farger, bokstavestetikk, bevegelse/rytme m.m. Noen av PP-bildene kan gjerne inneholde noen ”egendefinerte animasjoner”, ”innganger” og ”utganger” Eks. 1. Lyrikkmontasje Eks. 2 Hypertekstfortelling Lag en fortelling ut fra følgende skisse . Ta utgangspunkt i (noen av) de markerte ordene/frasene og lag utdypende tekst. De utdypende nodene bør bestå av person- og miljøskildringer, tankereferat, replikkvekslinger og andre sentrale narrative trekk/virkemidler. Andre tegnsystem kan også med fordel benyttes. Alt må inngå i en total tekstlig helhet! Detaljert arbeidsinstruks = vurderingskriterier…?

40 Vanskelig å vurdere slike fortellinger…
First level text May circles nervously around the PC. She is extremely irritated with her mother’s nagging. She thinks of HIM – and she remembers the way he looked… She is moving restlessly around the apartment. Finally she finds the courage to call – but noone answers. Her mother tries to comfort, but May decides to go out. She feels uncomfortable…. Outside the cinema she sees the boys, and she can discern their faces. That’s when it happens. She walks over to them – and suddenly she’s done it…. She will never forget this! Det store spranget (lærere på kurs) Blokka (5.klasse, Eberg skole, Trondheim) Hvor er professor Wang? (5.klasse, Bekkelaget skole, Oslo) Vanskelig å vurdere slike fortellinger…

41 Ressurser for å lage sammensatte tekster
Cartoonist – lag dine egne tegneserier Stage’d eller MovieMaker – lag dine egne animasjoner Constructor - kobling til fysikk og design… Audacity – lag dine egne podcaster og publiser dem Microsoft Photo Story – lag en bildefortelling med lydspor Digital Storytelling: A Tutorial in 10 Easy Steps CREAZA – multimodal stories and factual texts Ten video sharing services compared

42 InfoNation Lag en oppgave som inkluderer tekst, tall, grafikk og bilde!

43

44 Screenshot of InfoNation showing six countries with a comparison of CO2 emissions and Gross national Product per capita.

45 Foyn, W. & Foyn, S.A. (2006). Multimodal skriving i et komparativt perspektiv. Mastergradsoppgave, Høgskolen Stord/Haugesund. Sensorenes tradisjonelle tekstkompetanse er utilstrekkelig når det gjelder å vurdere multimodale tekstuttrykk. Erfarne norsksensorer fra videregående skole hadde store problemer med å vurdere de multimodale elevtekstene som var i deres materiale. (Opp til tre karakterer i forskjell).

46 Hjørdis Hjukse (2007). Hva genererer kvalitet i multimodalitet
Hjørdis Hjukse (2007). Hva genererer kvalitet i multimodalitet? Kan vi enes om noen kriterier? Vurdering av sammensatte tekster. Mastergradsoppgave, Høgskolen Stord/Haugesund Utnytte potensial i semiotiske ressurser Multimodalt samspill og helhet Komposisjon og dramaturgi Estetiske/Kunstneriske kvaliteter ”Det vi ikke klarer å sette ord på” Kreativitet og nyskaping Innholdsmessig kvalitet Kildebruk og etikk Teknisk kvalitet Engasjement Grundighet Engelsk?

47 Slutt på multimodalitet. Massesamarbeid begynner…
Kriterier (forts.) Under utvikling (se stensil) Slutt på multimodalitet. Massesamarbeid begynner…

48 Del II: Massesamarbeid

49 Arbeid & fritid Linux (” Linus Torvalds with the assistance of developers around the world”) Wikipedia (10m articles, 230+ languages, social surplus of 100m working hours) takingITglobal ("TakingITGlobal.org is the social network that connects you to the global issues that affect us all") InnoCentive (” open innovation…an internal web-based collaborative community for problem solvers”) CAMBIA (community of researchers and farmers, biology&ecology) IDEO: products; 40+ industries. “Bright ideas for dark times”. “The space remembers!” MySpace, YouTube, Skype, Flickr, Diigo… <10.000h video/day…

50 Hypertekst Ikke-hierarkisk, ikke-sekvensiell organisering og kobling av informasjon Tidligere uavhengige tanker og teorier får lov til å påvirke hverandre Hierarki  Rhizome

51 Bård Vegar Solhjell uttaler følgende under ”goOpen 2008”
”Skape en annen kultur i skolen. Skape en kultur for deltaking.” ”Nytt forslag til formålsparagraf til skole og barnehage. Vektlegge aktivitet og deltaking, ikke tilskuere og mottakere.” ”– skape og utvikle selv – de redskapene man skal bruke. Dette er et kulturtrekk ved kunnskapssamfunnet i seg selv! Sterkere fokus på deling i alle sammenhenger i skolen.”

