Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonssikkerhet på reisen. Om Difi Visjon: utvikle offentlig sektor DigitaliseringAnskaffelser Organisering og ledelse OsloLeikanger 240 02.09.2014Direktoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonssikkerhet på reisen. Om Difi Visjon: utvikle offentlig sektor DigitaliseringAnskaffelser Organisering og ledelse OsloLeikanger 240 02.09.2014Direktoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjonssikkerhet på reisen

2 Om Difi Visjon: utvikle offentlig sektor DigitaliseringAnskaffelser Organisering og ledelse OsloLeikanger 240 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

3 Seksjon for informasjonssikkerhet Direktoratet for forvaltning og IKT Difi etablerte i 2013 et kompetansemiljø for informasjonssikkerhet som skal: Arbeide for en styrket og mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i statsforvaltningen. Prioriterte områder i 2014: økt risikoforståelse økt bruk av styringssystemer for informasjonssikkerhet mer systematisk arbeid med sikkerhet i utvikling av digitale tjenester 02.09.2014

4 Direktoratet for forvaltning og IKT Litt om meg Riksrevisjonen IT-revisor Korttidsrådgiver – kapasitetsbygging av riksrevisjoner i utviklingsland – Malawi og Sør-Afrika Statens vegvesen vegdirektoratet Internrevisjonen 02.09.2014

5 Hva er informasjon? Hva er informasjonssikkerhet? Hva er internkontroll? KIT – trusler og sårbarheter Informasjonssikkerhet på reisen 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

6 Hva er (digital)informasjon? Består av data I seg selv har data ofte ingen mening Kan være spredt og komme fra flere kilder Kombineres data og «oversettes» til noe vi forstår, blir det informativt og det kalles informasjon Dessuten: Muntlig og papirbasert informasjon 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

7 Informasjon har en verdi – ulik informasjon har ulik verdi for ulike personer og organisasjoner Informasjon og informasjonsbehandling har blitt ryggraden i samfunnet og er integrert i nesten alle samfunnsprosesser 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

8 Hva er informasjonssikkerhet? 1/2 Sikring av informasjonens Tilgjengelighet Konfidensialitet Integritet Er informasjonen tilgjengelig når vi trenger den? Er informasjonen sikret mot uautorisert innsyn? Er informasjonen sikret mot uautorisert og utilsiktet endring eller manipulering? Direktoratet for forvaltning og IKT02.09.2014

9 Tap av tilgjengelighet og integritet Betyr at ansatte, ledere og eksterne brukere av virksomhetens tjenester ikke får tilgang til relevant og riktig informasjon. 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

10 Tap av konfidensialitet Gjelder i hovedsak brudd på lovpålagt taushetsplikt eller brudd på virksomhetsinterne føringer om hva som skal unntas offentlighet 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

11 Hva er informasjonssikkerhet? 2/2 Ofte motstrid mellom tilgjengelighet og konfidensialitet God informasjonssikkerhet er balansert sikkerhet God informasjonssikkerhet skal være en muliggjører 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

12 God (balansert) informasjonssikkerhet Bidrar til måloppnåelse Sikringstiltak er kostnadseffektive Bidrar til etterlevelse av regelverk 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

13 Hva er internkontroll? Handler om at ledelsen skal ha tilstrekkelig styring og kontroll for at virksomheten skal nå sine mål Målrettet og effektiv drift Pålitelig rapportering Overholdelse av lover og regler 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

14 Hvorfor har vi bremser på en bil? For å kunne stoppe? For å kunne kjøre raskt, effektivt og målretta? Gode bremser gjør det mulig å kjøre raskt til målet, bremse ned når en bør og stoppe når en må Hensiktsmessige sikringstiltak er en muliggjører Uhensiktsmessige sikringstiltak irriterer, hemmer, blir undergravd og gir økt risiko 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

15 Alle virksomheter har internkontroll (i større eller mindre grad) På informasjonssikkerhetsområdet er modenheten lav (internkontrollen er lite repeterbar, ansatte forstår lite av hensikten, osv) God informasjonssikkerhet betinger Ledelsesforankring Sikkerhetskultur Risikoforståelse 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

16 Hvorfor internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet? Medvirke til at informasjonsbehandlingen på best mulig måte bidrar til realisering av virksomhetsmålene Dagens bruk av informasjonsteknologi har gjort at tilstrekkelig og balansert sikring av KIT er kritisk for å nå disse målene 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

17 Trusler Tjenestenektangrep Man in the middle(Wifi, blåtann) Tyveri av utstyr og dokumenter Brukerfeil, både bevisste og ubevisste …. 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

18 Sårbarheter Mangelfull bevissthet og opplæring Manglende overvåking av systemer, etc Mangelfulle eller manglende retningslinjer, policyer, etc Dårlig kontinuitetsplanlegging … 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

