Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak på virksomhetsnivå og tilbud til den enkelte  For å lykkes med seniorpolitikken er det viktig å utvikle en seniorpolitikk som svarer til deres.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak på virksomhetsnivå og tilbud til den enkelte  For å lykkes med seniorpolitikken er det viktig å utvikle en seniorpolitikk som svarer til deres."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak på virksomhetsnivå og tilbud til den enkelte  For å lykkes med seniorpolitikken er det viktig å utvikle en seniorpolitikk som svarer til deres utfordringer.  For å møte de seniorpolitiske utfordringene må dere både utvikle tiltak på virksomhetsnivå og tilbud til den enkelte.

2 Her finner du eksempler p å tiltak p å virksomhetsniv å og tilbud til den enkelte  Hvilke tiltak og tilbud dere kan ha nytte av avhenger av hvilke utfordringer dere står overfor.  Lista med eksempler er ikke uttømmende.  Dersom du vil lese mer om det enkelte tiltak og tilbud kan du se på www.vinnvinn.org under:www.vinnvinn.org  Arbeidsgiver/Hvordan/Utviklingsfasen

3 Eksempler på tiltak på virksomhetsnivå 1/2  Opplæring av ledere  Oppfølging av ledere  Medarbeidersamtale med fokus på ønsket jobbfremtid i et langsiktig perspektiv  Seniorperspektiv i spesielt krevende situasjoner  Alders- og kompetansekartlegging  Kompetanseutvikling  Kompetanseoverføring

4 Eksempler på tiltak på virksomhetsnivå 2/2  Studiefond  Organisering av arbeidet  Kartlegge helsebelastende arbeidsoppgaver  Kultur  Rekruttering  Lønnspolitikk  Profilering på hjemmeside  Økonomiske insentiv

5 Eksempler på tilbud til den enkelte 1/2  Kompetanseutvikling  Interne eller eksterne kurs  Etter- og videreutdanning  Hospitering  Arbeidsoppgaver  Andre oppgaver, flere oppgaver, færre oppgaver  Andre måter å organisere arbeidet på  Oppgaver som fadder eller seniorinstruktør  Arbeidssted  Hjemmekontor  Mulighet for å arbeide hjemmefra

6 Eksempler på tilbud til den enkelte 2/2  Arbeidstid  Kortere arbeidstid, mer fleksibel arbeidstid  Skiftordninger som bygger på kunnskap om helseeffekter  Fritak fra nattarbeid  Mer fritid  Redusert stilling  Redusert stilling med lønnskompensasjon  Mulighet for ekstra ferie, med eller uten lønnskompensasjon  Angrefrist på AFP  Bonusordninger  Tilbud om økonomisk bonus for å stå lenger


Laste ned ppt "Tiltak på virksomhetsnivå og tilbud til den enkelte  For å lykkes med seniorpolitikken er det viktig å utvikle en seniorpolitikk som svarer til deres."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google