Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkart 1. Vår fremtid FN definerer: –«near aged» (55-64 år) –«young aged» (65-74 år) –«old old» (75-84 år) –«oldest old» (85+) 2030 (SSB): Hvor mange.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkart 1. Vår fremtid FN definerer: –«near aged» (55-64 år) –«young aged» (65-74 år) –«old old» (75-84 år) –«oldest old» (85+) 2030 (SSB): Hvor mange."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkart 1

2 Vår fremtid FN definerer: –«near aged» (55-64 år) –«young aged» (65-74 år) –«old old» (75-84 år) –«oldest old» (85+) 2030 (SSB): Hvor mange flere eldre er vi i vårt fylke fra 2013 :  60-69 år: 2.876+ 9%  70-79 år:11.538+ 66%  80år og eldre: 6.145 + 45% 2

3 Hvis vi fortsetter å leve som i dag Møre og Romsdal 6.145 flere eldre over 80 år i 2030 Behov for over 2.500 flere institusjonsplasser for eldre i 2030, inklusiv etterslep Pleie- og omsorgsutgiftene vil få betydelige økninger frem, mot 2030 Dette reiser spørsmålet om en bærekraftig velferdsstat og velferdskommuner 3

4 Hva betyr dette for eldre i Norge ? En eldrepolitikk/omsorg i stadig økonomisk skvis Kommunene har overtatt ansvaret for eldreomsorgen Privatisert eldreomsorg/nye aktører på markedet Ny fokus på organisasjonenes rolle og frivillighetens betydning Folkehelse, forebygging og ressursorientering fremfor behandling Eget ansvar for egen helse - større ansvar til pårørende og familie. Færre rettigheter og høyere krav om å dekke alderdomskostnadene selv 4

5 En ny eldrerolle på vei Hva betyr det for vårt lokalsamfunn? Hvor mange pensjonister under 75 har vi i vår kommune? Hva kjennetegner denne gruppen? Hva skiller dem ut fra dagens eldre? Hva med morgendagens eldre og eldreomsorg? Hva med deres deltagelse i lokalsamfunnet? Hvordan ta i bruk deres ressurser, på en best mulig måte? 5

6 Hvilke konsekvenser får dette for oss lokalt? Hvordan møte disse utfordringene i vår kommune? 6

7 Pensjonistforbundet lokalt skal ivareta eldres sosiale, økonomiske, kulturelle og helsemessige interesser. Hvordan kan dette gjøres på en best mulig måte ? 7

8 Er vi tydelig – sterk – engasjerende ? Vi er over 210.000 medlemmer, og finnes over hele landet - med lokalforeninger i alle fylker. Hvordan bruke våre 210.000 medlemmer til å skape Morgendagens eldreomsorg? 8

9 Skap en lokal dialogarena Inviter alle engasjerte organisasjoner og eldrerådet lokalt til en dialogkafe` Et lokalt samarbeid mellom Pf, eldrerådet, Røde kors, frivillighetssentralen, Sanitetskvinnene, Nasjonalforeningen og andre engasjerte på eldrefeltet vil være dynamitt i påvirkningen lokalt? 9

10 Hvilke redskaper er nødvendig for å skape en nyttig og god dialogarena? En initiativtaker – har vi? Engasjerte mennesker - har vi? Et reelt ønske om å samarbeide- har vi? Enighet om å være en fremtidig påvirkningsaktør – er vi? Tid – har vi? 10

11 Dialogarena fortsatt. Muntlige og skriftlige henvendelser til alle organisasjoner dere kan legge føringer for samarbeid om fremtidens eldreomsorg i egen kommune Kontakt med presse Samle alle engasjerte i de ulike organisasjonene Felles planleggingsmøter Lage flere arbeidsgrupper med ansvar for; kommunikasjon, presse, påvirkning, planlegging, dialogansvarlig og samarbeidssjef Inviter til dialogkafe` 11

