Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fra oljeeventyr til industrieventyr

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fra oljeeventyr til industrieventyr"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fra oljeeventyr til industrieventyr
Ekofisk-feltet (1969) var start- skuddet for det norske olje- eventyret. Resultatet kjenner vi - vekst, velstand og arbeidsplasser. Oljen, som vil vare i år til, har skapt grobunn for et annet eventyr, et industrieventyr på land. Oljeteknologiindustrien er i dag Norges største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen. Oljeteknologiindustrien er den første store næringen i Norge som ikke selger foredlede naturressurser, men teknologi og kompetanse. Foto: Ulstein

3 Et eksempel: Fra sølvbyen til teknologibyen
Et eksempel på denne utviklingen er den gamle gruvebyen Kongsberg. Da sølvet tok slutt tidlig på 1800-tallet kom krisen. Kongsberg Våpenfabrikk ble etablert for å bøte på arbeidsledigheten. Det ble starten på et industri- og teknologieventyr. I dag består Kongsberg av en rekke verdensledende bedrifter som Kongsberg Gruppen og FMC Technologies. 85 prosent av bedriftenes omsetning er utenfor Norge. Bilde inn Foto: Courtesy Kongsberg Maritime

4 Visste du at oljeteknologiindustrien ....
Omsetter for over 360 milliarder kroner i året, hvorav nesten halvparten er internasjonalt? Sysselsetter nær mennesker i bedrifter med aktivitet knyttet til nesten alle kommuner i hele Norge? Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år, dvs. mer enn ti prosent av statsbudsjettet? Det finansier f.eks. svært mange barnehage-, skole- og sykehjemsplasser. Er verdensledende der fremtidens oljeforekomster befinner seg, ikke minst på dypt vann og under krevende klimatiske forhold? I økende grad leverer teknologi og løsninger til andre næringer enn olje og gass, som f.eks. fornybar energi, romfart og helse? Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoner ungdom?

5 En rivende utvikling I 1960 kunne ingen forestille seg at:
Bedriftene på Sunnmøre skulle gå fra å produsere enkle fiskefartøy til verdens mest avanserte spesialskip Ågotnes utenfor Bergen skulle bli verdensledende på installasjon og vedlikehold av undervannskonstruksjoner og systemer Agder-regionen skulle levere boreutstyr til 90 % av alle boreriggene i verden Kongsberg skulle bli et globalt senter for undervannsteknologi Foto: Foto: Foto: Creatur Media

6 Nye næringer vil spinge ut fra oljeteknologien
Det norske oljeeventyret var basert på vår kompetanse innen sjøfart, prosessindustri og gruvedrift Nye næringer – som fornybar energi, romfart og helse – springer nå ut av oljeteknologiindustrien En dag vil vi anvende vår teknologiske spisskompetanse til å bli best på noe helt annet, noe som vi ennå ikke kjenner navnet på… Helse Foto: Tankii Romfart Foto: Rob Gutro, NASA Fornybar energi Foto: AndJohan

7 Vår tids skattejakt Oljeteknologiindustrien føder ideer, leder an innovasjon og skaper nye bedrifter. Vi ser langt inn i fremtiden og dypt ned i havet. Over 70 % av kloden er dekket av hav og 95 % av havområdene er ennå ikke utforsket. Når tiden er moden for å utforske det ukjente, skal vi være der. Hvordan vet vi ikke nå. Det vi vet er at fremtidens løsninger ikke kommer av seg selv. De krever erfaring, kompetanse og avansert teknologi... Foto: Ulstein

8 Vi er Norges hurtigst voksende næring
Oljeteknologiindustrien omsatte for 360 milliarder kroner i 2011 Omsetningen er tredoblet de siste 10 – 15 årene, og veksten fortsetter Utenlandsomsetningen (blå søyle) øker raskest, og er nå snart like stor som omsetningen på norsk sokkel

9 Vi er Norges største fastlandsbaserte eksportindustri

10 Fra norsk sokkel til verden som marked
Da oljevenetyret i Nordsjøen startet i 1969, leverte norsk industri utstyr for noen hundre millioner kroner i året. Nå omsetter norsk olje- teknologiindustri for over 150 milliarder kroner internasjonalt. På mange områder har vi en svært høy global markedsandel: Boreutstyr: 90 % Seismikk: 50 % Subsea: 50 % Prognoser tyder på av den globale investeringsveksten vil tredobles de neste 20 årene.

