Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORMÅLSPARAGRAF Museet skal være et relevant museum som skal fremme kunnskap, dialog og engasjement om natur og miljøvern og oppmuntre til bærekraftig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORMÅLSPARAGRAF Museet skal være et relevant museum som skal fremme kunnskap, dialog og engasjement om natur og miljøvern og oppmuntre til bærekraftig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 FORMÅLSPARAGRAF Museet skal være et relevant museum som skal fremme kunnskap, dialog og engasjement om natur og miljøvern og oppmuntre til bærekraftig bruk av naturen. Museet skal forske på, dokumentere og formidle ulik bruk av natur og miljø i regionen. Museet skal være en møteplass og en arena der ulike interesser i tilknytning til natur og miljø skal kunne diskuteres for å oppnå økt forståelse og innsikt.Visjon: Naturen er for alle Det beste vernet er gjennom bruk

3 MÅL Kortsiktige: Etablere oss som en viktig aktør når det gjelder bærekraft både lokalt og regionalt Langsiktige: Vi skal være med å forandre verden For øvrig henviser vi til stratgiplanen som viser detaljene i dette arbeidet.

4 PLANVERK Er på plass: Organisasjonsplan med vedtekter Strategiplan Skal utarbeides: Personalplan Innsamlingsplan Økonomiplan Administrasjonsplan Innsamlingsplan Samlingsforvaltningsplan Plan for registrering og katalogisering Plan for bevaring Plan for forskning Plan for formidling Planene skal gradvis utvikles og ferdigstilles innen 2018.

5 ØKONOMI Inntekter Offentlig støtte, kommune fylke og stat. (Vi konsolideres inn i museet midt.) Sponsorinntekter: Olav Thon er hovedsponsor Billettinntekter Mindre økonomiske bidrag fra Motorsport AS, Reindriftsforbundet og Naturvern org. Ren luft og stille natur. Primært egeninnsats og dugnadsbasert. Salg av formidlingstjenester Salg av rådgivnings- og handverkertjenester Utleie av lokaler Salg av strøm Utleie av vandreutstillinger Kafedrift/ museumsbutikk (prosentvis) Ekstern prosjektstøtte til utviklingsprosjekter Utgifter Lønnskostnader/ sosiale kostnader Drift av bygget og lekeparken Utstyr og anlegg Drift og vedlikehold av utstillinger Skjøtsel av kulturlandskapet Renhold Kafedrift/ museumsbutikk (prosentvis) Administrasjonskostnader/ drift adm. Diverse

6 ORGANISASJONSPLAN Organisasjonen er en stiftelse med et styre bestående av: 1 repr fra org. Ren luft og stille natur 1 repr fra reindriftsforbundet 1 repr fra Motorsport as. 1 repr fra ansatte 1 repr fra Snåsa kommune 1 repr fra regionrådet. Org består av direktør som rapporterer til styret. Hun har ansettelsesmyndighet, og under seg har direktøren ledergruppebestående av avd. ledere, personalsjef, økonomisjef og adm. sjef. Ledergruppa rapporterer til direktør. Under dir. ligger også stab, bestående av økonomi, adm. og personalavdeling med hver sin avdelingsleder. Staben rapporterer også direkte til direktør.

7 ORGANISASJONSPLAN FORT. Videre består org. av følgende avdelinger: Avd 1: Formildingsavdelingen: Den har ansvar for utvikling av formidlingsprosjekter, markedsføring, informasjon og formidling samt utstillings og arrangementsproduksjon. Avd 2: Avd. for dokumentasjon, forskning og samlingsforvaltning: Den har ansvar for gjenstandssamling, konservering, arkivering, bibliotek, og forskning tilknyttet biologi og kulturhistorie. Avd 3: Driftsavdelingen: Den har ansvar for vedlikehold, renhold og vaktmestertjenester. I tillegg har avdelingen ansvar for rådgivningstjenester for ekovennlig drift. På sikt skal også museumbutikk og kafe inn under driftsavdelinga. Stillingsinnstrukser og videre ansvarsfordeling legges fram ved neste styremøte. Avdelingene får straks presentere seg.

8 Kniver, verktøy, lavvoer, lassoer, ski og pulker fra samisk kultur Naturhistorisk samling stein og egg Utstoppa reinsdyr Natur og ungdom – dokumenterte aksjoner. 200 hykemeter arkiv natur og ungdom 12 m. Lenker frå Alta aksjonen Mange vindmøller, viser teknologisk utvikling «Frisk Luftbar» Helleristninger/veideristninger i området Fotomateriale frå 60-70 årene Fredete samiske kulturminner Gro Harlem Brundtlands håndskrevne notat til sin innsettingstale som miljøvernminister Klær/motorsport nyere, samisk Snøscootere SAMLING

9 AVDELINGENE PRESENTERER SEG: FORMIDLINGSAVDELINGEN AVD. FOR DOKUMENTASJON, FORSKNING OG SAMLINGSFORVALTNING DRIFTSAVDELINGEN

10 ET RELEVANT MUSEUM: Temaet Natur og miljøvern er svært aktuelt Vi er et møtested for ulike interesser og er en arena for dialog Vi er miljøvennlige og relevante i driften med øko- profil Vi er en pådriver for å utvikle og fasilitere framtidige løsninger Vi driver samtidsdokumentasjon av tradisjonsrik næring, reindrift Vi har et stort faglig internasjonalt nedslagsfelt Vi driver forskning og samarbeid knyttet opp mot ulike kunnskapsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Dette løfter også vårt fagmiljø på Senter for Bærekraft.

11 NATUREN ER FOR ALLE


Laste ned ppt "FORMÅLSPARAGRAF Museet skal være et relevant museum som skal fremme kunnskap, dialog og engasjement om natur og miljøvern og oppmuntre til bærekraftig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google