Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri

2 2 Norges Bank Pengepolitikk  Ekofisk-feltet (1969) var start- skuddet for det norske olje- eventyret. Resultatet kjenner vi - vekst, velstand og arbeidsplasser.  Oljen, som vil vare i 50-100 år til, har skapt grobunn for et annet eventyr, et industrieventyr på land.  Oljeteknologiindustrien er i dag Norges største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen.  Oljeteknologiindustrien er den første store næringen i Norge som ikke selger foredlede naturressurser, men teknologi og kompetanse. Fra oljeeventyr til industrieventyr Foto: Ulstein

3 3 Norges Bank Pengepolitikk  Et eksempel på denne utviklingen er den gamle gruvebyen Kongsberg. Da sølvet tok slutt tidlig på 1800-tallet kom krisen.  Kongsberg Våpenfabrikk ble etablert for å bøte på arbeidsledigheten. Det ble starten på et industri- og teknologieventyr.  I dag består Kongsberg av en rekke verdensledende bedrifter som Kongsberg Gruppen og FMC Technologies.  85 prosent av bedriftenes omsetning er utenfor Norge.  Bilde inn Et eksempel: Fra sølvbyen til teknologibyen Foto: Courtesy Kongsberg Maritime

4 4 Norges Bank Pengepolitikk Visste du at oljeteknologiindustrien....  Omsetter for over 360 milliarder kroner i a ̊ ret, hvorav nesten halvparten er internasjonalt?  Sysselsetter nær 200 000 mennesker i 4 000 bedrifter med aktivitet knyttet til nesten alle kommuner i hele Norge?  Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år, dvs. mer enn ti prosent av statsbudsjettet? Det finansier f.eks. svært mange barnehage-, skole- og sykehjemsplasser.  Er verdensledende der fremtidens oljeforekomster befinner seg, ikke minst på dypt vann og under krevende klimatiske forhold?  I økende grad leverer teknologi og løsninger til andre næringer enn olje og gass, som f.eks. fornybar energi, romfart og helse?  Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoner ungdom?

5 5 Norges Bank Pengepolitikk I 1960 kunne ingen forestille seg at:  Bedriftene på Sunnmøre skulle gå fra å produsere enkle fiskefartøy til verdens mest avanserte spesialskip  Ågotnes utenfor Bergen skulle bli verdensledende på installasjon og vedlikehold av undervannskonstruksjoner og -systemer  Agder-regionen skulle levere boreutstyr til 90 % av alle boreriggene i verden  Kongsberg skulle bli et globalt senter for undervannsteknologi En rivende utvikling Foto: Foto: Creatur Media

6 6 Norges Bank Pengepolitikk  Det norske oljeeventyret var basert på vår kompetanse innen sjøfart, prosessindustri og gruvedrift  Nye næringer – som fornybar energi, romfart og helse – springer nå ut av oljeteknologiindustrien  En dag vil vi anvende va ̊ r teknologiske spisskompetanse til å bli best på noe helt annet, noe som vi ennå ikke kjenner navnet på… Nye næringer vil spinge ut fra oljeteknologien Romfart Helse Foto: AndJohan Fornybar energi Foto: Rob Gutro, NASA Foto: Tankii

7 7 Norges Bank Pengepolitikk  Oljeteknologiindustrien føder ideer, leder an innovasjon og skaper nye bedrifter. Vi ser langt inn i fremtiden og dypt ned i havet.  Over 70 % av kloden er dekket av hav og 95 % av havområdene er ennå ikke utforsket. Når tiden er moden for å utforske det ukjente, skal vi være der.  Hvordan vet vi ikke nå. Det vi vet er at fremtidens løsninger ikke kommer av seg selv. De krever erfaring, kompetanse og avansert teknologi... Vår tids skattejakt Foto: Ulstein

8 8 Norges Bank Pengepolitikk  Oljeteknologiindustrien omsatte for 360 milliarder kroner i 2011  Omsetningen er tredoblet de siste 10 – 15 årene, og veksten fortsetter  Utenlandsomsetningen (blå søyle) øker raskest, og er nå snart like stor som omsetningen på norsk sokkel Vi er Norges hurtigst voksende næring

9 9 Norges Bank Pengepolitikk Vi er Norges største fastlandsbaserte eksportindustri

10 10 Norges Bank Pengepolitikk  Da oljevenetyret i Nordsjøen startet i 1969, leverte norsk industri utstyr for noen hundre millioner kroner i året.  Nå omsetter norsk olje- teknologiindustri for over 150 milliarder kroner internasjonalt.  På mange områder har vi en svært høy global markedsandel:  Boreutstyr: 90 %  Seismikk: 50 %  Subsea: 50 %  Prognoser tyder på av den globale investeringsveksten vil tredobles de neste 20 årene. Fra norsk sokkel til verden som marked

