Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark

2 STYREVEDTAK JUNI 2013 Styrevedtak i juni 2013: Styret ber prosjektstyret bruke siste året av prosjektperioden til en grundig utredning i tråd med de føringer som er gitt i prosjektstyrets delrapport med vekt på to hovedalternativ: a) Utrede hvordan et institusjonelt faglig og administrativt samarbeid mellom UiA og HiT kan utvikles b) Utrede fusjon mellom UiA og HiT

3 Universitetsprosjektet Bakgrunn for arbeidet Prosjektstyrets tre rapporter: Ett av to? (april 2011), Fusjon eller samarbeid (mai 2013) Sluttrapporten (april 2014) Utredninger: HiT/UiA (2014a): Ett eller to? Rapport 17.2.2014 HiT/UiA (2014b): Bærekraft, miljø og klima. Rapport 20.2.2014 HiT/UiA (2014c): Helse, omsorg og samhandling. Rapport 20.2.2014 HiT/UiA (2014d): Kunst- og kulturfag. Rapport 20.2.2014 HiT/UiA (2014e): Teknologi og ingeniørutdanning. Pinheiro (2013): Rómulo Pinheira: UiA+HiT? Delrapport 1: Organisasjonsmodeller Isaksen og Normann (2013): Arne Isaksen og Roger Henning Normann: UiA+HiT? Delrapport 2: Næringsutvikling og funksjonell region. Agderforskning, FoU-rapport nr. 3/2013. Kristiansand mars 2013.

4 Hvorfor har styrene bedt om en utgreiing av dette? Det er for å se om vi gjennom ett av disse alternativene på best mulig måte kan sikre Telemark en solid og bred forsknings- og utdanningsinstitusjon i et generasjonsperspektiv løse samfunnsoppdraget på en best mulig måte møte konkurransen om studenter, kloke hoder og penger møte de politiske signalene ligge langt fremme i den digitale utviklingen lykkes i vårt internasjonaliseringsarbeid Er Sørnorsk Universitet løsningen på disse viktige oppgavene?

5 STATUS Status pr 23. april 2014 Utredningsarbeidet er avsluttet – sluttrapporten og høringsbrev ble godkjent av styrene 9. og 10 april Perioden 22. april til 23. mai er høringsperiode eksternt og internt «Folkemøte» på Ibsenhuset 24. april Allmøter for ansatte og studenter Vurderinger av høringsuttalelser og forberedelse av styresak månedsskiftet 24. mai til 12. juni Styremøter 18. juni

6 Erfaringer så langt.... Rapporten «Ett eller to?» (februar 2014) var dokumentet som utløste en aktiv debatt internt og eksternt – mange tolket den som Prosjektstyrets arbeid «Fellesprosjektet UiA/HiT Sluttrapport» er prosjektstyrets sluttdokument, med «Ett av to?» og «Fusjon eller samarbeid» som to viktige underlag for debatten og beslutningen Debatten er i relativt stor grad preget av stemmens ståsted – det er krevende å gå ut av «hva betyr dette for meg i mitt faglige arbeid»- ståsted, men også refleksjoner og spørsmål knyttet til ledelsesmodell, maktstrukturer, campusstruktur

7 Erfaringer så langt (Agder).... Omfattende og ganske massiv kritikk fra Universitetet i Agder (og til dels Agder), men også noen positive røster i media Forskerforbundets undersøkelse blant medlemmene ved UiA: «Er du for eller i mot fusjon med Høgskolen i Telemark?»: 1100 ansatte/823 organiserte ble spurt/656 svarte «mot» Studentparlamentet vedtok å gå mot en fusjon med HiT; 14 stemte mot og én for

8 Erfaringer så langt (allmøter i Telemark). Notodden (ca 65 fremmøtte) Hovedinntrykk: Et entydig signal om skepsis og motstand mot fusjon begrunnet primært med prinsipiell uenighet om organisering av lærerutdanning og opplevd usikkerhet om campus Notodden Kritikk mot prosess Kritikk mot at utredningen ikke var grundig nok Kritikk mot forslag til faglig organisering/robuste fagmiljø: «Det er uten interesse for tilsatte på Notodden at det finnes norskmiljø i Bø eller i Kristiansand.» Det skjeve styrkeforholdet mellom UiA og HiT Ønske om å orientere seg mot Buskerud/Vestfold

