Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A-ordningen internasjonale arbeidsforhold

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A-ordningen internasjonale arbeidsforhold"— Utskrift av presentasjonen:

1 A-ordningen internasjonale arbeidsforhold
Innsendingsmetoder

2 A-ordningen A01 – Direkte registrering i Altinn

3 A01 – Direkte registrering i Altinn

4 A01 – Direkte registrering i Altinn

5 A01 – Direkte registrering i Altinn

6 A01 – Direkte registrering i Altinn

7 A01 – Direkte registrering i Altinn

8 A-ordningen A101 – a-melding på papir for foretak med to eller færre ansatte

9 A101 – A-melding på papir Under arbeid

10 A-ordningen A02 – A-Melding fra ALTINN-Tilpasset LPS

11 A02 – Innsending fra Altinn-tilpasset LPS

12 A-ordningen A104 - Forenklet a-melding privatperson som arbeidsgiver (Dagmamma, Vaskehjelp, Maler, etc)

13 A104 Forenklet a-melding, privatperson som arbeidsgiver

14 A-ordningen Bestille avstemmingsrapporter – oppsummering av innsendte data

15 A07 – Avstemming oppsummering av innsendte
Bestilling for en måned – Kan velge Rapport med oppsummering av innrapportert arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntekt Rapport med innrapportert arbeidsforhold denne måneden

16 A07 – Avstemming

17 A07 – Avstemming

18 A07 – Avstemming oppsummerte inntekter
Fane 1 – oppsummering av inntekter

19 A07 – Avstemming arbeidsforhold
Fane 1 er en oppsummering av inntekter Fane 2 – arbeidsforhold

20 A-ordningen internasjonale arbeidsforhold
Tildeling av roller og rettigheter i Altinn

21 Bestille PIN-koder Logge seg på Altinn Velge hvem man rapporterer for Lage lokal rolle for a-meldingen Delegere rettighet til org.nr person med F.nr eller D-nr Ta i bruk rollen som er delegert

22 2. Logge seg på Altinn forutsetter PIN-koder

23 2. Logge seg på Altinn forutsetter PIN-koder
1. Her velger velger du språk 2. Velg Log on

24 2. Logge seg på Altinn forutsetter PIN-koder
3. Velg Proceed....

25 2. Logge seg på Altinn forutsetter PIN-koder
6. Velg Continue 5. Fyll inn F.nr eller D-nr og PIN-kode nr. 1 fra Altinnbrevet du har mottatt i posten. 4. Velg Single-session PIN code...

26 2. Logge seg på Altinn forutsetter PIN-koder
8. Velg Log in 7. Fyll inn den aktuelle PIN-koden fra Altinnbrevet du har mottatt i posten.

27 3. Velge hvem man rapporterer for

28 3. Velge hvem man rapporterer for forutsetter at pålogging er gjennomført
1. Bruk nedtrekksmenyen til å velge hvem du skal representere.

29 3. Velge hvem man rapporterer for forutsetter at pålogging er gjennomført
2. Hvis du ikke finner den du leter etter, kan du trykke All parties I can reresent og deretter velge View more i nedtrekklisten. 3. Deretter velge View more i nedtrekklisten. 4. Velg den du skal representere.

30 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer

31 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer
1. Velg Access management 2. Velg Delegate roles and rights

32 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer
3. Velg Create a new role

33 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer
4. Skriv inn et selvvalgt navn og beskrivelse av rollen du lager

34 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer
5. Scroll lenger med på samme side og velg Norwegian Tax Administration 6. Kryss av for alle tjenestene rollen a-melding skal inneholde. Vi anbefaler A01, A02, A03, A06 og A07.

35 4. Lage lokal rolle for a-meldingen forutsetter at man har valgt hvem man representerer
7. Scroll til øverst på siden og velg Create a role 8. Du får nå en bekreftelse på at du har laget en ny rolle. Velg Back to Delegate....

36 5. Delegere rettighet til forutsetter at den nye rollen er laget
5a. Delegere rettighet til organisasjonsnummer 1. rollen a-melding 2. rollen tilgangsstyring (for å gi muligheten til å delegere rollen a-melding videre f.eks til en saksbehandler) 5b. Delegere rettighet til person (Hvis dere ønsker at personen dere delegerer a-meldingsrettighetene til skal kunne gi denne rettigheten videre, må dere også delegere rollen tilgangsstyring)

37 5a. Delegere rettighet til organisasjonsnummer
Hvis du velger å delegere rollen til et organisasjonsnummer er det nøkkelpersonene tilhørende dette org.nr. som får rollen delegert. Med nøkkelpersoner mener vi de som står registert i Enhetsregisteret med følgende roller: SREVA - Revisor registrert i revisorregisteret INNH - Innehaver KOMP - Komplementar LEDE - Styrets leder DTPR - Deltaker med delt ansvar DTSO - Deltaker med fullt ansvar KEMN - Kontaktperson i Adm. enhet - offentlig sektor BEST - Bestyrende reder REPR - Norsk representant for utenlandsk enhet DAGL - Daglig leder / administrerende direktør BOBE – Bostyrer Dersom det er andre i organsisasjonen (f.eks. en sakbehandler) enn nøkkelpersonene som skal utføre rapportering av a-melding, så må nøkkelpersonen delegere rettigheten videre til den aktuelle saksbehandleren. I eks. som følger, delegerer vi rollene a-melding og tilgangsstyring til organisasjonsnummer Indre Kvarøy og Elsfjord revisjon. Sindre Heggøy F.nr er daglig leder i Indre Kvarøy og Elsfjord revisjon og er dermed en nøkkelperson. Han kan delegere rettigheten videre til sine saksbehandlere.

