Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Fagbrev på jobb? Spredningssamling 14.10.14 Prosjektleder Annikken Kjær Haraldsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Fagbrev på jobb? Spredningssamling 14.10.14 Prosjektleder Annikken Kjær Haraldsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Fagbrev på jobb? Spredningssamling 14.10.14 Prosjektleder Annikken Kjær Haraldsen

2 Oppdraget Vi skal sammen finne fram til opplæringsmodeller som fungerer for voksne som er i arbeid, opplæringa skal i størst mulig grad skje på arbeidsplassen I Nord-Trøndelag har vi også som mål å få 60 deltakere fram til fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget

3 Hvem er med? 8 kommuner: Indre Namdal og Innherred samkommune, inkl 2 private barnehager Tre videregående skoler: Grong, Verdal, Levanger Karrieresenteret i Nord-Trøndelag Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor Tillitsvalgte fra kommunene Avdeling for videregående opplæring, NTFK Startet med 63 praksiskandidater og 3 lærlinger Og 60 veiledere ute på arbeidsplassene

4 Praksiskandidat PLUSS Opplæringsmodell i Nord-Trøndelag DIGITALE VERKTØY Minst 12 mnd veiledet Dokker, digital opplæringsbok (lærlingepermen på nett) praksis + Dokker gir NDLA., læremidler på nettgodskriving på 6 mnd Dokumentere arbeidsoppdrag og kompetansemål i skole og praksis(§3 -5 i oppl.loven) Fase: KartleggingFase: Opplæring i skole og bedrift EKSAMEN VG3 Teoriopplæring på videregående skole Samlingsbasert og praksisretta voksenopplæring Ansvar: Videregående skole VEILEDET PRAKSIS PÅ ARBEIDSPLASSEN Veileder på arbeidsplassen Ut fra læreplan og kompetansemål, tidligere erfaring Ansvar: Arbeidsgiver Veiledersamlinger, kompetanseheving og erfaringsdeling Ansvar: Avdeling for videregående opplæring (AVGO) Fagprøve PERSONLIG OPPLÆRINGSPLAN Realkompetanse- vurdering Ansvar: Videregående skole Praksisvurdering Ansvar: AVGO Karriereveiledning Ansvar: Karrieresenteret Avklaring praksisrullering Ansvar: Arbeidsgiver

5

6 Oppstart 66 stk «Sluttere» 7 stk Indre Namdal Innherre d Totalt Bestått eksamen292857 Bestått fagprøve112031 Av disse BUA91524 Av disse HEA257 Av disse Meget godt 3911 Stryk 1.gangs prøve 213 Oppmeldt til fagprøve 112

7 Respons fra deltakere Har fått mer innblikk i teori og kompetansemål Jeg synes det har vært veldig bra, hadde ikke tatt fagbrev uten dette prosjektet Uvant situasjon for meg som ikke har hatt noen skolegang siden ungdomsskolen, har mange år med praksis Bra, men tatt lang tid før jeg fikk praksisplass Lærerikt, litt rotete, men absolutt gøy. Synd at kommunen ikke legger forholdene til rette så dette med veileder fungerer Har fått fagbrev tross masse frustrasjon og er veldig tilfreds med det Lært at det er utrolig hva jeg kan få til – mot alle odds!

8 Respons fra veiledere Spennende og givende, men vanskelig å finne tid til å sette seg ned når man jobber på samme enhet. Positivt. Motivert og engasjert medarbeider. Ønskelig å kunne være på avdeling, å se henne i aksjon, mer enn det jeg gjorde. Men de andre var mine øyne. Interessant, givende og morsomt. Samtidig en god del utfordringer med å få deltagerne til å levere oppgaver. Positivt, lærerikt. Fikk holdt meg faglig oppdatert. Lærerikt og interessant. Morsomt å veilede folk med så mange års erfaring og interesse i å få fagutdanningen. Har også ansvar for veiledning av lærlinger og det er stor forskjell på en lærling og en som går fagbrev på jobb. Ble bedre kjent med faget og hva en fagarbeider er.

9 YON-vedtak 14.mai 2014 1.Yrkesopplæringsnemnda anbefaler å ta i bruk opplæringsmodellen Praksiskandidat PLUSS for voksne som er i arbeid, men modellen må prøves ut ytterligere før den kan implementeres i ordinært voksenopplæringstilbud. 2.Som et ledd i den videre utprøvingen av opplæringsmodellen må det ses på muligheten for at Nord- Trøndelag fylkeskommune fra høsten 2014 kan gi voksenopplæringstilbud i helse- og oppvekstfag som følger opplæringsmodellen. 3.Den videre utprøvingen av opplæringsmodellen må skje i samarbeid med de videregående skolene og arbeidsgiverne.

10 Plan for 2014 – tiltak ekstramidler Utvikle veilederstøtte i dokker (for alle fag) 1) bruksanvisning i dokker, tilpasset veiledere i bedrift 2) nettbasert veilederstøtte: veileders rolle, yrkespedagogikk/veiledningspedagogikk og verktøy Veiledernettverk/samlinger (for HO-fag) de videregående skolenes rolle i ny voksenopplæringsmodell, i samarbeid med arbeidsgivere, lærebedrifter og opplæringskontor Oppstart nye grupper (for HO-fag) a) kartlegge de med eksamen, som mangler fagprøve b) grunnlag for nye grupper ute i bedrift/kommuner


Laste ned ppt "Hva er Fagbrev på jobb? Spredningssamling 14.10.14 Prosjektleder Annikken Kjær Haraldsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google