Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På tur mot framtida Hedmark og Oppland fylkeskommuner Trysil, 3. september 2014 Dag Vidar Hanstad NIH og Høgskolen i Lillehammer Arrangementers.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På tur mot framtida Hedmark og Oppland fylkeskommuner Trysil, 3. september 2014 Dag Vidar Hanstad NIH og Høgskolen i Lillehammer Arrangementers."— Utskrift av presentasjonen:

1 På tur mot framtida Hedmark og Oppland fylkeskommuner Trysil, 3. september 2014 Dag Vidar Hanstad NIH og Høgskolen i Lillehammer Twitter: @dvhanstad Arrangementers betydning for lokalt engasjement, utvikling og frivillighet

2 Hovedspørsmål Har arrangement noen samfunnsmessig gevinst? Arrangement som lærings- og utviklingsarena Arrangement som motivasjon for frivillig engasjement blant unge

3 Bakgrunn for å gi noen svar Forskningsprosjekt på store idrettsbegivenheter Surveys på frivillige BirkebeinerrittetVM på ski i Oslo 2011 VM skiflyvningWorld Cup nordisk Lillehammer BirkebeinerrennetWorld Cup skiskyting Oslo LandeveisbirkenWorld Cup nordisk Oslo EM håndball LhmrOslo Maraton NM på ski, VossEM-kval håndball, Stavanger VM snowboard Studie på Ungdoms-OL

4 Noen begreper Arrangement Bakgrunn

5 Noen begreper Samfunnsmessig gevinst: Virkning og arv? Materiell – immateriell Positiv – negativ Planlagt – ikke planlagt Ulike former: Kulturell? Miljø? Utdanning/læring? Finansiell & økonomisk? Image? Nostalgi? Politisk? Psykologisk? Sosial? Idrett & anlegg? Urban? Bakgrunn

6 Hva har relevans her? Utdanning/læring: Knyttet til en persons økte utvikling: Økt erfaring og/eller kunnskap Utvikling av (lokal)samfunnets totale kapasitet Image: Økt regional, nasjonal eller internasjonal bevissthet Forbedre image til vertsdestinasjon/regionen Idrett/anlegg: Bruke (også små) arrangement i anleggsdiskusjon Program for folkehelse, fysisk aktivitet, rekr. Ledere, trenere Nostalgi Felles minner, stolthet Bakgrunn

7 «Frivillighetsprosjektet i forbindelse med Ski-VM i 2011 skal gi et positivt løft til det å være frivillig» «Funksjonærer fra hele landet vil videreføre sin kompetanse og erfaring i eget miljø etter VM» Kulturminister Trond Giske, 23. juni 2009 Frivillighetsprosjektet for VM på ski i 2011: Mobilisere og inkludere grupper som tradisjonelt ikke hadde deltatt i frivillig arbeid; unge under 30 år og personer med flerkulturell bakgrunn. «De 2200 frivillige får relevant opplæring. Dette er noe som også andre frivillige organisasjoner vil dra nytte av» Kulturminister Anniken Huitfeldt, 15. nov 2010 Arrangement som virkemiddel

8 «We firmly believe that an investment in young volunteers in connection to YOG 2016 is an important long-term investment for the future of Norwegian sports» «To be able to plan for the best possible competitions on both a practical as well as technical level, YOGOC will emphasize recruiting young volunteers with competence within their sport» Arrangement som virkemiddel

9 «En katalysator for frivillig virksomhet i seg selv» «En arena for å rekruttere nye frivillige til idrett og samfunn» «Vil helt sikkert skape nye vennskap, nye fellesskap» «En styrking av frivillighetens plass i det norske samfunn» «Å være frivillig under vinterlekene i Oslo skal gi ny kunnskap og kompetanse» «Kan brukes som elementer i integrerings- politikken» «Videreføring av den unge frivillighets- kulturen fra Ungdoms- OL på Lillehammer» Arrangement som virkemiddel

10 Ja, arrangement rekrutterer nye grupper frivillige Flere kvinner Flere unge Flere som ikke har bakgrunn fra idretten Flere som ikke er opptatt av organisasjonen de jobber for, men selve arrangementet Arrangement som virkemiddel

