Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra oppstart til daglig drift Frokostmøte Modum Næringsråd 14.10.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra oppstart til daglig drift Frokostmøte Modum Næringsråd 14.10.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fra oppstart til daglig drift Frokostmøte Modum Næringsråd 14.10.2014

2 Innledning Små og mellomstore bedrifter utgjør ryggraden i norsk næringsliv. Over 99 prosent av bedriftene i Norge har 100 ansatte eller færre. Når nye bedrifter etableres og eksisterende bedrifter utvikler seg, skapes og opprettholdes arbeidsplasser. Små og mellomstore bedrifter er derfor viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet.

3 Noen syn på SMB Professor Karen Helen Ulltveit-Moe ved Universitet i Oslo (UiO): Hun mener blant annet at norske småbedrifter prioriteres for høyt. -Det er veldig mye småbedrifter og nyetableringer som står i fokus når det kommer til støtteregimene våre, sier hun til E24. Samme syn har ikke Lars-Erik Sletner, administrerende direktør i Bedriftsforbundet, som mener at professoren overdriver stordriftsfordelene. Hun er på villspor. Uten småbedrifter vil Norge forvitre sakte, men sikkert, slår han fast overfor E24. 26.05.2014

4 100 % Små og store bedrifter 97 % Småbedrifter inntil 20 ansatte 85 % Småbedrifter inntil 5 ansatte 63 % Småbedrifter som sysselsetter 1 eier Store bedrifter 0,5 %Mellomstore bedrifter 2,5 %

5 Noen fakta Bedrifter med under 100 ansatte står for over halvparten av verdiskapningen i Norge Ett år etter oppstart er bare halvparten av nyetableringene aktive, og etter 5 år er tallet falt til 32 %. Flere AS’er overlever enn enkeltpersonforetak Det er jevnt over flere konkurser i AS o.l. enn i enkeltpersonforetakene Småbedrifter er generelt mer utsatt for markedsendringer og tap av nøkkelpersonell De har ikke råd til å drive frem innovasjoner alene Det er et lavere formelt kompetansenivå i små bedrifter

6 Noen fakta Doing Business 2014, The World Bank og International Finance Corporation GEM – Global Entrepreneurship Monitor, 2013 Norge er verdens 9. beste land for småbedrifter. Det området som trekker mest ned er tilgangen på kreditt. Det er ikke enkelt med oppstart– vi er nummer 53 av 189 land. Det er heller ikke lett å ordne byggesaker, men vi ligger faktisk på en 28 plass, når antall skjemaer, tid og kost er tatt i betraktning. Vi er vesentlig bedre enn OECD og USA. Vi har også et greit skattenivå i motsetning til hva mange vil mene), Norge ligger på 40,3 % i totale skatter og OECD ligger på 41,3 %. Vi har høyere beskatning på overskudd, men ligger betraktelig lavere på arbeidsgiveravgift og andre beskatninger. Entreprenørskapsaktiviteten i Norge faller – det ser ut til å ha blitt vanskeligere eller mindre attraktivt å starte opp. Vi har et stramt arbeidsmarked som gjør det mer attraktivt å være ansatt, og frykten for å mislykkes er stor.

7 Lederklemma– eksisterer den?

8 Lederklemma Ledere Familie Kon- kurrenter Den eksterne politiske sfære Med- arbeidere Leveran- dører Kunder Eiere/ finansierings kilder

9 Ildsjeler brenner ikke evig og hvorfor ikke det? Ensomhet Mangel på kompetanse Mangel på struktur – rolleuklarhet Mangel på anerkjennelse og feedback Helse Familie

10 Sammenhenger mellom motivasjon, stress og helse blant småbedriftsledere

11 Noen resultater – hva mener lederne God faglig kompetanse, mindre kompetanse på regelverk og ledelse De føler seg stresset av det daglige arbeidet i bedriften, knapphet på tid og et krevende marked. De føler seg stresset av rollekonflikter og kombinasjonen familie-arbeid Nærmere 60 % syns presset blir verre med årene De føler de har god helse, men den har forverret seg i løpet av det siste året. De fleste syns ikke helsen hindrer dem i arbeidet, men allikevel er det så mange som 30 % som svarer at det gjør det. De færreste svarer at de har det veldig bra på livskvalitet, mens 20 % svarer veldig dårlig

12 Noen resultater Over halvparten av SBL er indre motivert ; arbeidet er interessant, gøy, utviklende, SBL liker utfordringene. Allikevel er mange ytre motivert Vi ser en sterk sammenheng positiv sammenheng mellom de som er indre motivert og deres opplevde helse, dere håndtering av stress og press, deres oppfattede kompetanse og de har et positivt nettverk og miljø.

13 Hvem er din samtalepartner når det gjelder forbedring, utvikling og kompetanse som bedriften trenger (kompetansestøtte). Hvem er din nærmeste samtalepartner når du trenger støtte og oppmuntring (sosial støtte)? Hvem er din nærmeste samtalepartner når det gjelder valg du står ovenfor, og videre utvikling av bedriften (autonomistøtte)? Hvem er samtalepartner?

14 Noen resultater

15 I Norge er det mye fokus på innovasjon og entreprenørskap – lite på fortsettelsen. Nettverk er veldig viktig– ikke bare bransjenettverk. SBL føler seg ensom, og trenger samtalepartnere med kvalitet. Helse er viktig – de har gjerne ingen plan B hvis helsa ryker, og de kjører seg gjerne mye mer enn en som er ansatt Det skal kanskje mer til enn små endringer i rammebetingelsene – vi må ta innover oss 24-timers menneske Skille rollene – konsentrere seg om de oppgavene de har kompetanse på, og de som er viktig for bedriften. Å være indre motivert betyr ikke at økonomien er uten betydning Noen betraktninger – Hva gjør at SBL holder ut over tid?

16 Kompetanse er viktig – riktig kompetanse. Det satses på en offentlig kompetansepolitikk – hvor er den? Lederutdanninger tar ikke i betraktning hvordan det er å lede og jobbe i en liten bedrift. De bruker store bedrifter som mal for teori og forskning. Alle skal ikke vokse Vi må forstå dynamikken i det å drive en liten bedrift – hele mennesket er involvert på en helt annen måte enn når man er leder i en bedrift man ikke eier. Anerkjennelse – feedback er viktig Risikoen på det menneskelige plan er som regel langt høyere hos en SBL – det må de som lager rammebetingelsene forstå. Noen betraktninger


Laste ned ppt "Fra oppstart til daglig drift Frokostmøte Modum Næringsråd 14.10.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google