Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra evaluering av omstillingsprogrammer Presentasjon på Omstillingskonferansen Oslo 22. oktober 2014 André Flatnes Senioranalytiker, Oxford.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra evaluering av omstillingsprogrammer Presentasjon på Omstillingskonferansen Oslo 22. oktober 2014 André Flatnes Senioranalytiker, Oxford."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra evaluering av omstillingsprogrammer Presentasjon på Omstillingskonferansen Oslo 22. oktober 2014 André Flatnes Senioranalytiker, Oxford Research

2 Hva kan vi lære av evalueringer? Kunnskapsdeling etterspørres av programmene Observatørene fra virkemiddelapparatet Omstillingskonferansen Nettsiden regionalomstilling.no Evalueringer innebærer omfattende datainnsamling og analyse Robuste data – flere kilder Sluttevalueringer – kravspesifikasjon Agenda

3 Virkemidler skal gi en effekt - hvordan optimalisere denne? Program for Regional omstilling Regionalomstilling.no Verktøykassen «Helhetlig omstilling» «Konsekvensanalyse med trendfremskriving» To forhold påvirker effekt av virkemiddelet Gjennomføring av programmer Valg av programmer Vårt overordnede perspektiv

4 Rammeavtale om sluttevalueringer Midtveisevalueringer for fylkeskommuner Datagrunnlaget OmstillingsområdeFylkeEvaluering ferdigstiltType evaluering Bø og ØksnesNordlandMars 2013Sluttevaluering MeråkerNord-TrøndelagDesember 2013Sluttevaluering VanylvenMøre og RomsdalDesember 2013Sluttevaluering NessetMøre og RomsdalJanuar 2014Sluttevaluering SunndalMøre og RomsdalJanuar 2014Sluttevaluering KarmøyRogalandAugust 2014Sluttevaluering FlakstadNordlandOktober 2014Midtveisevaluering RollagBuskerudOktober 2014Midtveisevaluering Kilde: Oxford Research

5 Bakgrunnen for omstillingsstatusen Omstillingsorganisasjon Programmets organisasjon Finansiering og budsjett Inngripen med virkemiddelapparatet Programmets forankring Målsettinger, tiltak og resultater Målstruktur Omstillingsprogrammets innretting Måloppnåelse Kommunens og næringslivets utviklingsevne Videreføring av organisasjonen/kompetansen Evaluators vurdering Hva inneholder evalueringsrapportene?

6 Forbedring over tid Økende grad av strømlinjeformet gjennomføring Verktøyene som Innovasjon Norge tilbyr blir hyppigere benyttet Sterkere integrasjon med kommuneorganisasjonen Generelle funn

7 Bidra til etablering av nye arbeidsplasser, eventuelt sikring av eksisterende arbeidsplasser Styrket utviklingskompetanse Mer robust næringsliv Målsetting for virkemiddelet Målsettinger i programmene OmstillingsområdeArbeids- plasser Annet Bø og Øksnes125Kompetanseheving, attraksjon. Reiseliv. Meråker200Fokus på industri, reiseliv og helse/rehabilitering Vanylven150Livskraftig kommune med robust næringsliv Nesset50Fokus på attraksjon og reiseliv Sunndal150Sysselsettingsvekst. Industrifokus. Karmøy255Sysselsettingsvekst og bedret innovasjonsevne Kilde: Oxford Research AS

8 Varierende måloppnåelse Kun enkelte har nådd måltallene… … men neste alle programmene kan vise til gode resultater Flere programmer har urealistiske mål Vi anbefaler bruk av SMARTE mål Løpende resultatregistrering anbefales Måloppnåelse og resultatregistrering

9 Kombinasjon av bedriftsrettede og tilretteleggende tiltak Tilskuddsordninger – varierende grad av proaktivitet, fra saksbehandling til «pick the winners» Akkvisisjon Bolyst og stedsutvikling Risikofond Analyseprosjekter Infrastruktur (arbeid mot politisk myndighet) Etablering av samarbeidsarenaer for næringslivet Ulike tiltak er benyttet Antall tilsagn OmstillingsområdeAntall Bø og Øksnes387 Meråker173 Sunndal21 Karmøy17 Kilde: Oxford Research AS

10 Solid forankring er suksesskriterium Forankring i kommunen Forankring i næringslivet Programmets forankring

11 Nedgang i antall arbeidsplasser som legitimerende faktor Ulik bakgrunn for omstillingsstatus To relevante prinsipper for god virkemiddelbruk 1) Det må foreligge markedssvikt som hemmer verdiskaping 2) Virkemiddelet som benyttes må være egnet til å korrigere markedssvikten Altså: Et omstillingsprogram skal være nødvendig og virkningsfullt Når bør omstillingsstatus innvilges?

12 To eksempler Nesset Lite tilfang av bedrifter å arbeide med Fokus på tilretteleggende prosjekter Virkemiddelet var ikke «virkningsfullt» Karmøy Omstilling i en velfungerende arbeidsmarkedsregion Arbeidsledighetstallene normaliserte seg raskt Liten betydning for Karmøys «økonomi» som helhet Virkemiddelet var ikke «nødvendig»

13 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Erfaringer fra evaluering av omstillingsprogrammer Presentasjon på Omstillingskonferansen Oslo 22. oktober 2014 André Flatnes Senioranalytiker, Oxford."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google