Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er et prosjekt? Nylen 2.. Hva er et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Oppgaven er unik. Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er et prosjekt? Nylen 2.. Hva er et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Oppgaven er unik. Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er et prosjekt? Nylen 2.

2 Hva er et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Oppgaven er unik. Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan angis for den. Den er ofte tverrfaglig. Den krever normalt innsats fra flere avdelinger.

3 Noen trekk ved arbeidsformen i et prosjekt Oppgaven i sentrum Prosjektet stilles fritt i forhold til den løpende virksomheten. Arbeidsformen og betingelsene forandres underveis, de kan ikke fastlegges endelig. Oppgaven er åpen. Prosjektet preges av samarbeid på tvers av både fag og avdelinger. Deltakerne i prosjektet har dobbelt tilknytning til prosjektet og basisorganisasjonen. Deltakernes tilknytning til prosjektet er skiftene og midlertidig. I prosjektet arbeider deltakerne som en gruppe.

4 Noen grunnleggende forestillinger i prosjektorganisering Nærhet til situasjonen er et gode| Oppgaver er tverrfaglige Det er ønskelig å redusere avstanden mellom beslutning og gjennomføring Interesser er legitime og representerer et legitimt bidrag Uklarhet kan være hensiktsmessig Arbeid i grupper er fruktbart Felles ansvar for en oppgave er oppnåelig og hensiktsmessig

5 Hensikter eller former for nytte av prosjektorganisering Hensikter eller nytteUtdypet Bedre løsningerBedre i seg selv og bedre aksept og forståelse for dem. KommunikasjonPå tvers av fag, enheter og nivåer LæringGjennom samarbeid på tvers FleksibilitetI tid, kapasitet og kompetanse Utvikling av organisasjonenEt bidrag til å utvikle tenkning og refleksjon omkring organisering. Arbeidsmåten i seg selvEn hensiktsmessig form, som personer kan finne seg til rette og utvikle seg i.

6 Noen hovedtrekk ved byråkratiske organisasjoner TrekkUtdypet Hierarkisk oppbyggingVekt på autoritet som grunnlag for beslutninger RegelstyringArbeidet utføres i samsvar med etablerte prosedyrer og regler SpesialiseringArbeidet deles opp og tilordnes stillinger; arbeidet er individualisert Skille mellom det primære og det arbeidsmessige Arbeider på grunnlag av organisasjonsmessig fastlagte prioriteringer og strategier UpersonlighetArbeidstakerne opptrer «nøytralt» og lar seg ikke styre av egen følelser og reaksjoner


Laste ned ppt "Hva er et prosjekt? Nylen 2.. Hva er et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Oppgaven er unik. Den skiller seg fra det rutinemessige. Mål og rammer kan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google