Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

La oss begynne med begynnelsen (igjen) Formulering av et forskningsspørsmål Kan være en hypotese, ofte avledning av en teori. Kan også være en modell (ofte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "La oss begynne med begynnelsen (igjen) Formulering av et forskningsspørsmål Kan være en hypotese, ofte avledning av en teori. Kan også være en modell (ofte."— Utskrift av presentasjonen:

1 La oss begynne med begynnelsen (igjen) Formulering av et forskningsspørsmål Kan være en hypotese, ofte avledning av en teori. Kan også være en modell (ofte brukt synonymt med en teori) Computer-modellering

2 Det finnes flere slags teorier Mekanistiske (prøver å finne mekanismene som forårsaker atferd) Funksjonalistiske (hvilket formål har atferden) Teorier kan også bruke analogier (ofte fra realfagene)

3 Ideer kan også komme andre steder fra En enkel observasjon (oppdagelsen av penicilinet, intermitterende forsterkning) En ”innskytelse” (Eureka) Introspeksjon Et praktisk/anvendt problem (sex-vaner og HIV/AIDS)

4 Et nyttig skille ”Context of discovery” ”context of justification”

5 Bekreftelse og avkreftelse Bekreftelse er aldri absolutt. Strengt tatt viser man bare konsistens mellom teori og data Noen har ment at avkreftelse er en bedre strategi

6 Begreper og operasjoner Forskningsspørsmål er ofte formulert ved begreper og relasjoner mellom begreper Eksempel: Er det en relasjon mellom aggresjon og voldseksponering?

7 Begreper og operasjoner Forskningsspørsmål er ofte formulert ved begreper og relasjoner mellom begreper Eksempel: Er det en relasjon mellom aggresjon og voldseksponering?

8 To forskjellige oppfatninger Operasjoner/målinger som indikatorer på et underliggende trekk Operasjonene er definisjonen av trekket (Operasjonalisme)

9 Operasjonalisering (Måleproblemet) Begreper må oversettes til sansbare forhold Eksempler: Livskvalitet, Alkoholisme Angst Aggresjon Intelligens

10 Krav til måleinstrumenter Reliabilitet (pålitelighet) Validitet (Er observasjonene/målingene brukbare for mitt formål)

11 Hvordan skal du undersøke? Beskrivende (korrelasjonell) eller forklarende (kausal) Innenfor hver av disse kategoriene en hel rekke underkategorier og underspørsmål.

12 Karakteristika ved korrelasjonelle studier Observere verden slik som den er (naturlig variasjon) Kan ha verdi i seg selv Kan brukes som hypotesegenererende Problematisk i forhold til kausalslutninger

13 To mulige problemer med korrelasjonelle data Retningsproblemet (Aggresjon og vold; tilknytning og barnehageopphold) Tredjevariabelproblemet (Korrelsjonen mellom to variabler kan skyldes innvirkning av en tredje, fjerde osv) Begge kan være tilstede samtidig

14 Karakteristika ved eksperimentelle studier Spesiallaget for kausalslutninger Innebærer manipulasjon av variabler Innebærer også kontroll

15 Indre og ytre validitet Indre (internal) validitet. Er det mulig å utelukke alternative hypoteser? (confounding) Ytre (external) validitet. Er resultatene gyldige utenfor den settingen undersøkelsen er utført i (subjekter, kontekster).

16 Undersøkelsesmetoder Hvordan skal data samles inn? Hvem skal delta i undersøkelsen?

17 Datainnsamlingesmetoder Systematisk observasjon Intervju (Personlig, telefon) Internett Aviser/blader Simuleringer


Laste ned ppt "La oss begynne med begynnelsen (igjen) Formulering av et forskningsspørsmål Kan være en hypotese, ofte avledning av en teori. Kan også være en modell (ofte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google