9 Erfaringer så langt (allmøter i Telemark). Bø (ca 85 fremmøtte) Hovedinntrykk: De fleste som ytret seg var skeptiske til fusjonen, men ikke alle direkte mot. To-tre innlegg støttet fusjonsplanen ut fra et overordnet strategisk perspektiv Kritikk mot prosess: Toppstyrt og udemokratisk Faglig organisering (fakultetene) lite gjennomtenkt Veldig geografisk spredning – godt utgangspunkt for faglig robusthet og samarbeid? Strekk i laget mtp ledelse/beslutningsmakt Buskerud/Vestfold og alenegang trukket frem som gode alternativer

10 Erfaringer så langt (allmøter i Telemark) Porsgrunn (Fakultet for helse- og sosialfag og teknologi - ca 65 fremmøtte) Hovedinntrykk: De aller fleste var positive til til fusjon med UiA Det ble gitt uttrykk for gode erfaringer fra samarbeid med UiA Prosess: Er den reell? Styret har slått fast at HiT skal bli universitet med UiA, da er vel konklusjonen gitt? Rektors presentasjon (og sluttrapporten) for ensidig for fusjon HiT sin manglende støtte fra regionen vs Agderregionen sin støtte til UiA Noen UiA-ansatte sin svært negative holdning til HiT og fusjon: et problem? En svakhet at ikke alternativene til fusjon med UiA parallelt er utredet

11 Erfaringer så langt (i Telemark) Fagforeningene sin undersøkelse blant medlemmene ved HiT: HiT har 708 tilsatte Ca 500 er organiserte og ble spurt Ca 240 svarte 169 av disse svarte at de var helt eller delvis i mot fusjon med UiA

12 Erfaringer så langt (i Telemark) «Folkemøte» på Ibsenhuset 24. april med paneldebatt og plenumsdiskusjon. Ca 45 fremmøtte, de fleste fra EFL. I panelet dekan/u.dir fra UiA, ordfører Bø, fylkespolitiker KrF Betydelig aktivitet fra mange ansatte ved EFL på Tunet, på mail og i media, nesten alle negative. Stor aktivitet fra et fåtall fra AF på de samme flatene, liten eller ingen uttalt aktivitet fra TF og HS Rektor holder foredrag på forespørsel i de fora det er ønsket

13 Erfaringer så langt (allmøter for studentene) Studentallmøte i Porsgrunn (10 møtte frem): - relativt få spørsmål og avventende holdning Studentallmøte i Bø (5 studenter møtte frem): - relativt få spørsmål, men nyttig diskusjon om «høgskole» vs «universitet» mtp opplevd kvalitet ift studier, tilgjengelighet til lærere, forhold til medstudenter og omgivelser Studentallmøte på Notodden (online til Rauland 7 møtte frem ): - få spørsmål, men noen kommentarer og noe nyttig samtale

14 Oppsummert  Det er en betydelig motstand mot fusjonsalternativet ved Universitetet i Agder. Den synes utbredt blant de ansatte og inkluderer dekaner og viserektorer  Det er for tidlig å si noe om Agdersamfunnets syn på fusjonsplanene. NHO har tidligere støttet fusjonsplanene, til dels også fylkeskommunene  Ansatte ved Høgskolen i Telemark er delt i synet på fusjon. Det er uttrykt betydelig motstand ved EFL – de andre fakultetene er delt i saken; det uttrykkes både støtte og skepsis til fusjon. Dette synes også å gjelde studentene  Telemarksamfunnet har ikke ytret seg mye så langt; NHO uttrykt støtte  Det er lav tillit til fusjonspartneren på mange områder og på mange nivåer – «de vil oss ikke vel». Mange spør seg: vil det da kunne gå godt i ekteskapet?


Laste ned ppt "En stemningsrapport fra felten 6 uker før 18. juni Kristian Bogen Rektor Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google