Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan overleve som ny student på NHH! Guro Mjanger og Inger Marie Milde.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan overleve som ny student på NHH! Guro Mjanger og Inger Marie Milde."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan overleve som ny student på NHH! Guro Mjanger og Inger Marie Milde

2 Bachelor NHH i økonomi og administrasjon Master NHH med spesialiseringsmuligheter Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom + Femårig siviløkonomutdanning: Treårig bachelor- pluss toårig masterstudium

3 1. sem. (høst) Introduksjon til økonomisk-administrativ analyse/ Introduksjonskurs i etikk Matematikk for økonomer Kostnads- og inntektsanalyse Databehandling for økonomer 2.sem. (vår) Introduksjon til mikroøkonomi Statistikk for økonomer Bedriftsøkonomiske beslutninger Valgfritt allment fag 3.sem. (høst) Videregående mikroøkonomi MarkedsføringFinansregnskapValgfritt allment fag 4.sem. (vår) Anvendt metodePsykologi og ledelse Investering og finansValgfritt allment fag 5.sem. (høst) Internasjonal handel og økonomisk vekst Organisasjons- teori Valgfritt økonomisk- administrativt fag eller Valgfritt allment fag Valgfritt allment fag 6.sem. (vår) MakroøkonomiStrategi og ledelseØkonomisystemer og styring Valgfritt økonomisk- administrativt fag eller Valgfritt allment fag Normalplan for bachelorstudiet

4 Undervisning Ca 8 forelesninger per uke + gruppeundervisning og kollokvier Undervisning i obligatoriske kurs kun én gang i året (enten vår eller høst).

5 Eksamen/vurdering Eventuelle krav til kursgodkjenning må være oppfylt før en får adgang til eksamen Vurderingsformene oppgis i studieplanen/ kursbeskrivelsene Skriftlige skoleeksamener i bachelorstudiet tilbys hvert semester

6 Eksamensregler Oppmeldingsfrister: 1. september/ 1. februar Avmeldingsfrist: tre uker før eksamensdato/innlevering av hjemmeeksamen Eksamensoppmeldingen er bindende. Ikke-møtt til eksamen regnes som stryk. Inntil to forsøk på hver eksamen. Ta godt vare på forsøkene dine!

7 Krav til studieprogresjon Forutsetning for å beholde studieretten: bekreftet utdanningsplan innen 1. september Studieretten kan normalt beholdes i fire år Studieretten kan komme til å opphøre dersom din studieprogresjon innebærer: - ingen studiepoeng etter 1 år - mindre enn 40 studiepoeng etter 2 år - mindre enn 60 studiepoeng etter 3 år Jfr. Forskrift om bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen, § 4

8 Tilrettelegging av studiet/eksamen Søknad: Frist for å søke om tilrettelagt eksamen: 1. september og 1. februar. Kontaktperson:Inger Eikeland, seksjon for timeplanlegging og eksamen

9 Fritak Mulig å søke fritak for kurs i bachelorstudiet dersom du allerede har bestått tilsvarende kurs ved andre læresteder. Søknadsfrist: 1. september Eget informasjonsmøte om fritak og valgfag onsdag 13. august kl. 10.00 i Aud Max.

10 Semesterregistrering: undervisnings- og eksamensmelding, utdanningsplan Semesteravgiften må være betalt minst 3 dager før semesterregistrering i StudentWeb Innlogging med fødselsnummer + pin-kode (fra tilsendt epost) Individuell utdanningsplan www.nhh.no/nystudent www.nhh.no/nystudent Semesterkort kommer i posten innen 2-3 virkedager 10

11 Fotografering til studentkort Sted: Biblioteket Tid: Denne uken! Husk: PIN koden Fremgangsmåte: Finn navnet ditt i listen Ta bilde Tilpass bildet Godkjenn

12 IT-verktøy Det du trenger å vite om IT-verktøy ved NHH finner du til enhver tid på http://www.nhh.no/ithttp://www.nhh.no/it Studentbrukerstøtten er der for å hjelpe deg hvis du får problemer med IT-tjenestene vi leverer Studentbrukerstøtten kan kontaktes på e-post: hjelp@nhh.no eller på telefon 55 95 95 57 hjelp@nhh.no Brukernavn: studentnummer Passord brukerkonto:nhh!PINkodePINkode

13 Sjekk studentmail jevnlig! All informasjon som sendes per e-post fra høyskolen går ut til studentene via studentadressen: Kari.Normann@student.nhh.noKari.Normann@student.nhh.no alias s14xxxx@student.nhh.nos14xxxx@student.nhh.no Sett opp videresending

14 Forkurs i bokføring Første forelesning: Mandag 18. august kl. 15.15-17.00 i Aud Max www.nhh.no/nystudent Foreleser: Olav Innselset olav.innselset@hib.no 14

15 Lesesaler og kollokvierom Alle lesesaler er tilgjengelig for alle Ingen faste plasser Sett deg inn i lesesalsreglementet http://www.nhh.no/no/studentsider/lesesalar.aspx Kollokvierom Rommene reserveres på booking.nhh.no

16 Bokskap Finnes i Servicebygget og i Nybygget Studenter på masternivå prioriteres. Dersom det er ledige skap vil det bli åpnet for førstemann-til-mølla for bachelorstudentene fra 28.august

17 Arbeidsmiljø Alle studenter er ansvarlige for et godt arbeidsmiljø! - Ikke tillatt med mat i auditoriene - Holde auditorier, lesesaler og andre oppholdsrom ryddige - Møte i tide på forelesning – også etter pausen!

