Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010

2 Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010

3 En yrkesgruppe som alle kjenner men som få vet noe særlig om 10.500 lønnstakere med helsesekretærutdanning 200 privat næringsdrivende med helsesekr.utd. 8.000 som jobber som helsesekretærer – 2300 i sykehussektoren – 4000 på fastlegekontorer – 900 i kommunesektoren – 800 annet 4700 i Delta Første representative undersøkelse av yrkesgruppen

4 Hva gjør en helsesekretær? Ansvars- og arbeidsområder å ta imot pasienter kommunikasjon veiledning laboratoriearbeid og skiftestuearbeid kontortekniske oppgaver registrering av takster og diagnoser kvalitetssikring og prosedyrer bruk av pasientadministrative IKT-systemer vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon

5 Idealtypen – hun er…… Kvinne Helse-/legesekretær utdannet 14 år i yrket Deltid (1/2-parten 80% eller mindre) Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger Trygg på ansettelsen – 83% mot 59% generelt (YS Arbeidslivsbarometer) Fagorganisert (71%) Trives og er fornøyd Lønn: KS-området: 279.000 – 335.300 – Lav lønnsgruppe

6 Idealtypen – hun er…… Kvinne Helse-/legesekretær utdannet 14 år i yrket Deltid – 1/2-parten 80% eller mindre – 30% kunne tenke seg å jobbe mer Jobber på fastlegekontor med 2-6 leger

7 Etterspørselen etter helsetjenester - Jeg vil heller overleve på Gjøvik enn å dø på Hamar

8 St.meld. nr. 9 (2008-2009) Perspektivmeldingen 2009

9 Økte offentlige utgiofter = økt etterspørsel etter arbeidskraft Økte offentlige utgifter = økt etterspørsel etter arbeidskraft

10 Drivere Aldring Medisinsk og teknologisk framgang Økt velstand –> økte kvalitetskrav -> økt etterspørsel Økt utdanning/kunnskap -> økte krav Økt etterspørsel – både privat og offentlig

11 Det samlede helseforbruket per innbygger økte gjennomsnittlig med 3 pst. per år i perioden 1991 til 2005, justert for prisutviklingen. Endringer i alderssammensetningen bidro med mindre enn 1/3 prosentpoeng av den årlige veksten. Den reelle veksten i ressursbruken per bruker har dermed i gjennomsnitt vært 2 1/3 pst. per år. En forlengelse av denne veksten ville innebære vel en fordobling av aktiviteten hvert 30. år.

12 Derfor: samhandlingsreformen http://www.youtube.com/watch?v=kbJAvL7C2X Y&feature=related

13 Konklusjon: Økning Etterspørselsvekst i primærhelsetjenesten Flere oppgaver i primærhelsetjenesten Økte kompetansebehov Økte kompetansekravene Det smarteste vil være å starte med å utnytte potensialet til den billigste arbeidskraften

14 Derfor: mer kunnskap om helsesekretærene Hva gjør de? Hva kan de gjøre? Hvordan styrke arbeidslivsdeltakelsen? – Hvordan redusere deltid Hvordan gjøre yrket mer attraktivt? – Når kommer den første mannen?

15 Nye oppgaver

16

17 Bemanning - kritisk Opplever du at antallet helsesekretærer erTotal Helse- sekretær pr lege For få Tilstrekkelig mange Tilstrekkelig mange hvis ingen er syke <1411545100 1162956100 >1112168100 Totalt242155100

18 Legene frikjent (nesten) Organiseringen fungerer Ikke negative til fagorganisering Personalmøter /medarbeidersamtaler – nesten ok Ledelse: 61% helt/delvis enig i godt ledet Mangler på gode ferdigheter i adm og ledelse 25% har hatt arbeidsrelatert fravær

19 Noen utfordringer

20

21

22 Profesjonalisering Etterutdanning Lønn Deltid Ledelse Større legekontor Hva må gjøres? Utvikle yrkesrollen/yrkesidentiteten

23 Arbeidsgivers ansvarFagforeningenes ansvar


Laste ned ppt "Faste grep om helsa i hektiske kontor En undersøkelse av helsesekretærenes arbeidsforhold ved fastlegekontor av Kristin Reichborn-Kjennerud Notat 14/2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google