11 11 Norges Bank Pengepolitikk  Tung satsing på forskning og aktiv bruk av Nordsjøen som testlaborarorium, har gjort Norge til en verdensledende offshoreregion.  Norge er ikke minst gode på store havdyp og krevende klima.  Men vi er også ledende på mye annet – som f.eks på å øke utvinningsgraden fra oljefeltene. På Ekofisk har denne økt fra 17 % i 1969 til 49 % i 2012.  Når NASA nå borer på Mars, bruker de norsk teknologi og utstyr. Testlaboratoriet Nordsjøen - sentralt for suksessen Foto: NAXYS

12 12 Norges Bank Pengepolitikk  Norsk oljeteknologiindustri er verdensledende på miljø og sikkerhet takket være et sterkt engasjement for grønne og energieffektive løsninger.  Løsningene har bl.a. gitt lavere energibruk og den fremste oljevernberedskapen i verden.  Det er norsk kunnskap som ligger til grunn når det nå skal bygges opp mot 10 000 vindturbiner i Nordsjøen. Ledende på miljøløsninger Foto: AndJohan

13 13 Norges Bank Pengepolitikk  Den norske modellen med tett samarbeid mellom myndigheter, bedrifter og arbeidstakere, står sentralt i dette industrieventyret.  Strenge krav fra myndighetene har tvunget frem nytenking og mer avansert teknologi.  Korte beslutningsveier og tett samspill viser seg å være en suksessoppskrift.  Vår felles evne til å løfte sammen ved store utfordringer og dype kriser, har bragt oss lange skritt videre. Den norske modellen forklarer mye Foto: Cebete

14 14 Norges Bank Pengepolitikk Vertskapsattraktivitet er viktig Foto: Norsk Maritimt Kompetansesenter Foto: SP Arkitekter Rolls Royce Marines har lagt sitt nye europeiske opplæringssenter til Ålesund  En årsak til den norske suksessen er at Norge har vært et attraktivt land å operere ut fra for globale bedrifter – National Oilwell Varco, Schlumberger, FMC Technologies og Rolls Royce er eksempler på det.  Norsk vertskapsattraktivitet vil være avgjørende også i fremtiden, men kommer ikke av seg selv.  Dette krever konkurransedyktige rammebetingelser, god infrastruktur, gode utdannings- og forskningsinstitusjoner og attraktive bomiljøer.

15 15 Norges Bank Pengepolitikk  Oljeteknologiindustrien har nær 200 000 ansatte, fordelt på 4 000 bedrifter.  Aktivitet i 424 av Norges 429 kommuner.  Noen av landets største og viktigste kompetansearbeidsplasser ligger på steder som Fosnavåg, Ågotnes, Ålesund, Kongsberg og i Agder.  Oljeteknologiindustrien er en mye større arbeidsgiver på Østlandet enn folk flest vet, faktisk større enn i Rogaland. Arbeidsplasser i hele Norge, motor i mange regioner

16 16 Norges Bank Pengepolitikk  Oljeteknologiindustrien bidrar med 130 milliarder kroner årlig i skatter og avgifter (2010)  85 milliarder kroner fra bedriftene  45 milliarder kroner fra de ansatte  Dette tilsvarer bygging av 100 000 nye sykehjemsplasser eller hele intercitytriangelet for jernbane på Østlandet.  I tillegg skaper oljeteknologiindustrien store ringvirkninger i form av arbeidsplasser i privat og effentlig sektor, og bosetting i hele landet Næringen gir ringvirkninger Eks: En verftsarbeider ved STX OSV gir 5 nye arbeidsplasser Sikrer vår felles velferd

17 17 Norges Bank Pengepolitikk Morgendagens arbeidsplasser  Oljeteknologiindustrien kommer til trenge mange flere kloke og kreative hoder - enten de er ingeniører, realister, fagarbeidere eller økonomer...  Vi tilbyr noen av verdens mest spennende, kreative og fremtidsrettede arbeidsplasser  Du kan få muligheten til å jobbe fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia Foto: CMX

18 18 Norges Bank Pengepolitikk  I dag består oljeteknologiindustrien av flere sterke klynger som er globale markedsledere innen bl.a. undervannsteknologi, flytende produksjon, boreutstyr, seismikk og offshore servicefartøyer  Mange av klyngene er organisert i klyngeprogrammet «Norwegian Centre of Expertise» (NCE) som er eid av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.  Oljeteknologiindustrien har på 40 år utviklet seg til å bli Norges klart største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen. Bevisst politikk har gitt sterke klynger

19 Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri


Laste ned ppt "Oljeteknologiindustrien Norges nye fastlandsindustri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google