Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen ord om Fart Ca. 700 medlemmer Ca. 450 spillere fordelt på 27 lag Damelag i 2. og 3. divisjon (1. div. til 2006) Herrelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen ord om Fart Ca. 700 medlemmer Ca. 450 spillere fordelt på 27 lag Damelag i 2. og 3. divisjon (1. div. til 2006) Herrelag."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Noen ord om Fart www.flfart.no post@flfart.no Ca. 700 medlemmer Ca. 450 spillere fordelt på 27 lag Damelag i 2. og 3. divisjon (1. div. til 2006) Herrelag i 4. og 5. divisjon (3. div. til 2006) Eget anlegg Velordnet og sunn økonomi Jente-/damelag fullstendig likestilt med guttene Integrering av barn fra Hamar statlige mottak

3 Bakgrunn Mjøstalent www.flfart.no post@flfart.no Hamkam hadde i flere år hatt et eget talentutviklingstiltak for guttespillere, og også et tilbud om fotballinje på videregående skole Fart var blitt den ledende klubben på damesiden, og hadde også mange jentespillere Flere, både internt i Fart og i andre klubber, begynte å prate om at det burde vært et tilsvarende tilbud for jentene Kretsen kom også på banen og ønsket å få i gang et utviklingstiltak spesielt for jenter

4 Oppstartsfasen www.flfart.no post@flfart.no Temaet ble brukt i prosjektoppgave på fotball- lederkurs 2 av et Fartmedlem, og besvarelsen ble brukt som grunnlag i det videre arbeidet Alle klubber i Hamarregionen ble invitert til møte på Fart 13.9.04 (7-8 av 17 klubber møtte) Ble enige om å etablere en hurtigarbeidende prosjektgruppe for å jobbe videre med å få i gang utviklingstiltaket Etter ett prosjektmøte og en del arbeid i tillegg, ble det invitert til første samling 27.10.04

5 Målsetting/hensikt www.flfart.no post@flfart.no Overordnet mål for Mjøstalent: Utvikle spillere til de tre øverste nivåene i norsk kvinnefotball Hensikten med samlingene: Gi jente- og småjentespillere en god tilleggsarena for å videreutvikle seg som fotballspillere

6 Utplukking av spillere www.flfart.no post@flfart.no Klubbene skulle selv nominere spillere, men pga. kort tid før første samling ble aktuelle spillere plukket ut basert på kretsens lister over spillere på kretstiltakene (alle klubbene fikk med spillere) 37 spillere ble invitert til første samling Etter tre samlinger fikk klubbene mulighet til å nominere nye spillere, samtidig som noen spillere ikke lenger var aktuelle for å delta

7 Litt faktaopplysninger 2005/06 deltok totalt 43 spillere med et minste fremmøte på 23. 2006/07 var første samling 15 november for årgangene 90, 91, 92 og 93 (det møtte 42 spillere). Tilbud i tillegg til lagets egne aktiviteter, krets- og storsonelag. Noen er med på alt, mens det spesielt er rettet mot de som er de nest beste og faller utenfor krets- og sonelagene. Tiden er fra sen høst til vår og for sesongen 2006/2007 er det planlagt 9 kvelder med ca. 1,5 time per gang. Fart får noe støtte fra IØFK og klubbene betaler i tillegg kr 65 per spiller per gang mot faktura.

8 Viktige momenter www.flfart.no post@flfart.no Det må være en klubb som er hovedansvarlig Det må være en hovedtrener, og denne må ha med seg noen hjelpetrenere (kan ev. gå på rundgang mellom deltagende klubber) Må ha en person som tar ansvar for det administrative Bør også bruke samlingene som utviklingsarena for trenere, både gjennom deltagelse i treningene og egne temamøter

9 Videre utvikling www.flfart.no post@flfart.no Jentebrosjyre (utarbeidet av 60 jenter gjennom et samarbeid mellom Eidsiva Energi, Indre Østland Fotballkrets og Fart) Tilbud om ”fotballinje” på videregående skole fra skoleåret 2007/08 …også skal vi selvfølgelig raskest mulig ha vårt damelag tilbake i 1. divisjon


Laste ned ppt "Noen ord om Fart Ca. 700 medlemmer Ca. 450 spillere fordelt på 27 lag Damelag i 2. og 3. divisjon (1. div. til 2006) Herrelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google