11 Hva vi vet om de frivillige

12 Hva vi vet om event-frivillige Birken Ritt 2011 Ski-VM 2011 NM Voss 2012 Kollen 2012 Vikersund 2012 Birken ski 2012 Alder444847484445 Kjønn (i %)%% Kvinner484548433649 Menn525552576451 Høyest avsl. utdanning Grunnskole1346411 Videregående skole353037334636 Høgskole/universitet526658634354 Yrkesstatus Yrkesaktiv725672576561 Pensjonist9141116611 Skoleelev eller student 6147111412 Andre*1316376 Inntekt < 100.0001210 11 101.000-250.009148108 251.000-400.0002335243033 401.000-600.000344034 36 601.000-1.000.0001812201412 >1.000.0004321

13 Alderssammensetning World cup skiskyting 2014

14 Motiver for frivillig innsats

15 Litt hjelp fra teorien Tradisjonell, kollektiv frivillighet: Langvarig engasjement, gjerne i form av medlemskap Sterke lojalitetsbånd. Fellesskap Moderne, refleksiv frivillighet: Svak kobling til organisasjonen Tidsavgrenset, i økende grad eventbasert “What’s in it for me”

16

17 To grupper – og hva så?

18

19 Hva gjorde Innsbruck? Imøtekom ønsker og behov Seksjoner og roller Stimulerende oppgaver 40 pioneer volunteers Involvering – nettverk - YOG-bar - Kino - Idrettsbegivenheter Opplæring – også for å øke motivasjonen Spesialtilpasset attest

20 Hva så med Lillehammer?

21 Unge grenledere

22 Ny generasjon frivillige – mentorer Flere store arrangement i regionen: Viktig arrangørkompetanse Erfarne tekniske frivillige er mentorer for unge under disse arrangementene Unge frivillige får erfaring og vil kunne ta hele ansvaret som ledende teknisk frivillige under Lillehammer 2016. En viktig del av vår arv

23 En ny generasjon frivillige og ledere Trondheim 19. – 21. september Oslo 31. okt. – 2. november Neste samling:

24 Egen erfaring

25 Påstander om Lillehammer 2016

26 Grunner til involvering

27 Grunner til involvering, forts. Deltok for å bli bedre ledere. Ungdoms-OL bonus Forventninger til oppfølging; mentor, mye info Den klare majoriteten av deltagere ønsker å bli involvert som frivillig ledere De er også mest opptatt av roller knyttet til selve gjennomføring av konkurransene/sport

28 En krevende gruppe? Ønsket oppfølging Tre stikkord; kontakt med mentorer, flere samlinger, og mer informasjon om YOG «En aktiv mentor som regelmessig sender ut mail [om] hva som skjer. Mentor holder sine frivillige aktive via arrangementer som mentor arrangerer og bruker de frivillige over en lengre periode. Regelmessig involvering» Flere kurs Prøve ut det man har lært

29 Ønsker du rapporten? d.v.hanstad@nih.no

30 Oppsummering og konklusjon Har arrangement noen samfunnsmessig gevinst? Arrangement som rekrutteringsarena: Knytter til deg nye grupper; flere kvinner flere unge flere uten kobling til organisasjonen

31 Oppsummering og konklusjon, forts. Arrangement som læringsarena: Gir kompetanse til frivillige organisasjoner, næringsliv og det offentlige Gir nettverksbygging, opplevelse, felles minner Forutsetter at de frivillige får innfridd sine ønsker Involvering/ansvar

32 Viktigst? Sannsynlighet for deltagelse neste gang Tilfeldig valgt arrangement

33 Neste bok i desember: Ledelse på arrangement Innledning Initiativ og første planlegging Hva som skal ligge igjen Finansiering, budsjettering, sponsing Rekruttering og org. av frivillige Risikoledelse Media Gjennomføringen Arrangement for funksjonshemmede Evaluering og læring

34


Laste ned ppt "På tur mot framtida Hedmark og Oppland fylkeskommuner Trysil, 3. september 2014 Dag Vidar Hanstad NIH og Høgskolen i Lillehammer Arrangementers."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google