Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

●Arbeidskrav der studenter får smake på forskerrollen v/ Geir Vegge, Idrettsfag ●Bacheloroppgaver som forskningsprosjekt v/ Håvard Nygaard, Idrettsfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "●Arbeidskrav der studenter får smake på forskerrollen v/ Geir Vegge, Idrettsfag ●Bacheloroppgaver som forskningsprosjekt v/ Håvard Nygaard, Idrettsfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 ●Arbeidskrav der studenter får smake på forskerrollen v/ Geir Vegge, Idrettsfag ●Bacheloroppgaver som forskningsprosjekt v/ Håvard Nygaard, Idrettsfag

2 Arbeidskrav der studenter får smake på forskerrollen- eksempler fra 1. år bachelor idrett Anatomi og bevegelseslære (15 sp) er et emne på 1. år bachelor idrett Emnet har 4 arbeidskrav: to individuelle og to gruppearbeidskrav Her presenteres det mest forskningsbaserte av gruppearbeidskravene

3 Arbeidskrav med datainnsamling og grupperapport * * p˂ 0.01 n= 65n= 94

4 Arbeidskrav med datainnsamling og grupperapport * * p˂ 0.01 Amatørpregede datainnsamlingsmetoder Vitenskapelige datainnsamlingsmetoder Studentene fått mer inngående innføring i å lese abstracts og tolke p- verdier Studentene fått beskjeden innføring i å lese abstracts og tolke p- verdier n= 65n= 94

5 Datainnsamlingen h12/v13 - Måling av kraftutvikling ved ulike bevegelseshastigheter (isokinetisk styrketestapparat) - Måling av kraftutvikling og beregning av hopphøyde ved ulike typer sats (kraftplattform samt ved muscle lab) - Måling av muskelaktivitet ved ulike utføringer av styrketreningsøvelser (EMG- apparatur)

6 Eksempler på hvordan data fra arbeidskrav har blitt ytterligere brukt i undervisningen Eksamensoppgaver Tydeliggjøre idrettsfysiologiske sammenhenger ved bruk av data og metoder studentene har et forskningsliknende forhold

7 Evnen til eksplosiv bevegelse i kneekstensjon (øvelsen avbildet) ble testet hos 16 idretts- studenter. Den ytre belastningen var ca 40 % av 1RM. Forsøkspersonene ble instruert til å ta i med maksimal bevegelseshastighet inntil ankelen hadde passert et spesifikt målepunkt. Ankelens hastighet i vertikal retning ved dette punktet ble brukt som mål på prestasjonen. Hver forsøksperson gjennomførte disse fire variantene av øvelsen: Kort arbeidsvei i konsentrisk fase, uten forutgående motbevegelse Kort arbeidsvei i konsentrisk fase, med forutgående motbevegelse Lang arbeidsvei i konsentrisk fase, uten forutgående motbevegelse Lang arbeidsvei i konsentrisk fase, med forutgående motbevegelse Ved ”lang arbeidsvei” var arbeidsveien dobbelt så lang som ved ”kort arbeidsvei”.

8 Her er gjennomsnittsprestasjonene for de 16 testede: Kort arbeidsvei i konsentrisk fase, uten forutgående motbevegelse: 1,09 m/s Kort arbeidsvei i konsentrisk fase, med forutgående motbevegelse: 1,30 m/s Lang arbeidsvei i konsentrisk fase, uten forutgående motbevegelse: 1,32 m/s Lang arbeidsvei i konsentrisk fase, med forutgående motbevegelse: 1,44 m/s Drøft om det innbyrdes forholdet mellom resultatene er som forventet.

9 Tabell med p-verdier (n=16)a)S60, uMotbev b)S60, mMotbev c)S90, uMotbev d)S90, mMotbev Gj-sn1.091.301.321.44 SD0.120.170.100.16 a)S60, uMotb K 1.000.00000100.0000000930.0000000052 b)S60, mMotb K 1.000.390.000035 c)S90, uMotb K 1.000.00011 d)S90, mMotb K 1.00

10

11 Bacheloroppgaver Bruk av studenter i forskningsprosjekter tilknyttet idrettsstudiet

12 Bacheloroppgaver, idrettsstudiet 15 SP xxxxxx arbeidstimer >50% «våre» prosjekter

13 Studentene opplever det som – Svært lærerikt – At de bidrar til noe som er viktig – Vi blir kjent – Prestisje Bacheloroppgaver, idrettsstudiet

14 07.00 Start CGM FP1, glukose08.06 Frokost, FP1, glukose 07.05 Blodtrykk, FP1, glukose08.20 Fingerstikk, FP2, glukose 07.15 Start CGM FP2, glukose08.21 Frokost, FP2, glukose 07.20 Blodtrykk, FP2, glukose08.36 Start aktivitet, FP1 glukose Måling av O2, HF, laktat etc. underveis 07.25 Blodprøve, FP1, glukose09.00 Blodprøve, FP1, irisin 07.26 Blodprøve, FP2, glukose09.00 Blodprøve, FP2, irisin 07.30 Oksygenopptak, FP1, glukose09.05 Mat, FP1, irisin 07.40 Oksygenopptak, FP2, glukose09.05 Mat, FP2, irisin 07.55 Blodprøve FP1, irisin09.11 Oksygenopptak, FP2, glukose 07.56 Blodprøve FP2, irisin09.36 Blodprøve FP1, glukose 08.00 Start styrkeøkt FP1, irisin Oppfølging 09.41 Oksygenopptak, FP2, glukose 08.00 Start Utholdenhet FP2, irisin Måling av O2, HF, laktat etc underveis 09.56 Oksygenopptak, FP1, glukose 08.05 Fingerstikk, FP1, glukose10.00 Blodprøve, FP1, irisin


Laste ned ppt "●Arbeidskrav der studenter får smake på forskerrollen v/ Geir Vegge, Idrettsfag ●Bacheloroppgaver som forskningsprosjekt v/ Håvard Nygaard, Idrettsfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google