Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

2 Velkommen Advokat Geir Gregersen 2014-09-18

3 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Direktivet om forsinket betaling

4 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Late payment directive - Direktivet om forsinket betaling ●Formålet med direktivet ●Hvordan er direktivet innført i Norge? ●Når trådte endringene i kraft? ●Når påløper gebyret? ●Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften

5 Bakgrunn

6 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Formålet med direktivet Formål med direktivet: ●Kamp mot forsinket betaling for næringsdrivende. ●Styrke fordringshavernes rettsstilling ved forsinket betaling. ●Gjelder ikke der skyldner er forbruker.

7 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Formålet med direktivet Noen tall om gjennomsnittlig forsinkelse fra forfall til betaling (Kilde_ Prop. 150 L (2011-2012), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 5) Finland7 dager Sverige8 Norge9 Frankrike 18 Spania 29 Italia 34 Hellas 35

8 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Forts. Formålet med direktivet Tilsvarende tall, der betalingsbetingelser er inkludert (Kilde_ Prop. 150 L (2011-2012), endringer i forsinkelsesrenteloven mv side 6) Finland27 Norge32 Sverige35 Frankrike 59 Spania 99 Italia 103 Hellas 110

9 Endringer i lovverket

10 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Hvordan er direktivet innført i Norge? Endringer i forsinkelsesrenteloven: ●Ved avtaler mellom virksomheter om kjøp av varer og tjenester skal betalingsfristen ikke overstige 60 dager, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt ●Avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer og tjenester; Hovedregel: Betalingsfristen skal ikke overstige 30 dager fra mottak av faktura eller mottak av varer/tjenester.

11 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Ny § 3 a i forsinkelsesrenteloven § 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader Når fordringshaveren kan kreve forsinkelsesrente etter § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon av skyldneren for inndrivelseskostnader tilsvarende 40 euro. Departementet kan i forskrift fastsette kompensasjonen etter første ledd i norske kroner. Reglene i paragrafen her kan ikke fravikes ved avtale til skade for fordringshaveren. Departementet kan i forskrift gi regler om forholdet til inkassoloven, herunder at kompensasjonen skal komme til fradrag i erstatning for utenrettslige inndrivelseskostnader etter inkassoloven.

12 Tidsperspektiv

13 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Når kom endringene? ●Endringer i forsinkelsesrenteloven ●Endringer i inkassoforskriften ●Endringene i forsinkelsesrenteloven trådte i kraft den 16.03.2013 ●Forskrift for omregning til NOK var på plass 26.06.2013

14 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Når påløper de 40 Euro? ●Når kreditor kan kreve forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 2, kan fordringshaveren også kreve en kompensasjon på 40 euro. ●Dersom kreditor og skyldner ikke har avtalt forfallstid for standardkompensasjonen, vil de 40 euro først forfalle til betaling ved påkrav fra kreditor. ●Påløper ”automatisk”, det vil si at det ikke er nødvendig med en purring for å kunne belaste skyldner for 40 euro. ●Omberegningnet til NOK i forskrift Satt til NOK 300,- pr 26.06.2013 Justert til NOK 320,- fra 01.01.2013

15 Forhold til øvrige rammer

16 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Forholdet og samordning til inkassolovgivningen/inkassoforskriften - fradrag 1. Forholdet til purregebyr, inkassoforskriften kap 1 Ny § 1-5 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

17 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Forts. forrige side 2. Forholdet til inkassosalær, inkassoforskriften kap 2 Ny § 2-6 Fradrag for kompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a Dersom en fordringshaver krever kompensasjon fra skyldneren etter reglene i forsinkelsesrenteloven § 3 a med tilhørende forskrift, skal det gjøres fradrag i fordringshaverens rett til erstatning etter reglene i kapitlet her med et beløp som svarer til kompensasjonen etter forsinkelsesrenteloven § 3 a. Tilsvarende fradrag gjøres i retten til standardkompensasjon etter forsinkelsesrenteloven § 3 a om denne kreves etter at det er krevd erstatning etter reglene i kapitlet her.

18 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Ny høring – også gjelde for forbrukere EU vurderer endringer: Bør det også gjelde forbrukere? Nif, forbukerombudet mfl – dagens system er best.

19 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen

20 Erfaringer etter innføring av EU Direktivet ”Kampen mot forsinket betaling” Lindorff Konferansen Bergen, september 2014

21 21 Agenda Litt bakgrunn om ISS Hvorfor ta i bruk - 4 forhold Bakgrunnsvurderinger Erfaringer så langt Ferden videre

22 60 regions- og avdelingskontorer Over 11.000 ansatte Hovedkontor i Oslo Omsetning 2013: 5,8 milliarder kroner ISS Fakta

23 ISS sine tjenester Del 4: Fakta om ISS

24 Sammen eller hver for seg Bemanning Sikkerhet Renhold Catering Eiendom Support Integrated Facility Services

25 Mer enn 35.000 kunder 350.000 utgående fakturaer 34.000 purringer DSO på 30 dager Fakta II

26 26 1. Hvorfor ta i bruk EU Direktivet? AAvtalt betalingsbetingelse BBroken promise CCash flow – Cash is king

27 27 2. Verktøy EU Direktivet – “Kampen mot forsinket betaling” (...en gavepakke til leverandører?)

28 28 3. Muligheten Dag 1

29 29 4. Konsekvens NOK 320

30 Grundig analyse, blant annet  faktisk betaling mot avtalt betaling  Leverandører som også er kunder Forsinkelsesgebyr kr 100 Outsouring (til Lindorff ) Managementforankring Bakgrunn

31 ISS tidlig ute Tok litt tid før Lindorff var klar - live fra 27. januar 2014 MANGE henvendelser  Norsk næringliv “tatt på senga”  Lite kjennskap til lovendringen  Oppleves som urettferdig  Brå læringskurve ISS har generelt korte betalingsbetingelser Purrer tidligere enn før (dag 6) Erfaringer så langt – 6 måneder

32 Omtrent samme løsningsgrad på purreservice som tidligere Men tidligere innbetaling 37  25 58% hit-rate på forsinkelsgebyret! Raskere oversendelse inkasso Selvfinansierende Erfaringer så langt….. forts

33

34 Trinn I Øke forsinkelsesgebyret til kr 150 Monitorere utviklingen Trinn II Differensiering – trappetrinn opptil fullt forsinkelsesgebyr Ferden videre…

35 35 Takk for oppmerksomheten

36 LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen


Laste ned ppt "LINDORFFKONFERANSEN 2014 Lindorffkonferansen 2014 Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google