Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foto: Arngeir Berge, Haukeland universitetssjukehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foto: Arngeir Berge, Haukeland universitetssjukehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foto: Arngeir Berge, Haukeland universitetssjukehus
InnoMed møteplass Elektroniske verktøy - for ernæringskartlegging og behandling – behov for nye løsninger Best Western Oslo airport Hotel, 4. november 2014 kl. 09:30 – 17:00

2 Vi ønsker å belyse: Hva finnes av IT verktøy som tilbyr prosesstøtte og innsamling av strukturerte data for ernæringsbehandling som en del av medisinsk behandling? Hva er status i pleie- og omsorgssektoren og i spesialisthelsetjenesten i de forskjellige regioner? Hva trengs av løsninger? Hvor bør det satses fremover? Målgruppe: Helsepersonell og annet personell som har ansvar for ernæring i primær- og spesialisthelsetjenesten, ledere, FOU miljø, fagmiljø, pasientforeninger, pårørendeforeninger, bedrifter, og virkemiddelapparat, helsemyndigheter Vi ønsker også å nå interessenter som utvikler slike løsninger eller er opptatt av hva som skjer på dette området. Møteplassen er delt i 4 bolker: 1: Myndighetenes krav 2: Hva skjer i regioner og kommuner 3: Prosjekter og løsninger 4: Diskusjon: Hvordan skal helsetjenesten arbeide for å komme videre mot felles journal? Påmelding: Påmelding til InnoMed innen 20/ på Ingen deltakeravgift. Registrerte deltagere som ikke møter opp vil belastet kr 500,- for lunsj. Oppdatert program vil bli lagt ut på Det kan komme endringer i programmet helt frem til møtedagen. Ved spørsmål kontakt: Wenche Poppe, Tlf: Programgruppe: Kari Sygnestveit Helse-Bergen, Hugo Nilssen UNN, Mari Helene Kårstad, Høgskolen i Bergen/forprosjekt på Haukeland Universitetssykehus, Guro Smedshaug Helsedirektoratet,  Elona Zakariassen e-læring, Bergen kommune, Ingrid Fange Gjelstad, Kompetansetjenesten for sykdomsrelatert underernæring, OUS/UIO og Wenche Poppe Innomed, med innspill fra flere.

3 Program og foredragsholdere
Tid Tema Navn Myndighetenes krav 09:30-09:40 Velkommen, introduksjon til dagens program. Wenche Poppe, Innomed 09:40-09:55 Nasjonale faglige retningslinjer for å forebygge og behandle underernæring. Utfordringsbildet sett fra Helsedirektoratets ståsted. Guro Smedshaug, Helsedirektoratet 09:55-10:20 Kvalitetsindikatorer – hva er det, hvorfor er det viktig og hvordan utvikles de? Hva kan være mulige kvalitetsindikatorer innen ernæring? Janne Lind, Helsedirektoratet Hva skjer i regioner og kommuner 10:20-10:35 Visjon for beslutningstøtte for ernæring i fremtidens klinikk. Brobygging mellom forskning og klinikk. Siv Kjølsrud Bøhn, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo 10:35-10:50 Helse Sør-Øst, Lovisenberg Diakonale Sykehus Kartlegging av ressursbruk og måling av resultater - hvilke behov har en enhetsleder? Tonje Mellin Olsen, Lovisenberg, Lovisenberg diakonale sykehus 10:50-11:05 Helse Midt 11:05-11:25 Pause 11:25-11:40 Helse-Nord, UNN, Elektronisk hjelpeverktøy beregnet for implementering av retningslinjer for ernæringsarbeid i sykehus.  Erfaringer med bruk i UNN. Hugo Nilssen, Universitetssykehuset Nord-Norge 11:40-11:55 Tromsø kommune. Mat er den beste medisin. Erfaringer og behov for nye løsninger. Birgitte Forsaa Åbotsvik Spesialsykepleier, Nordøya hjemmetjeneste 11:55-12:10 Bergen kommune. Status og erfaringer, behov for løsninger felles med spesialisthelsetjenesten. Elona Zakariassen, Bergen kommune 12:10-12:30 Helse Vest, Haukeland universitetssjukehus Erfaringer fra prosjekter i Helse-Bergen og litt om aktiviteter i andre foretak i Helse-Vest, samt utfordringsbildet. Kari Sygnestveit, Mari Helene Kårstad Helse Bergen Prosjekter og løsninger 12:30-12:45 Elektronisk plattform for kostholdskartleggingsmetoder Monica H Carlsen/Lene Frost Andersen, Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo 12:45-12:55 Dietist net, hvordan kan verktøyet brukes av pleiepersonell i spesialist- og pleie- og omsorgstjenesten. Henrik Dryselius, programmerer og leder teknikutveckling, Kost och Näringsdata 12:55-13:40 Lunsj 13:40-14:10 To screen or not to screen for malnutrition, that is not anymore the question in the Netherlands! Cora F. Jonkers - Schuitema RD, dietitian Nutrition Support Team, Academic Medical Center, Amsterdam, member of the Dutch Malnutrition Steering Group 14:10-14:25 Arketyper Hallvard Lærum, leder i redaksjonsutvalget for arketyper i Nasjonal IKT 14:25-14:55 Status og utfordringer med forordning av ernæring i elektronisk kurve. Lars Marius Ytrebø UNN, Stine Bryn Tallaksen, UiO 15:10-15:20 Hva gjør DIPS på dette området. Hvordan kan DIPS og andre relevante løsninger integreres? Arne Løberg Sæter, medisinsk rådgiver DIPS 14:55-15:10 En leverandør av journal til pleie og omsorg. 15:20-15:35 Verktøy for enkel kostregistrering i en institusjonssetting.  Mari Helene Kårstad, Helse Bergen 15:35-16:30 Diskusjon 16:30-16:45 Presentasjon av resultater fra gruppediskusjoner. 16:45-17:00 Oppsummering avslutning.


Laste ned ppt "Foto: Arngeir Berge, Haukeland universitetssjukehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google