Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesningsnotat nr. 3 Kapittel 6

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesningsnotat nr. 3 Kapittel 6"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesningsnotat nr. 3 Kapittel 6
Sterke team Forelesningsnotat nr. 3 Kapittel 6

2 Utvikling av Team (kapittel 6)
Spilleregler (Teamavtale) Slide 2 illustrerer at vi må få alle til å arbeide i samme retning. For å få til dette trenger teamene felles spilleregler eller team/gruppe regler. Og de trenger drivere, eller KPI-er som de selv kan styre i forhold til. Ved hjelp av team møter ved teamets egen tavle. Soria Moria illustrerer en felles drøm.. Egne Drivere (tavlemøter)

3 Forholdet mellom individ og kollektiv
Individuell frihet Kollektiv disiplin mot Dialog i laget! Felles Spilleregler/ Teamavtaler Det er et motsetningsforhold mellom individuell frihet og kollektivt system og disiplin. Denne er der hele tiden og må balanseres gjennom egen team regler.

4 Hva er gruppeavtale? Felles standard for atferd og samspill
Det viktigste med spillereglene gruppeavtalen er at de lages av de som skal leve etter dem. Ingen kan påtvinge en gruppe eller et team bestemte regler. De fire viktigste grunnene: Lager kjøreregler for problemer vi vet kan oppstå. Lage regler som bidrar til at hver enkelt medlem utvikler seg Lage regler for å utvikle samspillet i prosjektet og arbeidslaget Lage regler for hvordan vi retter opp uønsket oppførsel

5 Gruppeavtalen Eksempel fra et team i Veidekke 2006

6 Gruppeavtale – eksempel
1. Vi skal gi hverandre konstruktiv tilbakemelding her og nå 2. Vi møter alltid presis og holder avtaler 3. Vi oppklarer og bekrefter felles forståelse 4. En beskjed er ikke gitt før den er notert/loggført Et annet eksempel.

7 Tre skjær i sjøen Disiplin, Spillerom -spillereglene for ulikheter
blir ikke fulgt Spillerom for ulikheter Kommunikasjons skjæret Team møter flere ”skjær i sjøen”. Tre av dem er kommunikasjon (misforståelser med mer) Spillerom for forskjeller (bruke dem som styrke) og disiplin. Reflekter over hver av dem. Ta fram eksempler!

8 Kommunikasjon og lytting..
Kommunikasjon forutsetter god evne til å lytte. Hva innebærer det?

9 Ulikheter som teamets styrke
Lære av hverandre: Det du er god på, kan også andre bli god på! Finne frem til best mulige løsninger og beste praksis. Bedre benytte hverandres kompetanse og erfaringer

10 Hvorfor bør vi starte med 5 S?

11 5 S Samspill og team arbeid
Arbeid er samhandling og samspill mellom mennesker. Og vi må utvikle felles standarder, spilleregler og disiplin i forhold til disse. Det vil si at vi skal ha samsvar mellom det vi sier og det vi gjør. Vi følger standardene vi har blitt enige om. Dette skaper vi kun ved lyst og ikke press. Når alle spiller på samme lag, skaper dette trivsel. Den 5 S fokuserer på menneskene i organisasjonen og er grunnlaget for å etablere en forbedringskultur.

12 Team tavlemøter 10-15 min med fast agenda PDSA:
Kontroller – Status Korriger – opprettholde og forbedre det som trengs Planlegg ny dag Oppdater visuell informasjon Alle med!

13 10 minutter stående møte hver dag
Fast agenda Alle må møte forberedt Pumpen i systemet 24 t møtet starter prosesser P U K

14 Tavlemøtene - hjertepumpa
Involverer alle, både utførende og ledelse Tavlemøtene åpner for dynamikk og engasjement og - en ekte lærende organisasjon Nøkkel: Synliggjøring gir automatisk engasjement og ”trøkk” Synliggjør problemer raskt (gult og rødt lys..) Øker evnen til rask korrigering og til forbedringer ©TQM Center Norway AS BBW

15 Tavlestruktur Virksomhetsnivå Bedrift, etat Daglig styring
Forbedring og fornying Virksomhetsnivå Bedrift, etat Avdeling Enhet Utførende team ©TQM Center Norway AS BBWig

16 Retten til å være stolt av sitt arbeid


Laste ned ppt "Forelesningsnotat nr. 3 Kapittel 6"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google