Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Larvik Campingplassforening 22 medlemmer, fra 20 til 600 plasser Sesongplasser, døgnplasser, hytter, leiligheter, brygger, badestrender, kafe, aktiviteter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Larvik Campingplassforening 22 medlemmer, fra 20 til 600 plasser Sesongplasser, døgnplasser, hytter, leiligheter, brygger, badestrender, kafe, aktiviteter,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Larvik Campingplassforening 22 medlemmer, fra 20 til 600 plasser Sesongplasser, døgnplasser, hytter, leiligheter, brygger, badestrender, kafe, aktiviteter, dagsbesøkende. Mest norske men også besøkende fra utlandet. «Legge til rette for gode ferie minner for alle år etter år»

3 Økonomi / sysselsetting NHO Reiseliv opplyser at for hver krone omsatt innad på campingplassene, regnes det som synergieffekt i lokalsamfunnet 4-5 kroner. Brukes dette nøkkeltallet, vil ringvirkningene for Larvik være ca. 300 MNOK. Campingnæringen sysselsetter totalt 30 fast ansatte året igjennom og mer enn 160 deltidsansatte i sesongen

4 Hvordan har campingnæringen håndtert prosessen ? Opprettet en arbeidsgruppe på 8 personer (styret + 4) Fra juli 2012 knyttet vi til oss en ekstern person med høy kompetanse på plan arbeide. Engasjert oss aktivt i møter, befaringer over flere år. Vært en kilde til å øke camping kompetansen hos saksbehandlere. De enkelte plassene har utarbeidet innspill, mange ved hjelp av ekstern kompetanse. Deltagelse på møter, befaringer Hoved tema på foreningsmøter de siste 3-4 årene.

5 Hvorfor er slike prosesser viktige for næringen ? Forutsigbarhet, ro, kunne konsentrere seg om gjestene / drift /utvikling av campingplassen. Regelverk som gir like ramme vilkår, gjerne også nasjonalt. Regelverket må være tydelig nok, ikke tvil om hva som menes. Vise hva næringen betyr økonomisk. Vise hva næringen bidrar med for allmennheten. Utvikle næringen, øke kompetansen og standard. Øke status for næringen, innad og utad.

6 Kommunedelsplan for camping Larvik God dialog med Larvik kommunes planavdeling over flere år etter at planen ble startet opp. Det står igjen en del arbeide på bestemmelser. Venter på de økonomiske betingelsene i forbindelse innsending av oppdaterte / nye reguleringsplaner fra de enkelte plassene. Ser på muligheter for å utarbeide og sende inn reguleringsplaner samlet. Saker på vent hos byggesak.

7 Status for kommunedelsplan for camping Larvik juni 2014 Godkjent enstemmig kommuneplan utvalget Godkjent enstemmig formannskap Godkjent enstemmig kommunestyret

8 Status for kommunedelsplan for camping Larvik sep. 2014 Godkjent enstemmig kommuneplan utvalget Godkjent enstemmig formannskap Godkjent enstemmig kommunestyret Høringsperiode ferdig. Innsigelser,.. særlig fra Fylkeskommunen.

9 Angående innsigelser (Rundskriv H-2/14) Adgangen til å fremme innsigelse omfatter bare viktige konfliktsaker som ledd i planprosessen, etter at ordinær medvirkning er gjennomført. Innsigelsessaker skal så langt det er mulig løses lokalt. Det skal legges vekt på tidlig medvirkning og god dialog i oppstarts- og planleggingsfasen, med vekt på å avklare konflikter og planfaglige eller juridiske feil før høring og offentlig ettersyn av planen - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning. Innsigelser skal bare fremmes når det er helt nødvendig, sier Sanner. Vestfold er med i prøveprosjekt samordning av innsigelser.

10 Erfaringer som jeg ønsker å dele Dialog, sette av tid til møter og befaringer. Det tar tid å bygge opp gjensidig tillit, må kunne stole på hverandre. Respektere hverandres roller Visse tema trenger modningstid. Noen møter med hele arbeidsgruppa andre ganger med leder og ekstern kompetanse person.

11 Erfaringer, del 2 Ekstern kompetanse person Må kunne Plan og bygningsloven og de politiske prosesser lokalt / fylkesnivå. Megler rolle / løsnings orientert. Delta på møter og befaringer.

12 Erfaringer, del 3 Befaringer Varsle på forhånd, si hei.., oppsummere ved avreise. Vi må være gode verter. Hensyn til gjestene. Høsten kan være godt egnet. Viktig også å se en campingplass i full drift, hospitere dag/timer ?

13 Erfaringer, del 4 Politisk Be om mulighet til direkte dialog med saksbehandlere. Orientere alle grupperinger. Gå for størst mulig flertall lokalt. Politikk er komplisert, veldig lett å tråkke feil. Media Gå ut samlet.

14 Fremtid Gi gjestene mulighet for god standard samtidig som enhetene ikke blir for permanente. Må enkelt kunne demonteres og flyttes. Standard heving kan også ivaretas ved at plassens fasiliteter/tilbud utvikles. Vi må følge opp planen. Oppdaterte saksbehandlere på hva nytt som rører seg innenfor camping, oppdatere regelverk.

15 Camping er livet ! Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Larvik Campingplassforening 22 medlemmer, fra 20 til 600 plasser Sesongplasser, døgnplasser, hytter, leiligheter, brygger, badestrender, kafe, aktiviteter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google