Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faste grep om helsa i hektiske kontor

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faste grep om helsa i hektiske kontor"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faste grep om helsa i hektiske kontor
En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010

2 Faste grep om helsa i hektiske kontor
En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010

3 En yrkesgruppe som alle kjenner men som få vet noe særlig om
lønnstakere med helsesekretærutdanning 200 privat næringsdrivende med helsesekr.utd. 8.000 som jobber som helsesekretærer 2300 i sykehussektoren 4000 på fastlegekontorer 900 i kommunesektoren 800 annet 4700 i Delta Første representative undersøkelse av yrkesgruppen

4 Hva gjør en helsesekretær?
Ansvars- og arbeidsområder å ta imot pasienter kommunikasjon veiledning laboratoriearbeid og skiftestuearbeid kontortekniske oppgaver registrering av takster og diagnoser kvalitetssikring og prosedyrer bruk av pasientadministrative IKT-systemer vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

5 Idealtypen – hun er…… Kvinne Helse-/legesekretær utdannet
14 år i yrket Deltid (1/2-parten 80% eller mindre) Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger Trygg på ansettelsen 83% mot 59% generelt (YS Arbeidslivsbarometer) Fagorganisert (71%) Trives og er fornøyd Lønn: KS-området: – Lav lønnsgruppe

6 Idealtypen – hun er…… Kvinne Helse-/legesekretær utdannet
14 år i yrket Deltid 1/2-parten 80% eller mindre 30% kunne tenke seg å jobbe mer Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger

7 Etterspørselen etter helsetjenester
- Jeg vil heller overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar

8 St.meld. nr. 9 (2008-2009) Perspektivmeldingen 2009

9 Økte offentlige utgifter = økt etterspørsel etter arbeidskraft
Økte offentlige utgiofter = økt etterspørsel etter arbeidskraft Økte offentlige utgifter = økt etterspørsel etter arbeidskraft St.meld. nr. 9 ( ) Perspektivmeldingen 2009

10 Drivere Aldring Medisinsk og teknologisk framgang
Økt velstand –> økte kvalitetskrav -> økt etterspørsel Økt utdanning/kunnskap -> økte krav Økt etterspørsel – både privat og offentlig

11 Det samlede helseforbruket per innbygger økte gjennomsnittlig med 3 pst. per år i perioden 1991 til 2005, justert for prisutviklingen. Endringer i alderssammensetningen bidro med mindre enn 1/3 prosentpoeng av den årlige veksten. Den reelle veksten i ressursbruken per bruker har dermed i gjennomsnitt vært 2 1/3 pst. per år. En forlengelse av denne veksten ville innebære vel en fordobling av aktiviteten hvert 30. år.

12 Derfor: samhandlingsreformen

13 Konklusjon: Økning Etterspørselsvekst i primærhelsetjenesten
Flere oppgaver i primærhelsetjenesten Økte kompetansebehov Økte kompetansekravene Det smarteste vil være å starte med å utnytte potensialet til den billigste arbeidskraften

14 Derfor: mer kunnskap om helsesekretærene
Hva gjør de? Hva kan de gjøre? Hvordan styrke arbeidslivsdeltakelsen? Hvordan redusere deltid Hvordan gjøre yrket mer attraktivt? Når kommer den første mannen?

15 Nye oppgaver

16 Nye oppgaver

17 Bemanning - kritisk Opplever du at antallet helsesekretærer er Total
Helse- sekretær pr lege For få Tilstrekkelig mange Tilstrekkelig mange hvis ingen er syke <1 41 15 45 100 1 16 29 56 >1 11 21 68 Totalt 24 55

18 Legene frikjent (nesten)
Organiseringen fungerer Ikke negative til fagorganisering Personalmøter /medarbeidersamtaler – nesten ok Ledelse: 61% helt/delvis enig i godt ledet Mangler på gode ferdigheter i adm og ledelse 25% har hatt arbeidsrelatert fravær

19 Noen utfordringer

20

21

22 Profesjonalisering Etterutdanning Lønn Deltid Ledelse
Større legekontor Hva må gjøres? Utvikle yrkesrollen/yrkesidentiteten

23 Arbeidsgivers ansvar Fagforeningenes ansvar


Laste ned ppt "Faste grep om helsa i hektiske kontor"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google