Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse Vaksinedagene 26/9-14 Trude M. Arnesen overlege dr. med avd. for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse Vaksinedagene 26/9-14 Trude M. Arnesen overlege dr. med avd. for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse Vaksinedagene 26/9-14 Trude M. Arnesen overlege dr. med avd. for infeksjonsovervåking

2 Hvorfor bruke tid på TB? Ca 1/3 av verden er infisert av mycobacterium tuberculosis Den infeksjonen som, nest etter hiv, tar flest liv i verden Kan behandles, smitte kan forhindres. Dødsraten nesten halvert mellom 1990 og 2012 Fallende insidens i alle verdens regioner Økende forekomst i Norge Økende innvandrerbefolkning - som blir eldre

3

4 Folk flytter seg stadig mer…

5 … mikrobene også.

6 Hva er tuberkulose?

7 Tuberkulose er en infeksjonssykdom. Kan oppstå hvor som helst, men vanligst i lunger

8 Regnes som smitteutsatt hvis taleavstand til mikroskopi positive > 8 t mikroskopi neg > 40 t Bare lungetuberkulose er smittsomt!

9 Vanligste begrepsforvirring: Aktiv tuberkulose = sykdommen – Kan angripe ulike organer. – Bare lungetuberkulose er smittsomt Latent tuberkulose= infeksjonen – Ikke syk, ikke smitteførende – Ca 5- 10% (avh av sårbarhet) får aktiv TB, flest første par år

10 Forekomst av TB

11 Insidens av TB. Antall tuberkulosetilfeller per 100 000 /år. 2012.

12 Tuberkulosetilfeller i Norge, meldt MSIS 1978-2013 etter fødested

13 Vanligste fødeland for tuberkulosetilfeller meldt MSIS i 2012 og 2013

14 TB insidensrater etter fødested. (Tall fra MSIS / SSB 2013) Fødested Antall TB tilfeller Innbyggere i Norge etter fødested Insidensrate / 100 000 Norge53Ca 4 400 000 1 Europa utenfor Norge 29356 722 8 Afrika17770 577 251 Asia135187 930 72 Sør- og Mellom- Amerika 424 632 16 Utlandsfødte totalt 345663 870 52 Totalt4015 051 2758/ 100 000 )

15 Utenlandsfødte: Oppholdstid i Norge før diagnose, meldt MSIS i 2013 Herkomst Under ett år i NorgeTotalt Asylsøker 95194 Familiegjenforening 2147 Innvandrer 356 Midlertidig opphold i Norge 2739 Adoptert fra utlandet 14 Ubesvart 212 Totalt 149352

16 Rutineundersøkelse av innvandrere

17 Grupper med plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse etter Tuberkuloseforskriften § 3.1 Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. – Familiegjenforente – Asylsøkere /flyktninger – Arbeidstakere / studenter. Personer som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke som de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte Tuberkuloseveilederen som e-håndbok, kapittel 4

18 Screening for smittsom sykdom – Anamnese – Rtg thorax latent infeksjon – Mantoux – IGRA ( Interferon-gamma Release Assay ): Quantiferon TB, T Spot TB

19 Vanskelig å få til Nyankomne er en gruppe som er vanskelig å nå: – Flytter/ blir flyttet mye – Snakker ikke norsk – Redde – Andre ting å tenke på – Kan ikke veien – har ikke fødselsnr. – Har ikke fastlege Mange involverte instanser mange overføringer der informasjon kan mistes

20 Flytskjema for rutineundersøkelse og smitteoppsporinger, endringer 15. okt -14

21 Siktemål Forenkling – Mange oppmøter, vanskelige beskjeder, vanskelig å forstå. Tar bort krav om innledende Mantoux-test Målretting – Manglende prioritering av de som har mest utbytte av forebyggende behandling Tydeliggjøring av risikofaktorer i henvisningsskjema Redusere forsinkelse i diagnostikk Gjøre fastleger kjent med listepasienters IGRA status

22 Endringene: Eneste prinsipielle endring; ikke krav om Mantoux før IGRA. – Mantoux + IGRA av Mantoux positive (som i dag), sidestilles med IGRA som eneste prøve. – Man kan endre for bare noen aldersgrupper. Praktisk: – IGRA er definert som en spesialisthelsetjeneste. – 2. linjetjenesten skal betale for kit og analyse. – Blodprøvene kan tas i kommunen, i samarbeide med mottakende laboratorium

23 Endringene, forts: Åtte flytskjema er redusert til to – ett for rutineundersøkelser og – ett for smitteoppsporing. Nytt henvisningsskjema. - kartlegging av risikofaktorer

24

25 Forts.

26

27

28

29 For øvrig ingen endringer Kommunene kan droppe å ta Mantoux før IGRA, men ikke droppe samtale og veiledning! Viktigste utfordring er kommunikasjon!

30 Takk for meg! trude.arnesen@fhi.no


Laste ned ppt "Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse Vaksinedagene 26/9-14 Trude M. Arnesen overlege dr. med avd. for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google