Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lindorffkonferansen 2014 Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lindorffkonferansen 2014 Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

2 Advokat Geir Gregersen 2014-09-18
Velkommen Advokat Geir Gregersen

3 Direktivet om forsinket betaling

4 Late payment directive - Direktivet om forsinket betaling
Formålet med direktivet Hvordan er direktivet innført i Norge? Når trådte endringene i kraft? Når påløper gebyret? Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften

5 Bakgrunn

6 Formålet med direktivet
Formål med direktivet: Kamp mot forsinket betaling for næringsdrivende. Styrke fordringshavernes rettsstilling ved forsinket betaling. Gjelder ikke der skyldner er forbruker.

7 Formålet med direktivet
Noen tall om gjennomsnittlig forsinkelse fra forfall til betaling (Kilde_ Prop. 150 L ( ), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 5) Finland 7 dager Sverige 8 Norge 9 Frankrike 18 Spania 29 Italia Hellas

8 Forts. Formålet med direktivet
Tilsvarende tall, der betalingsbetingelser er inkludert (Kilde_ Prop. 150 L ( ), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 6) Finland 27 Norge 32 Sverige 35 Frankrike 59 Spania 99 Italia Hellas

9 Endringer i lovverket

10 Hvordan er direktivet innført i Norge?
Endringer i forsinkelsesrenteloven: Ved avtaler mellom virksomheter om kjøp av varer og tjenester skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt Avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer og tjenester; Hovedregel: Betalingsfristen skal ikke overstige 30 dager fra mottak av faktura eller mottak av varer/tjenester.

11 Ny § 3 a i forsinkelsesrenteloven
§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader Når fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon av skyldneren for inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro. Departementet kan i forskrift fastsette kompensasjonen etter første ledd i norske kroner. Reglene i paragrafen her kan ikke fravikes ved avtale til skade for fordringshaveren. Departementet kan i forskrift gi regler om forholdet til inkassoloven, herunder at kompensasjonen skal komme til fradrag i erstatning for utenrettslige inndrivelseskostnader etter inkassoloven.

12 Tidsperspektiv

13 Når kom endringene? Endringer i forsinkelsesrenteloven
Endringer i inkassoforskriften Endringene i forsinkelsesrenteloven trådte i kraft den Forskrift for omregning til NOK var på plass

14 Når påløper de 40 Euro? Når kreditor kan kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon på 40 euro. Dersom kreditor og skyldner ikke har avtalt forfallstid for standardkompensasjonen, vil de 40 euro først forfalle til betaling ved påkrav fra kreditor. Påløper ”automatisk”, det vil si at det ikke er nødvendig med en purring for å kunne belaste skyldner for 40 euro. Omberegningnet til NOK i forskrift Satt til NOK 300,- pr Justert til NOK 320,- fra

15 Forhold til øvrige rammer

16 Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften - fradrag
1. Forholdet til purregebyr, inkassoforskriften kap 1 Ny § 1-5 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

17 Forts. forrige side 2. Forholdet til inkassosalær, inkassoforskriften kap 2 Ny § 2-6 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

18 Ny høring – også gjelde for forbrukere
EU vurderer endringer: Bør det også gjelde forbrukere? Nif, forbukerombudet mfl – dagens system er best.

19 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

20 Erfaringer etter innføring av EU Direktivet ”Kampen mot forsinket betaling”
Lindorff Konferansen Bergen, september 2014

21 Hvorfor ta i bruk - 4 forhold Bakgrunnsvurderinger Erfaringer så langt
Agenda Litt bakgrunn om ISS Hvorfor ta i bruk - 4 forhold Bakgrunnsvurderinger Erfaringer så langt Ferden videre

22 ISS Fakta 60 regions- og avdelingskontorer Over 11.000 ansatte
Hovedkontor i Oslo Omsetning 2013: 5,8 milliarder kroner

23 ISS sine tjenester Del 4: Fakta om ISS

24 Sammen eller hver for seg
Support Catering Eiendom Integrated Facility Services Sikkerhet Renhold Bemanning Et annet valg er om man skal kjøpe disse tjenestene hver for seg eller går for en integrert løsning. Det kan gi synergier og stordriftsfordeler og gjøre det lettere å administrere outsourcingen. Det skal vi komme tilbake til senere.

25 Fakta II Mer enn kunder utgående fakturaer purringer DSO på 30 dager

26 1. Hvorfor ta i bruk EU Direktivet?
Avtalt betalingsbetingelse Broken promise Cash flow – Cash is king

27 EU Direktivet – “Kampen mot forsinket betaling”
2. Verktøy EU Direktivet – “Kampen mot forsinket betaling” (...en gavepakke til leverandører?)

28 3. Muligheten Dag 1

29 4. Konsekvens NOK 320

30 Grundig analyse, blant annet
Bakgrunn Grundig analyse, blant annet faktisk betaling mot avtalt betaling Leverandører som også er kunder Forsinkelsesgebyr kr 100 Outsouring (til Lindorff ) Managementforankring

31 Erfaringer så langt – 6 måneder
ISS tidlig ute Tok litt tid før Lindorff var klar - live fra 27. januar 2014 MANGE henvendelser Norsk næringliv “tatt på senga” Lite kjennskap til lovendringen Oppleves som urettferdig Brå læringskurve ISS har generelt korte betalingsbetingelser Purrer tidligere enn før (dag 6)

32 Erfaringer så langt….. forts
Omtrent samme løsningsgrad på purreservice som tidligere Men tidligere innbetaling 37  25 58% hit-rate på forsinkelsgebyret! Raskere oversendelse inkasso Selvfinansierende

33 Erfaringer så langt….. forts
Gul viser hovedstol innbetalt over tid med ny løsning. Svart viser hovedstol innbetalt over tid målt med sammenliknbar periode i 2013 Differansen mellom de to kurvene = økt likviditet. Dvs hovedstolen kommer inn tidligere. Man ser at det tar lang tid med tradisjonell prosess å hente inn forspranget man får med ny, hurtigere prosess.

34 Øke forsinkelsesgebyret til kr 150 Monitorere utviklingen Trinn II
Ferden videre… Trinn I Øke forsinkelsesgebyret til kr 150 Monitorere utviklingen Trinn II Differensiering – trappetrinn opptil fullt forsinkelsesgebyr

35 Takk for oppmerksomheten

36 Lindorffkonferansen 2014 Bergen


Laste ned ppt "Lindorffkonferansen 2014 Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google