38 5. Delegere rettighet til a) organisasjonsnummer
Her blir rollen a-melding og Access Management delegert til organisasjonen Indre Kvarøy og Elsfjord revisjon 1. Fyll ut feltene. Du velger selv hvem som skal få en bekreftelse per e-post på at rollen er delegert. 3. Velg Delegate 2. Kryss av for rollene som skal delegeres

39 5. Delegere rettighet til b) person
I eks. som følger, delegerer vi rollen a-melding til ALEXANDER KVAM som har F.nr

40 5. Delegere rettighet til b) person
Her blir rollen a-melding delegert til ALEXANDER KVAM F.nr 1. Fyll ut feltene. 3. Velg Delegate 2. Kryss av for rollen som skal delegeres. Hvis du ønsker at Alexander Kvam skal ha mulighet til å delegere a-melding til andre, så må han få rollen Access manager i tillegg.

41 6. Ta i bruk rollen som er delegert
6a. Organisasjonsnummer Indre Kvarøy og Elsfjord revisjon Her logger vi på Altinn med nøkkelpersonen Sindre Heggøy F.nr 6b. Person ALEXANDER KVAM F.nr

42 6a. Organisasjonsnummer 910236695 Indre Kvarøy og Elsfjord revisjon
1. Logg på som Sindre Heggøy F.nr 2. Velg Access management og Role list 3. Velg rapporterer for – Flå og Sørvær 4. Her ser du at Sindre Heggøy har fått rollene tildelt. 5. Nå kan Sindre Heggøy sende inn a-melding på vegne av Flå og Sørvær. Evt. delegere rollen a-melding til saksbehandler som skal levere a-melding.

43 6b. Person 1. Logg på som ALEXANDER KVAM F.nr. 15046801927
2. Velg Access management og Role list 3. Velg rapporterer for – Flå og Sørvær 4. Her ser du at Alexander Kvam har fått rollen tildelt. 5. Nå kan Alexander Kvam sende inn a-melding på vegne av Flå og Sørvær.

44 A-ordningen internasjonale arbeidsforhold
Bruk av organisasjonsnumre og virksomhetsnumre

45 Juridisk organisasjonsnummer 999 888 999
EKSEMPEL 1 Malerfabrikken AS har hovedkontor i Bergen og en avdeling i Hammerfest. Opplysningspliktig: Malerfabrikken AS A-meldingen sendes inn på organisasjonsnummer Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk å betale sendes inn på dette nivået. Virksomhet 1: hovedkontoret i Bergen For hver enkelt virksomhet sendes det opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift. Opplysninger om arbeidsforhold, inntekt, ytelser, fradrag og forskuddstrekk for Anja Helgesen, Per Hansen og Kari Olsen sendes inn knyttet til virksomhetsnummer Virksomhet 2: fabrikken i Hammerfest Her skal det sendes inn tilsvarende opplysninger som for hovedkontoret, men fabrikken i Hammerfest har en annen sats for arbeidsgiveravgift Opplysninger om arbeidsforhold, inntekt, ytelser, fradrag og forskuddstrekk for Sven Paulsen og Ane Mørk sendes inn knyttet til virksomhetsnummer Anja Helgesen Juridisk organisasjonsnummer 999 888 999 Malerfabrikken AS Hovedkontor Bergen Virksomhetsnummer 999 111 999 Fabrikk Hammerfest Virksomhetsnummer 999 222 999 Kari Olsen Per Hansen Ane Mørk Sven Paulsen

46 Juridisk organisasjonsnummer 999 000 000
EKSEMPEL 2 Alfaconsult AS har bare én virksomhet. Opplysningspliktig: Alfaconsult AS A-meldingen sendes inn på organisasjonsnummer Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk å betale sendes inn på dette nivået. Virksomhet: Alfaconsult AS Alfaconsult AS har bare én virksomhet. De har likevel fått tildelt et virksomhetsnummer i Brønnøysundregistrene, 999 000 001, og kan bruke dette når de rapporterer. På dette nivået sender de opplysninger om beregning av arbeidsgiveravgift, og opplysninger om arbeidsforhold, inntekt, ytelser, fradrag og forskuddstrekk for de ansatte. Alfaconsult AS Juridisk organisasjonsnummer 999 000 000 Virksomhetsnummer 999 000 001 Elisabeth Dahl Karim Sayed Hanne Berg Marius Storvik


Laste ned ppt "A-ordningen internasjonale arbeidsforhold"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google