Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et 13-årig skoleløp Inderøy kommunestyre 2. februar 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et 13-årig skoleløp Inderøy kommunestyre 2. februar 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et 13-årig skoleløp Inderøy kommunestyre 2. februar 2009
Inderøy ungdomsskole Inderøy videregående skole Inderøy kommunestyre 2. februar 2009 Inderøy ungdomsskole - en samfunnsaktiv skole!

2 Kunnskapsløftet Bedre læringsresultater Bedre gjennomføring
Bedre tilpasning til arbeid- og næringsliv Stortingsmelding 30: De som fullfører videregående opplæring, har mindre risiko for å bli støtt ut av arbeidsmarkedet senere i livet. Derfor er det et mål at flest mulig gjennomfører minst 13 års opplæring, og det er relevant å se grunnskole og videregående opplæring i sammenheng.

3 Forskrift til opplæringsloven §1-14
Elevane i grunnskolen skal følgje opplæringa i alle fag slik det er fastsett i Læreplanverket for Kunnskapsløftet, jfr §1-1. Dette gjeld likevel ikkje fullt ut for faga matematikk, engelsk, framandspråk. Naturfag og samfunnsfag for elevar på ungdomstrinnet som har tilstrekkeleg kompetanse til å følgje opplæringa i eitt eller fleire av desse faga på vidaregåande nivå i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, og som får slik opplæring. Desse elevane skal i dei aktuelle faga ha vurdering både etter kapittel 3 og 4. Elevar som følgjer opplæringa på vidaregåande nivå etter andre punktum, kan få disponere inntil 60 % av timane etter ”Utdanningsval” til denne opplæringa.

4 Gjennomføring av 13.årig skoleløp
Felles generell læreplan Gjennomgående fagspesifikke læreplaner Styrket yrkes- og utdanningsrådgiving Nytt fag: utdanningsvalg Fleksible overganger

5 Hva gjør INDUS og IVGS? Samarbeid på rådgivernivå
Samarbeid på rektornivå Samarbeid team-/avdelingsnivå Samarbeid innen spes.ped.området Samarbeid mellom elevrådene Samarbeid i undervisningsopplegg Personalsamarbeid Samarbeid om rekruttering

6 Samarbeid innen faget Utdanningsvalg
”Åpen skole” Hospitering Orienteringsmøter for elever og foresatte Samarbeid om GAP-aktiviteter ”Et skritt foran” Språkassistent

7 Hos oss er de dyktige elevene ressurspersoner i det normale skolemiljøet

8


Laste ned ppt "Et 13-årig skoleløp Inderøy kommunestyre 2. februar 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google