Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Min erfaring som leder og FO`er

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Min erfaring som leder og FO`er"— Utskrift av presentasjonen:

1 Min erfaring som leder og FO`er
Hvem er jeg? Presentasjon, utdanning og arbeidserfaring Hanne Glemmestad, FO`s lederseminar

2 Hva vil jeg si noe om? Mine erfaringer Ledelse Krysspress og dilemmaer
Som leder Som FO`er og tillitsvalgt Forholdet mellom disse; problemfritt eller motstridende interesser? Kanskje er dette gjenkjennbart for dere – kanskje ikke. Interessant – kanskje ikke. Alle erfaringer er unike. Ta med det dere har nytte av. Bruk det til refleksjon over egen rolle. Kanskje kan det jeg deler med der stimulere til nye tanker og ideer

3 Hvorfor har du blitt leder?
Mine ledererfaringer: Sosialtjenesteleder Prosjektleder NAV leder Klasseledelse? Mine FO-erfaringer: Studentmedlem Plasstillitsvalgt Fylkesleder Seksjonsrådet for sosionomene Div. råd og utvalg Hvorfor ledelse? Et «prosjekt» jeg ønsker å gjennomføre Få gjennomslag for faglige og/eller organisatoriske ideer Vær med og påvirke Hva er DITT prosjekt? Spørsmål til salen: summe to og to Noen er «født» ledere, noen blir ledere uten å noen gang ha ønsket seg rollen Jeg har tidlig vært en ledertype Ble stedfortreder og leder tidlig i yrkeskarrieren Jeg har aldri gått inn i lederposisjoner bare for «å gjøre det» Har alltid hatt ting jeg ønsker å oppnå Fant tidlig ut at for å være noenlunde sikker på å få gjennomslag for mine ideer og tanker, så måtte jeg være i en lederposisjon

4 Hva er din lederfilosofi?

5 OBS! Link Kjetil og Kjartan show, rekruttering av leder

6 Min ledelsesfilosofi Verdibasert ledelse - systemisk tilnærming - lagarbeid > ulike styrker/kompetanse - involvering, dialog, deltakelse og tillit > selvledelse - lederen: ~ verdileverandør og relasjonsbygger ~ holder fokus på retningen/målet ~ holder tak i strukturene og er en tilrettelegger ~ driver prosessene fremover og initierer nødvendige endringer ~ vet og kan ikke alt, men sørger for at noen vet og kan ~ bygger nettverk og omdømme Min ledelsesfilosofi er delvis utledet av sosialt arbeid som fagtradisjon, men er også utviklet gjennom skolering og praktiske erfaringer som leder. Hvorfor er dette viktig? Ha en plattform å stå på – og så for Viktig å kommunisere ut mot medarbeiderne, bidrar til åpenhet og forutsigbarhet Må være mer enn ord – også handling (gjennomgang av punktene)

7 Hadde verden enda vært så enkel….
Det er ikke alltid nok med gode intensjoner Ofte oppstår interessekonflikter og motsetninger – på mange plan Jeg skal nevne noen av de jeg har erfaring med. Jeg har ingen fasitsvar på dette, men ved å dele erfaringer kan kanskje den enkelte finne frem til noen praktiske svar for sin egen lederhverdag

8 Dilemmaer og krysspress
Faglige problemstillinger Medbestemmelse Styringssystemer, økonomi og rammebetingelser Faglige problemstillinger Kapasitet Nivå på tjenestene (kvantitet og kvalitet) Problemstillingene ser annerledes ut som leder enn de gjorde som medarbeider, du ser helheten i større grad og er mer bundet av rammebetingelsene Må noen ganger gå på akkord med dine egen faglige idealer? Hva hvis du ikke selv kan faget som du skal lede? Løsning: være en samtalepartner, ikke være et «orakel», myndiggjøre medarbeiderne og finne løsninger sammen. Medbestemmelse Som fagorganiserte og tillitsvalgte er vi opptatt av medbestemmelse i fagutvikling og fagutøvelse Som leder må du legge til rette for medbestemmelse, formelle fora og uformelt Kan det bli for mye medbestemmelse? Lange prosesser, omkamper, alle skal høres osv. Hva med arbeidsgivers styringsrett? Hvordan skal den forvaltes? Løsning: ha faste strukturer for medbestemmelse. Følger av avtaleverket, f.eks. AMU. NAV; MBU. Avklare hva som er til forhandling og hva som er til orientering. Involvere der det kan involveres, være tydelig på hva som ikke er til forhandling. Styringssystemer, økonomi og rammebetingelser Som ansatte, fagorganiserte og tillitsvalgte er vi ofte til kritiske til dette Som leder er vi satt til å forvalte de samme styringssystemene og rammebetingelsene Svært vanskelig, risikerer å gå på akkord med sine faglige standarder, Lipskys «bakkebyråkraten», noen velger «exit» Løsning: Påvirke rammebetingelsene så langt det går, synliggjøre konsekvenser, spille inn forslag til løsninger. Åpen dialog med ansatte. «Oversette» styringssignalene til egen organisasjon, være en portvakt. Eksempel Målekort i NAV

9 Flere dilemmaer og mere krysspress…
Politikk – lojalitet Eget ansettelsesforhold Det kollegiale fellesskapet Politikk – lojalitet Vår rolle som forvalter og utøver av gjeldende politikk – både nasjonalt og lokalt Er det mulig å kritisere egne oppdragsgivere uten å være illojal? Eksempel fra min tid som fylkesleder i FO; julekampanje Løsning: være tydelig på rollen. Synliggjøre problemstillinger og konsekvenser, MEN følge opp som blir bestemt. Ikke drive «mikropolitikk» Eget ansettelsesforhold Hvem skal ivareta dine rettigheter som arbeidstaker? Ved lønnsforhandlinger, ved forhandling av arbeidsbetingelser, ved ev. konflikter Klarer lokal tillitsvalgt å ta ditt perspektiv? Vil du at vedkommende skal være involvert og få tilgang til informasjon om deg som arbeidstaker? Løsning: jeg har brukt fylkestillitsvalgt. Det bør være mulig å be om dette, ev. avtale kommuner imellom. Ellers: sette temaet på dagsorden i møte med TV. Drøfte problemstillingen Det kollegiale fellesskapet Hva mister du ved å være leder? Fare for ensomhet på jobben, «småslarv», miste gode venner/venninner Hvem skal du drøfte dine ledelsesfaglige problemstillinger med? Løsning: være bevisst på hva man deltar i og hva man ikke deltar i, finne alternative nettverk

10 Ideologi og gode intensjoner møter virkeligheten….
Gode intensjoner krasj-lander i virkeligheten. Skyldes mange forhold. Kan forsterkes dersom man har en sterk fagforeningsforankring?

11 Lykke til videre som leder – og FOèr!
Takk for meg  Hanne Glemmestad Tlf


Laste ned ppt "Min erfaring som leder og FO`er"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google