11 Testlaboratoriet Nordsjøen - sentralt for suksessen
Tung satsing på forskning og aktiv bruk av Nordsjøen som testlaborarorium, har gjort Norge til en verdensledende offshoreregion. Norge er ikke minst gode på store havdyp og krevende klima. Men vi er også ledende på mye annet – som f.eks på å øke utvinningsgraden fra oljefeltene. På Ekofisk har denne økt fra 17 % i 1969 til 49 % i 2012. Når NASA nå borer på Mars, bruker de norsk teknologi og utstyr. Foto: NAXYS

12 Ledende på miljøløsninger
Norsk oljeteknologiindustri er verdensledende på miljø og sikkerhet takket være et sterkt engasjement for grønne og energieffektive løsninger. Løsningene har bl.a. gitt lavere energibruk og den fremste oljevernberedskapen i verden. Det er norsk kunnskap som ligger til grunn når det nå skal bygges opp mot vindturbiner i Nordsjøen. Foto: AndJohan

13 Den norske modellen forklarer mye
Den norske modellen med tett samarbeid mellom myndigheter, bedrifter og arbeidstakere, står sentralt i dette industrieventyret. Strenge krav fra myndighetene har tvunget frem nytenking og mer avansert teknologi. Korte beslutningsveier og tett samspill viser seg å være en suksessoppskrift. Vår felles evne til å løfte sammen ved store utfordringer og dype kriser, har bragt oss lange skritt videre. Foto: Cebete

14 Vertskapsattraktivitet er viktig
En årsak til den norske suksessen er at Norge har vært et attraktivt land å operere ut fra for globale bedrifter – National Oilwell Varco, Schlumberger, FMC Technologies og Rolls Royce er eksempler på det. Norsk vertskapsattraktivitet vil være avgjørende også i fremtiden, men kommer ikke av seg selv. Dette krever konkurransedyktige rammebetingelser, god infrastruktur, gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og attraktive bomiljøer. Foto: Norsk Maritimt Kompetansesenter Foto: SP Arkitekter Rolls Royce Marines har lagt sitt nye europeiske opplæringssenter til Ålesund

15 Arbeidsplasser i hele Norge, motor i mange regioner
Oljeteknologiindustrien har nær ansatte, fordelt på bedrifter. Aktivitet i 424 av Norges 429 kommuner. Noen av landets største og viktigste kompetansearbeidsplasser ligger på steder som Fosnavåg, Ågotnes, Ålesund, Kongsberg og i Agder. Oljeteknologiindustrien er en mye større arbeidsgiver på Østlandet enn folk flest vet, faktisk større enn i Rogaland.

16 Sikrer vår felles velferd
Oljeteknologiindustrien bidrar med 130 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter (2010) 85 milliarder kroner fra bedriftene 45 milliarder kroner fra de ansatte Dette tilsvarer bygging av nye sykehjemsplasser eller hele intercitytriangelet for jernbane på Østlandet. I tillegg skaper oljeteknologiindustrien store ringvirkninger i form av arbeidsplasser i privat og effentlig sektor, og bosetting i hele landet Næringen gir ringvirkninger Eks: En verftsarbeider ved STX OSV gir 5 nye arbeidsplasser

17 Morgendagens arbeidsplasser
Oljeteknologiindustrien kommer til trenge mange flere kloke og kreative hoder - enten de er ingeniører, realister, fagarbeidere eller økonomer... Vi tilbyr noen av verdens mest spennende, kreative og fremtidsrettede arbeidsplasser Du kan få muligheten til å jobbe fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia Foto: CMX

18 Bevisst politikk har gitt sterke klynger
I dag består oljeteknologiindustrien av flere sterke klynger som er globale markedsledere innen bl.a. undervannsteknologi, flytende produksjon, boreutstyr, seismikk og offshore servicefartøyer Mange av klyngene er organisert i klyngeprogrammet «Norwegian Centre of Expertise» (NCE) som er eid av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Oljeteknologiindustrien har på 40 år utviklet seg til å bli Norges klart største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen.

19


Laste ned ppt "Fra oljeeventyr til industrieventyr"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google