Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 FELLES ADM. DRIFT - Sensitiv datasentral - et praktisk eksempel - Nye muligheter for 9K?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 FELLES ADM. DRIFT - Sensitiv datasentral - et praktisk eksempel - Nye muligheter for 9K?"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 FELLES ADM. DRIFT - Sensitiv datasentral - et praktisk eksempel - Nye muligheter for 9K?

3 2 Sensitiv datasentral Re, Hof og Andebu kommuner inngår i sensitiv driftssentral i dag, og det legges planer for tilkopling av Horten kommune senere i 2004) Dette er en løsning som IKKE forutsetter bredbånd ( Hof og Andebu kommuner benytter standard Internett RSA løsning som tilkopling ) (men bredbånd forenkler ved mange samtidige brukere)

4 3 Hva er sensitiv datasentral? zFelles drift av sensitive fagsystemer; xbarnevern (Re og Hof) xsosialtjenesten (Re og Andebu) xpp-tjenesten (Re, Hof, Andebu) xpleie- og omsorg (Re og Hof)

5 4 Bakgrunn zKrav om overgang til database-løsning fra fagleverandørene zSmå IKT-miljøer i kommunene zStabil og sikker drift av sensitive fagsystemer er komplisert og dyrt zKommunene brukte mange av de samme sensitive fagsystemene

6 5 Økonomi - tidsaspekt zTotalt kr. 2.050.000,- zTilskudd fra HØY-kom midler 1.025.000.- xtilsagn gitt 27.06.03 zFørste møte i styringsgruppa 18.08.03 zFelles drift fra 01.01.04. zOrganisering, styring, oppgaver roller og ansvar, rutiner mm. ferdig 01.08.04

7 6 Gevinster (1) zInvesteringskostnader (min. besparelse) yRe 800 - 650 =150’ yHof350 - 175=175’ yAndebu300 - 175=125’ zDriftskostnader y20-28% lavere kostnad på vedlikeholds og brukerstøtte-avtaler yfelles opplæringsdager

8 7 Gevinster (2) zGevinster IT styrker faglig samarbeid som også gir bedre soliditet bedre sikkerhet zGevinster for brukerne felles kurs, felles erfaringer felles rutiner mindre sårbarhet zGevinster for drift/vedlikehold en kunde enklere oppgradering - ett sted ULEMPE - FEIL/DRIFTSSTANS OMFATTER MANGE

9 8 Deltakelse fra andre zBehov for å få stabil og sikker drift over tid zHorten tilkobles i løpet av 2004 zInteresserte kommuner må gjøre en jobb internt zTilbud om tilkobling med oppkoblingspris og driftspris kan gis våren 2005

10 9 Visjoner og potensiale  Større faglig samarbeid og -miljø innen IKT. z Videreutvikle samarbeid på tvers av kommunegrenser for de forskjellige fagmiljøenes bruk av systemene. z Samkjøre rutiner/utveksle erfaring i bruk av systemene. z Dele/samarbeide på rutinebeskrivelser, maler osv. z Mulig samarbeid om ”vikarpool” basert på likhet i rutiner, fagsystem mv. (eks. for pleie-/helsesektor). z Trekke ut mest mulig av ”stordriftsfordeler” generelt. z Erfaringene vil danne plattform for nye mulige samarbeidsområder innen IKT; f.eks. IP-telefoni, andre fagsystemer, innkjøp-/lisenssamarbeid.

11 10 Annen adm.drift zDrift av IT-systemer generelt zSamarbeid om opplæringstiltak/utvikling zAdm. støttefunksjoner yregnskap, lønn, fakturering yrevisjon yskatteinnkreving

12 11 Strategier zFellesløsninger – en strategi fra øverste ledelse xMål og resultatkrav zFagmiljøet xfelles utfordringer/problemstillinger xutnyttelse av erfaringer og fagkunnskap xfelles tiltak xinterkommunalt samarbeid ikke en trussel, men en mulighet for den enkelte xtro på egne medarbeidere

13 12 Suksesskriterier zForpliktende deltakelse zFordeling av vertskommuneansvar z9K – en mulighet zFelles fiber gir nye muligheter


Laste ned ppt "1 FELLES ADM. DRIFT - Sensitiv datasentral - et praktisk eksempel - Nye muligheter for 9K?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google