18 Kalkulatorer Casio fx 9750/9860 Casio cfx 9850/9950 Texas Instruments 83 Texas Instruments 84 Alle varianter av disse fire kalkulatorene er tillatt (G, GB, GC, Plus, Silver edition, eller lignende).

19 Studielån Søknad på web: www.lanekassen.nowww.lanekassen.no Studentdata rapporteres direkte fra NHH til Lånekassen Når lånesøknaden er innvilget og semesterregistrering er innrapportert, legger Lånekassen ut e-gjeldsbrev på web. Du signerer gjeldsbrevet elektronisk. Pengene overføres direkte til din konto. Lurer du på status for din søknad eller om Lånekassen har mottatt opplysninger fra NHH, se Dine sider på www.lanekassen.nowww.lanekassen.no

20 Mulig å søke NHH om permisjon fra studiet Mulig å søke Forsvaret om utsettelse av førstegangstjenesten www.nhh.no/no/studentsider/skjema.aspx Førstegangstjeneste i løpet av studietiden

21 Husk å fylle ut pårørendeskjema! Gjøres elektronisk så snart som mulig -Link til personlig skjema blir tilsendt på e-post (studentadressen)

22 Vær med på å gjøre NHH enda bedre! -Svar på studentevalueringer og undersøkelser vi sender ut -Bruk fagutvalget for å påvirke din studiehverdag -Engasjer deg i ulike råd og utvalg

23 Tiltaksplan mot seksuell trakassering NHH har som hovedmålsetting at studenter og tilsatte skal ha en hverdag der de ikke opplever å bli trakassert verken seksuelt eller på annen måte. Info om NHHs tiltaksplan mot seksuell trakassering: www.nhh.no

24 Videre program for introuken Onsdag 13. august: kl. 10.00: Informasjon om fritak og valgfag i bachelorstudiet (Aud Max) kl. 11.15: Internasjonalisering og utveksling (Aud Max) kl. 12.15: Studentsamkipnaden i Bergen (Aud Max) kl. 12.45: Studentprestene (Aud Max) Torsdag 14. august: kl. 11.15-13.00: IØA010 – Introduksjon til øk.adm. analyse, forelesning (Aud Max) Beg. av oktober: Obligatorisk seminar om eksamen, kildebruk og plagiering. Nærmere informasjon vil følge. November: Informasjonsmøter om valgfagene.

25 «God start» Bli kjent med de vanligste startproblemene man kan få som student Lær litt studieteknikk Gode tips til lure ting du kan gjør med tanke på jobb senere Karrieresenteret, Studentenes Psykiske Helse og SiB Rådgiving Tirsdag 2.september kl 1415-1515 Aud A

26 Spørsmål? Åpningstider infosenteret 18.-20. august: kl 09.00-15.00 mandag – fredag kl 09.00-11.15 og 12.00-14.30 stud@nhh.no

27 18.11.2014 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no Studieprogresjon på NHH 2,5 år realistisk for Bachelor- studentene

28 PROGRESJON = FREMDRIFT PROGRARE – PROGRARES - PROGRETAT Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 28

29 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 29 Progresjon i en ny tid Stilling opprettet ultimo 2005 Flerfasettert rasjonale: - Synkende progresjon pga større utenomfaglig aktivitet - Økt antall ekstremtilfeller (4 år på en bachelorgrad!) - Økonomiske insentiver knyttet til hurtig gjennomstrømning

30 Sentrale tema i studieprogresjon Enkel huskeregel – de tre S’ene - Studieteknikk - Studietaktikk - “Studietikk-takk” 18.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.2014 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 30

31 Gjennomsnittlig studietid Siv.Øk, NHH vs BI 18.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.2014 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 31 Her ble stillingen opprettet

32 Årsaker til at førstekullister slutter (2010) - For mye regn16 - For lite regn2 - Liker ikke skarring3 - Tung luft på forelesninger24 - Kjedelig studium2 - Ønsker heller å bli noe annet1 (agronom) SUM 201048 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 32

33 Strykprosent i Aud-Max 18.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.2014 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 33 58% 26%28% 3% 35% 25% 41% 23%

34 SPØRSMÅL? 18.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.201418.11.2014 Kåre Syversen, kaare.syversen@nhh.noKåre Syversen, kaare.syversen@nhh.no 34


Laste ned ppt "Hvordan overleve som ny student på NHH! Guro Mjanger og Inger Marie Milde."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google