Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål til diskusjon Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd -Se til England? -Den gode samtalen? -Annet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål til diskusjon Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd -Se til England? -Den gode samtalen? -Annet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål til diskusjon Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd -Se til England? -Den gode samtalen? -Annet

2 Innspill fra plenum Felles opplæring og samhandling Grønnkortet med fellesopplæring riktig vei å gå, vi må forbi gjenbruk av materiale Ressursene bør legges felles til grunnleggende opplæring, samhandling i fokus når man kommer på arbeidsplassen Involvere og engasjere er ferskvare, og må foregå kontinuerlig Samhandlingsmøter nødvendig for å innlemme det i kulturen, må ha med de fra entreprenørene som kan gjøre noe med det Bruk av sikker jobbanalyse Er sikker jobbanalyse og rutiner treffende nok? Det bes om sikker jobbanalyse der vi kunne brukt prosedyren/rutiner, kan bli en «sovepute». Undergraver hensikten med analysen hvis dette er standard krav, oppleves som unødvendig. Kan bli brukt som bortforklaring. Klargjøre hva legger vi i det og når det brukes

3 Spørsmål til diskusjon Er virkelighetsbeskrivelsen at vi har «alt på stell»/»gjøre alt etter boka»?

4 Innspill fra plenum At beskrivelsene/HMS-byråkratiet er på plass betyr ikke at forutsetningene for å få det ut i alle ledd er tilstede «Den gode samtalen» brukt på samhandlingsprosjektet på E6 er hentet fra utlandet

5 Spørsmål til diskusjon Hva menes når det refereres til «Cowboyer i alle ledd?»

6 Innspill fra plenum Visjoner og vyer fra ledelsen samspiller ikke alltid med kravene ute Kan handle om den personlige utøvelsen Formenn/kontrollingeniører og andre som tenker fremdrift og økonomi fremfor sikkerhet Cowboyer som «kjører på» og cowboyer som ikke er seg det bevist men som er preget av en kultur der økonomi og fremdrift går foran HMS En utfordring når byggherre ikke har nok kompetanse og kvier seg for å ta initiativ. Det bør gjennomføres flere møter i forhold konkrete problemstillinger som involverer alle aktører Betydningen av at samhandling er det som skjer etter samhandlingsmøtene-ikke selve møtet Beskrivelsene samsvarer ikke – folk nedover i systemet våger ikke å tenke nok selv

7 Innspill fra plenum forts. Betydningen av kompetanse; å ta tak i de mest virkningsfulle tiltakene. Det er ikke alltid de er så kostbare som man tror «Frie og uavhengige» stillinger må skifte til «ufrie og avhengig «stillinger som tar ansvaret for helheten, ved siden av de mer uavhengige HMS-koordinatorene Flere verneombud med makt Hvorfor gir vi ikke HMS større prestisje? Bør bruke den mest erfarne Mellomledere må ha nok kompetanse – Arbeidstilsynet fokus på dette SVV ber om innspill til prosesskoden – må finne riktig nivå, beskrivelse til et vist punkt, utover det er det viktig å ha nok kompetanse til å håndtere situasjoner Basene viktig – får denne gruppen riktig opplæring oppnår vi mye

8 Spørsmål til diskusjon Hvordan bruke konsulenten?

9 Innspill fra plenum Kunnskapen fra planleggingsfase over i byggefase viktig å benytte Har faglig spisskompetanse inne SHA Hva med konsulenter på anlegget? Flere er i ferd med å se betydningen både mht påvirkning og læring. Må formidle disse historiene. Oppdragsgiver kan også etterspørre dette Trykk i linjen det viktigste for å oppnå resultater

10 Innspill fra plenum forts Charteret: Det er behov for å tydeliggjøre hvilke HMS-ytelser som skal leveres. Det ble ikke beskrevet prisbærende elementer i denne omgang. Må tenke nøye igjennom hvordan man reviderer prosesskoden i forhold til dette elementet Konsulenten må bidra utarbeidelse av byggeplaner, viktig både for bidrag og læring

11 Spørsmål til diskusjon Hva vil hver enkelt av dere gjøre i egen rolle for å bidra i SHA arbeidet?

12 Innspill fra plenum Byggherre SVV; må følge opp at vi får levert det som blir etterspur Oslo kommune: byggherren tar opp problemstillingene vi står overfor, må jobbe konkret for å sikre forankring hos toppledelsen Byggherre SVV; har startet en intern kampanje for holdninger i prosjektet- for eksempel konkretisere Charteret, alle må reflektere over «hvordan kan alle på prosjektet bygge løsninger som er sikre». Ved å jobbe med egne holdninger og oppgaver har vi god forutsetninger for samarbeid med entreprenørene. Ønsker å ta med erfaringer om den gode samtalene fra Fellesprosjektet Entreprenøren, Implenia; har en HMS-blogg der det skal legges ut informasjon fortløpende

13 Innspill fra plenum forts HMS-uke i Veidekke; vi mangler parameter som tar høyde for at hvert enkelt individ skal tolke regelverket. Må operasjonalisere og bruke tid på å etterspørre ute i feltet MEF: kjører mye kurs, tar med temaer fra denne samlingen inn i dette Planlegger: har ikke prosess for at det vurderes HMS i prosjektene. Vil vurdere hvilken prosess som bør ligge til grunn for å bli revidert. Ta med erfaringer hjem Andre: -Et hjertesukk, vær mer korrekt mht SHA-plan - Bli bedre til å involvere alle


Laste ned ppt "Spørsmål til diskusjon Hvordan kan vi påvirke holdningene i alle ledd -Se til England? -Den gode samtalen? -Annet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google