19 Trusler og sårbarheter Trusselaktører utnytter sårbarheter. Motivasjon kan være: Personlig gevinst (penger, «cred») Politiske overbevisninger Andre lands etterretning (spionasje) … 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

20 Eksempel Ansatt i Finanstilsynet surfer på åpent Wifi på konferanse Trusselaktør avlytter alle wifi-tilkoblinger ved bruk av egnet programvare Trusselaktør utnytter sårbarhet i nettverkskonfigurasjonen på PCen til den ansatte Trusselaktør får tilgang til børssensitiv informasjon 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

21 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

22 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

23 Hvordan oppnås balansert sikkerhet? Risikovurderinger Sannsynligheten for at «noe» kan skje Konsekvensene av at «noe» skjer Mange forskjellige metoder, men formålet er å identifisere situasjoner og hendelser som kan true virksomhetens måloppnåelse Hvilken betydning har tap av konfidensialitet for vår måloppnåelse? For brukerne våre? For samarbeidspartnere? Hvilken betydning har tap av tilgjengelighet? Hvilken betydning har tap av integritet? 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

24 Identifiserte risikoer som er over det nivået ledelsen i virksomheten har bestemt at er akseptabelt, må gjøres noe med Tiltak utformes, planlegges og implementeres 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

25 Informasjonssikkerhetstiltak Pedagogiske Eks opplæring og bevisstgjøring av ansatte Organisatoriske Roller og ansvar Administrative Retningslinjer, prosedyrer, rutiner, veiledninger, etc) Tekniske IKT og andre verktøy Fysiske Bygninger, rom, dører, skap, mv 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

26 Tiltakene vil (bør) med andre ord reflektere ledelsens risikoappetitt Men… Er tiltakene forståelige og fremstår de fornuftige? Oppleves de som hindre? Spesielt på reisen? 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

27 Alle virksomheter har internkontroll (i større eller mindre grad) På informasjonssikkerhetsområdet er modenheten lav (internkontrollen er lite repeterbar, ansatte forstår lite av hensikten, osv) God informasjonssikkerhet betinger Ledelsesforankring Sikkerhetskultur Risikoforståelse 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

28 Informasjonssikkerhetspolicy Legger rammene for arbeidet med informasjonssikkerhet i virksomheten Bør inneholde krav til ansatte Må ha bevissthet omkring virksomhetens sikkerhetsmål og betydningen disse har for virksomheten Vite hvilken type informasjon man behandler Etterlevelse av krav, retningslinjer, rutiner som gjelder og for arbeidet som utføres Eks. «Retningslinjer for informasjonssikkerhet på reisen» 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

29 På reisen Situasjonsavhengig hva som er viktig for den enkelte Tilgjengelighet oppleves ofte som avgjørende for at den reisende får utført nødvendige oppgaver Ønsket om tilgjengelighet, og eventuelle brudd på retningslinjene, kan medføre uante konsekvenser «Overdrevent» fokus på konfidensialitet kan samtidig medføre unødvendige kostnader 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

30 Noen reiseråd 1/3 Hva sier NSM, PST, UD, osv? Tenk gjennom hva slags type informasjon du har med deg Nordmenn er attraktive mål Informasjon har en verdi – hva skjer dersom din informasjonen havner i gale hender? Tenk gjennom hvordan du ellers gjør det på private reiser 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

31 Noen reiseråd 2/3 Vurdér egne reise-PCer som er «tomme» Kjør ikke oppdatering på PC når du er utenlands, i alle fall ikke dersom du ikke kan stole 100% på kilden Oppdater PC før du reiser Sørg for at virussignaturbasen er oppdatert og at antivirus er AKTIV Brannmur påslått 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

32 Noen reiseråd 3/3 Gå aldri fra PCen. Lån aldri minnepinner. Lån heller aldri bort minnepinner Skru av Wifi og blåtann på offentlige steder (tlf, nettbrett og PC) Vurdér om PC skal avleveres IT-drift før denne kobles til jobbnettverk når du har kommet hjem Tenk gjennom hva slags informasjon du har med deg. Må alt være med? Sørg for at fjernsletting er aktivert for mobile enheter 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

33 Dersom ulykken er ute: For all del gi beskjed til rette instans der du jobber! 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

34 Tenk som en trusselaktør - og forstå hvordan angrep utføres og hva som gjør det mulig, samt hva det kan føre til. 02.09.2014

35 Kontaktinformasjon infosikkerhet@difi.no infosikkerhet.difi.no Internkontroll.infosikkerhet.difi.no 02.09.2014Direktoratet for forvaltning og IKT

36


Laste ned ppt "Informasjonssikkerhet på reisen. Om Difi Visjon: utvikle offentlig sektor DigitaliseringAnskaffelser Organisering og ledelse OsloLeikanger 240 02.09.2014Direktoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google