Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskap som bestilt En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskap som bestilt En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskap som bestilt En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

2 Saken – kort oppsummert Januar 2009: 16 kommunale barnehager ble til seks virksomheter 2011: Evaluert av konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC) Konklusjonen: En vellykket omorganisering MEN; det er ikke samsvar mellom konsulentenes funn og informantenes svar Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

3 Robuste og effektive virksomheter 16 barnehager ble til seks virksomheter med en virksomhetsleder for å få: God økonomistyring God og fleksibel utnytting av ressurser Gode interne rutiner God synergieffekt av ledelsesressurser Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

4 Bedre barnehagepedagogikk? De nye lederne skulle avlaste styrerne i hver barnehage slik at de kunne øke fokuset på det pedagogiske arbeidet i barnehagen – målsettingen som forsvant i koordinering og møter på tvers av enheter Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

5 Motforestillinger Brev til rådmannen og innlegg i lokalavisa fra FAU med spørsmål om: Samarbeidsutvalgene (SU) fjernet i strid med barnehageloven? Innsyn og åpenhet – bakgrunn for endringen ikke tilgjengelig og ingen politisk behandling? Finansiering av seks nye lederstillinger? Ingen alternativer? Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

6 Uro og bekymringer Nye ledere, intern konkurranse, usikkerhet blant personalet Høyt tempo! Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

7 PwC ble engasjert Spørreundersøkelse og gruppeintervjuer våren 2011 Spørreskjema og intervjuguide er ikke vedlagt De mange «vet ikke»-svarene er ikke kommentert av PwC Hvem er intervjuet – og hvorfor akkurat de? Særlig alvorlig når PwC skriver «Generelt sett var inntrykket fra intervjuene mer positivt enn det man kunne lese ut fra resultatene etter spørreundersøkelsen» Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

8 Nyanser og sprikende svar De er det mange av – samtlige blir oversett Alvorlige innvendinger bagatelliseres Ingen forklaringer, alt er gjennomgående personavhengig Anbefalingen gis fra PwC på tvers av funnene og på tvers av en bedre pedagogikk - som å utnytte «effektiviseringspotensialet med hensyn til fleksibel bruk av personalet bedre» Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

9 Du er ansatt i kommunen, ikke i «din» barnehage Det som konsulentene kaller en «vi og vår barnehage»-holdning skal det bli slutt på. Slike holdninger hindrer effektiv ressursutnyttelse Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

10 Konsulentenes frie fantasi Informantene svarer for eksempel at samarbeidet mellom barnehage og skole er forbedret, men at det ikke har med omorganiseringen å gjøre PwC: «omorganiseringen har hatt positiv betydning for fremgangen på dette området» Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

11 Stillheten må opphøre Infrastruktur for kritikk (Willig 2009) - kritikken finnes, men har ingen steder å komme fram -ditt eget problem hvis du ikke liker endringer Den skjulte taushetens læreplan (Holte 2009) - Curriculum Silencium: det man ikke taler om som man vet er forbundet med ekskludering - taushet = lojalitet Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013

12 Øredøvende stillhet fra kommunen Tausheten er ubehagelig, men virker ikke – jeg tar ordet Lojalitet – til hvem? Referanser Holte, Kjersti Lien(2009)Hysj. En kritisk didaktisk relasjonsanalyse av Curriculum Silentium, den skjulte policyen for taushet om arbeidsrelatert kritikk hos ansatte. PhD-avhandling, Karlstads Universitet Willig, Rasmus (2009) Umyndiggørelse. Et essay om kritikkens infrastruktur. København: Hans Reitzels Forlag Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen i Vestfold Velferdskonferansen 15.04.2013


Laste ned ppt "Kunnskap som bestilt En kommunes bruk av konsulenter til å evaluere omorganiseringen av 16 kommunale barnehager Førstelektor Mari Pettersvold, Høgskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google