Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen Nord-Norge

2 Hva er redningstjeneste? Offentlig organisert virksomhet Utøves i forbindelse med øyeblikkelig innsats Redde mennesker fra død eller skade Akutte ulykkes- eller faresituasjoner, Blir ikke ivaretatt av særskilt opprettede organer eller ved særskilte tiltak.

3 Bakgrunn og bærende ide Effektiv redningstjeneste krever svært mangfoldige og forskjelligartede ytelser Ingen enkelt institusjon mestrer redningstjenesten alene Redningstjenesten i Norge utøves gjennom et samvirke mellom offentlige og private institusjoner Redningstjeneste ledes av redningssentraler

4 De grunnleggende prinsippene Samvirke Mellom offentlige etater, frivillige organisasjoner og private selskaper med egnede ressurser Koordinering Politiet koordinerer innsats i konkrete ulykkestilfeller på land Integrering Omfatter alle typer redning, både sjø, luft og land

5 Hovedredningssentralenes ansvar er å berge og sikre menneskeliv

6 Hva kan skje? 330 fartøyer assistert, 21 fartøyer savnet så langt i år

7 Hva kan skje? 64 MEDEVAC så langt i år 180 savnede personer, 226 assisterte personer, 26 skred/ras så langt i år

8 Ressurser Redningstjenesten ”eier” kun de seks Sea King helikoptrene som til en hver tid er på beredskap Alle andre ressurser må skaffet til veie ”der og da” Offentlige etater har plikt til å bidra med sine egnede ressurser, og dekker selv utgiftene Frivillige organisasjoner stiller opp gratis Tjenester fra private selskaper kjøpes

9 Suksessfaktorer når det går galt Vær forberedt - tenk igjennom ulike mulige scenarier før de oppstår Ha et klart bilde av dine egne første tiltak Egen innsats på skadestedet Varslingsveier til redningstjenesten Ha et realistisk bilde av hjelpen du kan få og hvor lang tid det vil ta Vær – så langt det er mulig – i stand til å takle situasjonen til du kan få hjelp

10 Hvor varsler man? Hovedredningssentralens alarmnummer er 755 59000 Lokal redningssentral nås på 112 Ringer du 110 eller 113, så får du også hjelp! Maritim kanal 16 for kontakt med kystradio eller andre båter MAYDAY eller PAN PAN tiltrekker øyeblikkelig oppmerksomhet Nødpeilesender (406 MHz) gir alarm direkte inn til Hovedredningssentralen

11 Regresskrav…? Redningstjeneste er gratis. Regresskrav kommer kun der det er snakk om svært grov uforstand Ingen skal være redd for å måtte betale for å komme ut av en nødsituasjon!

12 Hva kan dere bidra med? HRS er interessert i å kartlegge hva dere kan bidra med under redningsaksjoner Lokalkunnskap Transport på sjø og land Søk på sjø og land Logistikkstøtte som f eks forpleining og forlegning Annet?

13 Takk for tiden deres! Er det noen spørsmål?

14


Laste ned ppt "Litt om å være forberedt Litt om hva Redningstjenesten kan gjøre for deg Litt om hva du kan gjøre for Redningstjenesten Frode Iversen Redningsleder Hovedredningssentralen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google