Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MWN 2009 Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MWN 2009 Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse-"— Utskrift av presentasjonen:

1 MWN 2009 Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 22. april 2009 www.kunnskapsbasert.no

2 MWN 2009 Hva forbinder dere med evidensbasert praksis?

3 MWN 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva er evidensbasert/kunnskapsbasert praksis? Hva baserer vi våre avgjørelser på? Trinnene i kunnskapsbasert praksis Modellen til kunnskapsbasert praksis Forholdet mellom erfaring og forskning Trenger vi det? Presentasjon av Senter for kunnskapsbasert praksis Kritikken til kunnskapsbasert praksis

4 MWN 2009 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Mental Health Evidence Based Social Care Evidence Based Library and Information Practice

5 MWN 2009 Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147) FoU

6 MWN 2009 Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig behandling Ikke unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

7 MWN 2009 Som helsearbeider Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

8 MWN 2009 Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: –2000 dødsfall –15.000 varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

9 MWN 2009 Gjelder det Norge? Praksis har stor variasjon (stell av sår) 39% av feilbehandlingene fører til sykehusinfeksjon (A-hus) 40-50% kan forebygges Screening av inneliggende pasienter på ernæringsstatus (HUS) Hofteoperasjoner variasjon på 10 dager

10 MWN 2009 30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

11 MWN 2009 Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

12 MWN 2009 Hva baserer sykepleiere sin praksis på? 1 informasjon fra den enkelte pasient 2personlige erfaring 3sykepleierskolen 4internundervisning 5prosedyrebøker 6andre sykepleiere 7leger 8ny terapi som blir forordnet 9intuisjon 10det som har virket i alle år 11bøker 12sykepleie fagtidsskrift 13slik som jeg alltid har gjort det 14lege fagtidsskrift 15artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16media Estabrooks CA

13 MWN 2009 Trinnene i kunnskapsbasert praksis

14 MWN 2009

15

16

17

18

19 Diskusjon Finn eksempler der du vet at praksis varierer

20 MWN 2009

21 Bakgrunnsspørsmål Forgrunnsspørsmål DiCenso et al 2005

22 MWN 2009 Hvis du var ny sykepleier på lungeavdelingen ville du etter all sannsynlighet ha mange spørsmål som karakteriseres som bakgrunnsspørsmål. Eksempler på slike bakgrunnsspørsmål: Hva kjennetegner de pasientene som legges på denne avdelingen? Hva er egentlig KOLS? Hvordan er patofysiologien bak denne diagnosen? Hvordan virker oksygentilførsel på denne pasientgruppen? Hvordan virker dette medikamentet på denne sykdommen? Hva innebærer team-sykepleie? Hva betyr det å ha stille rapport?

23 MWN 2009 Du er sykepleier ved en lungeavdeling og jobber tett med en KOLS pasient. Denne pasienten er nå helt avhengig av oksygentilførsel for å opprettholde en tilfredsstillende surstoffmetning og han forespeiles hjemmebehandling med oksygen. Eksempler på forgrunnsspørsmål som kan oppstå på bakgrunn av denne situasjonen, enten som pasienten stiller deg eller som du selv spør: Hvordan opplever KOLS pasienter å være avhengig av surstoff store deler av døgnet? Hvor vanlig er det at KOLS pasienter må ha hjemmeoksygen? Lever KOLS pasienter som har surstoff hjemme lenger enn de som ikke har det? Hvordan kan dere vite at det er diagnosen KOLS jeg har?

24 MWN 2009 Bakgrunnskunnskap finner du mest i bøker. Svar på forgrunnsspørsmål finner du i forskningslitteraturen. Kunnskapsbasert praksis opplæringen er mest fokusert på hvordan du kan finne svar på forgrunnsspørmålene.