12 Inviter til dialogkafe` Lokale, ordstyrer og noen som har ansvar for alle innspillene Lyst til å jobbe videre i de ulike arbeidsgruppene med det som kommer frem i dialogen Kontakt med presse – igjen Felles henvendelse og møte med politikere og administrasjon i deres kommune 12

13 Tema til innledende foredrag Den demografiske situasjon i kommunen Kommunens situasjon på det forebyggende feltet Organisasjonenes tiltak lokalt Hvordan kan eldre være med på å skape bærekraftige og livskraftige lokalsamfunn Hvorfor forebygging og folkehelse er så viktig Hvordan er(kan være) organisasjonene våre en ressurs på feltet Hvordan unge eldre kan være en ressurs i lokal eldreomsorg? 13

14 Forslag til tema til dialogkafe` Hvordan ser den fremtidige demografiske situasjonen ut i vår kommune? Hvordan skaper dette lokale utfordringer? Hvorfor gir forebygging og folkehelsetiltak en verdig eldreomsorg i vår kommune? Hvordan, på en best mulig måte, ta i bruk alle de gode men ubrukte ressursene som pensjonistene utgjør i vår kommune? 14

15 Hovedtema; Hvordan kan organisasjonen, kommunene og enkeltmennesket, i fellesskap, skape gode og vedvarende forebyggingsarenaer slik at vi skaper et livskraftige godt lokalsamfunn for alle våre borgere 15

16 Hvordan bygge opp et livskraftig og bærekraftig lokalsamfunn hvor eldres ressurser er en viktig og avgjørende del av den lokale utviklingen? 16

17 Kan et lokalt aktivitetssenter være en del av løsningen? 17

18 Hvordan løse dette hos oss? 18

19 Morgendagens aktivitetssenter - hvordan skape; En vital arena for 60+ møteplass | aktiviteter | informasjon | helse

20 Hvorfor Aktivitetssentre ? Eldre fra problem til ressurs Den aller beste forebyggingsarena Generere økt frivillighet, deltagelse og aktivitet Mestring og mulighet; Utvikling hele livet, kompetansedeling, læring, deltagelse, gjensidighet, samhold og livsglede Økt deltagelse Forebygger ensomhet, passitivitet, depresjoner og unødvendig fysisk forfall Møteplass: Lokalt samlingspunkt - for livsglede og engasjement. Lokal bærekraft 20

21 Hvordan ønsker vi at Morgendagens aktivitetssenter skal se ut hos oss? 21 Hvordan bør Morgendagens aktivitetssenter bygges for å bli «nerven « i vårt lokalsamfunn? Hvordan bygge opp et senter som morgendagens eldre ønsker å ta del i? Drift: Hvem skal eie og drive det? Målgruppe? Skal vi ha en ansatt, skal det være driftet av de eldre selv med en ansatt? Hvordan ønsker vi det her hos oss?

22 Skal frivilligheta være den drivende kraft? Hva med generasjonssamarbeid? Samarbeid med NAV? Hva med private aktører? Innhold; kultur, aktiviteter, opplysning, foredrag og velvære? Hva er viktig hos oss? Samarbeid med andre organisasjoner, treningssenter, klubber, ungdomsklubber, kulturskole, osv. Kan kulturhuset eller andre tomme lokaler brukes? Hvordan vil vi ha det her hos oss? 22

23 Spørsmålene er mange! Den største utfordringen; Hvordan bør Morgendagens aktivitetssenter utformes slik at Morgendagens eldre ønsker å ta det i bruk? 23

24 Veien videre –hva gjør vi nå? Hva kan dere gjøre for å realisere aktivitetssentret lokalt? 24


Laste ned ppt "Dialogkart 1. Vår fremtid FN definerer: –«near aged» (55-64 år) –«young aged» (65-74 år) –«old old» (75-84 år) –«oldest old» (85+) 2030 (SSB): Hvor mange."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google