52 Wiki Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra
Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter Wiki Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra Lenker som invitasjoner Flerstemmig Tematisk, atemporal Metafunksjoner (diskusjon, historikk)

53 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
3. praksiser

54

55

56

57

58

59 Tekstutdrag (produksjonsmodus)
Are you new in [[Funkytown]] or are considering going there? Well, you have nothing to wait for, this is the opportunity of your life! With our great bars, such as [[Old McKinleys]] (see picture) where they serve pints for under a [[duun]]*! Stop by for a chat with our local bartender Inga Magnusson (bartender to the right on picture)! Not here for [[drinking]]? Then we have the perfect solution for you and your partner! [[Old McKinleys]] represent a bar show, every Saturday night! It’s simply a must for tourists!

60 Elevstemmer: I like this because it is a win/win situation. To help others and get help back is nice. Co-operating is very important in our daily lives and our future jobs! I like this because we so easily can compare and share information on what we know and what we do not know about the American way of living We never worked alone, and many helped me with my work It doesn’t matter if it is yours or others. This way it is possible for people to argue and discuss Because then I don’t have to be afraid of making a mistake ‘cause there will always be someone there to clear it up! Someone can change what you have written, even when you know what you have written is correct My texts got deleted You socialize… in a weird way

61 Lærerstemmen “(…) Jeg mistet elevene (….) det var vanskelig å spore dem, for meg som lærer, som hadde bidratt med det, og jeg følte at jeg mistet elevene, jeg visste ikke hvor jeg skulle gå for å kunne veilede dem (…) fordi, som regel er det ikke noe stort rom for en lærer (…) det blir en separat verden (…) de [elevene] har en tendens til å forsvinne inn I sin separate verden og det blir vanskelig for meg å veilede dem og holde på min rolle som kunnskapsformidler (…) Jeg vet ikke hva som er sluttproduktet, hva jeg skal vurdere til slutt”

62 Typiske bruksområder for WWW
”Grammar and lexicon safari” (sett uttrykk mellom ”...” i Google (Halsbrekkende?) oversettelser BabelFish, Langenberg, Google Kaldprat og “hot topics”: BOTs Hypotesetesting: InfoNation  Chatterbots:

63 TWEAK ITU: fremtidens læringsomgivelser
InterMedia: Tweaking Wikis for Education and the Advancement of Knowledge Analyseenhet: mediert kommunikasjon i kollektiver Metode: multinivåanalyse

64

65 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio

66 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio

67 Try e.g. WikiSpaces

68 3. V U R D E I N G

69

70 Implikasjoner: nye betingelser for læring og undervisning

71 Jon Magne Vestøl: Digitale ferdigheter http://folk. uio
Didaktikk - Ask not what is inside your head, ask what your head is on the inside of (W.M. Mace, 1974). Wikis Denne situasjonen har manglet en didaktikk

72 Fem utfordringer for multimodal didaktikk:
Samsvar mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. Nye oppgavedesign! Performance outstrips competence? Fremme delt oppmerksomhet på tvers av flere nivåer (individuelt – kollektivt; lokalt – globalt) Vurderingskriterier og – former der bidraget vurderes ut fra dets relative verdi for helheten Vurderingskriterier – engelskfaglig, flerfaglig, tverrfaglig?

73 Aktivitetssystemet Resources

74 Teoristøtte boundary crossing boundary crossing boundary zone
didactics for 3rd space Emerging practices boundary crossing boundary crossing AS #2 AS #1 boundary zone

75 Askeladden – en pionér i multimodal/interaktiv tekst:
Finner objekter han bruker som ressurser i samtaler (inventio) Organiserer rekkefølgen av retoriske og materielle elementer (dispositio) Skaper en multimodal syntese (elocutio og actio)


Laste ned ppt "Multimodalitet og sammensatte tekster i engelskfaget"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google