25 MWN 2009 KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Hvorfor virker det? Opplevelse - erfaringKvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomstTverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologiKohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? DiagnostikkTverrsnittstudie (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose - sykdomsforløp Kohortstudie Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

26 MWN 2009

27 Hva er nytt? Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

28 MWN 2009

29 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

30 MWN 2009 CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

31 MWN 2009 http://www.rnao.org

32 MWN 2009

33 Sjekklister kan brukes Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise.

34 MWN 2009

35 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

36 MWN 2009 40% information 60% interpretation

37 MWN 2009 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

38 MWN 2009

39 Eksempel fra praksis Tømningsdager på sykehjem Meget høyt forbruk av avføringsmidler

40 MWN 2009 Øvsttunheimen sykehjem, Bergen Ledelse – avd.sykepleier Gretha Pettersen Ingen har tømningsdager Ingen bruker avføringsmidler

41 MWN 2009 http://www.rnao.org

42 MWN 2009 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

43 MWN 2009 Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

44 MWN 2009 Forskning skal blant annet bidra til: At vi forstår bedre At vi vet hva som virker

45 MWN 2009 Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap

46 MWN 2009 Diskusjon Hvordan opparbeider vi oss erfaringskunnskap?

47 MWN 2009 forskning erfaring

48 MWN 2009 Diskusjon Finn eksempler der du har måttet endre praksis til tross for at du hadde erfaring med at det var bra.

49 MWN 2009 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer

50 MWN 2009 Nortvedt et al 2001

51 MWN 2009 Oppegående pasienter (gj 15år) 59% svarer at sykdommen har påvirket deres seksualliv 50% er plaget med vannlatingsproblemer Mange er plaget med depresjon

52 MWN 2009 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (informasjon)

53 MWN 2009 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap

54 MWN 2009 Forskning - erfaringskunnskap erfaringer alene kan gi et feil grunnlag for prioriteringer (eks. MS-pas) viktig at vi dokumenterer vår erfaringskunnskap (eks. informasjon) erfaringskunnskap må endres når vi får ny kunnskap som pasienter forventer vi at sykepleiere er oppdatert (eks. helsesøster og jordmor)

55 MWN 2009 Grunner til at amming anbefales

56 MWN 2009 Grunner til at amming anbefales ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi

57 MWN 2009 Grunner til at amming anbefales ernæring forebygger infeksjonssykdommer forebygger allergi OBS ny kunnskap på området! Sears MR et al. Lancet 2002;360:901-907 Viser at amming ikke virker beskyttende for utvikling av allergi og astma. Amming øker risikoen for å utvikle disse sykdommene!!

58 MWN 2009

59

60 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

61 MWN 2009 Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning

62 MWN 2009 Fra Kunnskapsbasert praksis til ”evidence-informed patient choice” Å bruke dette begrepet tydeliggjør at forskningsbasert kunnskap skal understøtte og informere praksis, men at praksis ikke bør baseres på denne kilden alene. På norsk oversettes det ofte til ”velinformerte beslutninger”. ”Make everything open to everyone” er et prinsipp vi jobber for innen kunnskapsbasert praksis, og dette prinsippet har bidratt til at helseinformasjon er blitt lettere tilgjengelig både for helsepersonell og for brukere av helsetjenesten. Vi ønsker å videreutvikle konseptet ”evidence-informed patient choice” ved å involvere pasienter og pasientforeninger i Norge, og ved å utvikle kunnskapsbasert pasientinformasjon. ”Evidence-informed patient choice” kombinerer prinsippene fra kunnskapsbasert praksis og pasientsentrerte helsetjenester. Vårt mål er at helsetjenestens virkemidler og forskningsaktivitet i større grad skal påvirkes av brukerne av tjenestene.

63 MWN 2009 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

64 MWN 2009 Trenger vi det?

65 MWN 2009 Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak LOV 1999-07-02 nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

66 MWN 2009 Trenger vi det? Sykepleie er den største profesjonen i helsetjenesten. Det setter oss i en posisjon der vi i stor grad er med på å påvirke pasientresultat og systemet. Ved å kunne håndtere informasjonsflommen vil det gi oss en styrke og en mulighet til å påvirke.

67 MWN 2009

68 En vanskelig oppgave Mer enn 2 millioner medisinske faglige publikasjoner i året Vanskelig for en praktiker å holde seg oppdatert ved å lese primærlitteratur En oppdatering blir avhengig av andres oppsummering

69 MWN 2009 Diskusjon Hindringer for bruk av forskning

70 MWN 2009 Hindringer Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007 Egenskaper ved: forskningen (motstridende resultater, svarer ikke på spørsmål) sykepleieren ( manglende metode/engelskkunnskap organisasjonen (manglende kultur for endring) profesjonen (manglende samarbeid mellom akademia og praksis)

71 MWN 2009 Barrierer hos norske helsefaggrupper Mangler relevant forskning Økonomi - ressurser - IT Mangler kunnskap i søk og kritisk vurdering Overskudd - tid - prioritering Kultur - negativ holdning på arbeidsplassen - truende Mangler nettverk Jamtvedt et al. upublisert – erfaringer fra utallige kurs i kunnskapsbasert praksis

72 MWN 2009 Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

73 MWN 2009 Handlingplan Styrke brukeren Tjenester av god kvalitet er virkningsfulle er trygge involverer brukere og gir dem innflytelse er samordnet og preget av kontinuitet utnytter ressursene på en god måte er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisa- sjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass i utdanninger Følge med i og evaluere tjenestene...og bedre skal det bli! Og bedre skal det bli …. Nasjonal strategi for kvalitet i sosial- og helsetjenesten, Sosial- og helsedirektoratet 2004

74 MWN 2009 Hvordan kan jeg vite om min praksis er kunnskapsbasert?

75 MWN 2009 Følger jeg trinnene?

76 MWN 2009 Følger jeg trinnene? Selvevaluering ! Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min? Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis? Å stille spørsmål Stiller jeg kliniske spørsmål? Stiller jeg velformulerte spørsmål? Klassifiserer jeg spørsmål i kjernespørsmål? Søke etter forskningslitteratur Søker jeg etter litteratur? Vet jeg hva som er de beste kildene for ulike kjernespørsmål? Har jeg tilgang til Internett? Blir jeg mer og mer effektiv i min søking etter forskningslitteratur? Starter jeg med å søke etter systematiske oversikter? Kritisk vurdering Leser jeg vitenskapelige artikler? Bruker jeg sjekklister mens jeg leser forskningslitteratur? Implementering av klinisk forskning Bruker jeg forskning av høy kvalitet til i praksis? Bruker jeg forskning av høy kvalitet til å løse faglig uenighet rundt behandling av et problem i praksis? Selvevaluering Har jeg gjennomført en evaluering eller audit av min egen evne til å arbeide kunnskapsbasert? Oversatt fra Herbert et al 2005

77 MWN 2009 Følger jeg retningslinjer ?

78 MWN 2009 Retningslinjer ”… systematisk utviklede råd og konklusjoner for å hjelpe helsearbeider og pasient til å velge passende/hensiktsmessig behandling for en definert klinisk problemstilling ” Retningslinjer for retningslinjer. Sosial-og helsedirektoratet 2002.

79 MWN 2009 Gjør vi det vi burde gjøre? Clinical audit - praksisevaluering

80 MWN 2009

81 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer. Være ledende i Norge og bidra internasjonalt med forskning om KBP

82 MWN 2009 HiB Regionalt Nasjonalt Internasjonalt

83 MWN 2009 Innen utdanning –Stipendiat Nina R Olsen fysioterapi bachelor –Videreutdanning i diabetessykepleie –Videreutdanning KBP + KBP for bibliotekarer –Mastergradsutdanningen

84 MWN 2009 Innen praksis –Den akutt kritisk syke sykehjemspasienten Løvås undervisningssykehjem (stipendiat ansatt fra 1.12.08) –Fagringsprosjekt sykehjem –Barneklinikken –Fagringsprosjektet, HUS, NSF –Sulten på sykehus, HUS

85 MWN 2009 Prosjekt for sykepleiere: Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis Et samarbeidsprosjekt for mellom Haukeland Universitetssykehus og Høgskolen i Bergen Kreftavdelingen Nevrologisk avdeling Nevrokirurgisk avdelingen Preoperative forberedelser Overvåkning av pasienter med SAH student ASI 13.03.06 student Omsorg til pasienter med maligne hjernetumorer Senter for kunnskaps- basert praksis (HiB) - 2 + 1 dagers kurs For deltakere, ringledere, prosjektgr og styringsgr. - Månedlig veiledning For ringledere e deltaker Smerte- behandling Audhild Christensen Ingunn Eikeland Britt Jorun Tjore Eldbjørg Oma Åse Humberset Aina Onarheim Sidsel Bragstad deltaker Mottak av pasienter Ernæring til kreftpasienter Stell av stråleskadet hud Post 1, 2 Post 2 syd Post 1 + polikl. student

86 MWN 2009 Kunnskapsbasert praksis, nasjonalt Ambisjoner om å være en nasjonal ressurs Samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter Holder seminarer Fagkonferanser årlig (neste er 24. april) Radiumhospitalet Skriver i fagtidskrift Skaper debatt

87 MWN 2009 Kunnskapsbasert praksis, internasjonalt Internasjonalt nettværk Professor ansatt fra januar 2006 Flere gjesteprofessorer

88 MWN 2009 Stor satsing Vi har ikke fasiten, men visjoner og mål Nettverk nasjonalt Nettverk internasjonalt Dele med hverandre

89 MWN 2009 Kritikken til kunnskapsbasert praksis

90 MWN 2009

91

92 Kritikken Ikke noe nytt – dette har vi alltid gjort Kokebok/styrt praksis –ikke individualisering RCT-studier som gullstandard

93 MWN 2009 Finnes en metodologisk gullstandard?

94 MWN 2009 Ulike problemstillinger krever ulik studiedesign

95 MWN 2009 KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign Hvordan oppleves det?Opplevelse - erfaringKvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomstTverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologiKohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? DiagnostikkTverrsnittstudie (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose - sykdomsforløp Kohortstudie Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

96 MWN 2009 Spørsmål som besvares med kvalitativ metoder Hvordan kan vi motivere ungdommer til å drive fysisk aktivitet? Hva påvirker kvinners beslutning om å amme eller ikke? Hvorfor har ungdom ubeskyttet sex? Hvordan oppleves tiden etter en abort? Hvordan oppleves det å få et barn med CP?

97 MWN 2009

98 Kvalitative forskningsmetoder Fenomenologi Hermeneutikk Grounded theory Etnografi

99 MWN 2009 Kvantitative design Tverrsnittsstudie Kasus-kontroll studie Kohort studie Randomisert kontrollert studie

100 MWN 2009 En tverrsnittsstudie En tverrsnittsstudie (eller prevalensstudie) er en studie der informasjon er samlet på en planlagt måte i en definert populasjon (utvalg) på et tidspunkt.

101 MWN 2009 Populasjon - utvalg 2000 personer med stemmerett UTVALGPOPULASJON Dem jeg ønsker å si noe om Eks. Norges befolkning

102 MWN 2009 The Hite Report Undersøkelse blant 3000 kvinner –Amerikanske kvinners sexvaner –84% er ikke fornøyd med deres forhold –95% rapporterte psykisk trakassering fra deres menn –Kun 13% var forelsket etter to års ekteskap

103 MWN 2009 100.000 spørreskjema ble sendt ut Sendte spørreskjemaet til ulike organisasjoner som kirke-, politiske- og kvinnesaksorganisasjoner og til krisesentre for kvinner. Spørreskjemaet besto av 127 åpne spørsmål Metode og datainnsamling

104 MWN 2009 Effekt av tiltak

105 MWN 2009 Randomisert kontrollert forsøk (RCT) gruppe 1 gruppe 2 populasjon utfall nytt tiltak utfall kontroll

106 MWN 2009 Categories of evidence Ia Evidence from meta-analysis of randomised controlled trials Ib Evidence from at least one randomised controlled trial IIa Evidence from at least one controlled study without randomisation IIb Evidence from at least one other type of quasiexperimental study III Evidence from non-experimental descriptive studies, such as comparative studies, correlation studies, and case-control studies IV Evidence from expert committee reports or opinions, clinical experience of respected authorities, or both

107 MWN 2009 KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign Hvordan oppleves det?Opplevelse - erfaringKvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomstTverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologiKohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? DiagnostikkTverrsnittstudie (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose - sykdomsforløp Kohortstudie Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie Jamtvedt et al. 2003

108 MWN 2009 Oppsummering Hver 4. krone går til behandling av syke mennesker. Vi er for lite opptatt av å evaluere det som skjer Du gjør ikke bare en jobb, men du driver kompetanseutvikling av deg selv og nye sykepleiere Vi har et samfunnsansvar i å sørge for å utvikle vårt profesjonsfag

109 MWN 2009 Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud Oppsummering

110 MWN 2009 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

111 MWN 2009 Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 22. april 2009 www.kunnskapsbasert.no


Laste ned ppt "MWN 2009 Hvorfor og hvordan praktisere en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google