Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse
Vaksinedagene 26/9-14 Trude M. Arnesen overlege dr. med avd. for infeksjonsovervåking

2 Hvorfor bruke tid på TB? Ca 1/3 av verden er infisert av mycobacterium tuberculosis Den infeksjonen som, nest etter hiv, tar flest liv i verden Kan behandles, smitte kan forhindres. Dødsraten nesten halvert mellom 1990 og 2012 Fallende insidens i alle verdens regioner Økende forekomst i Norge Økende innvandrerbefolkning - som blir eldre

3

4 Folk flytter seg stadig mer…

5 … mikrobene også.

6 Hva er tuberkulose?

7 Tuberkulose er en infeksjonssykdom.
Kan oppstå hvor som helst, men vanligst i lunger 7

8 Bare lungetuberkulose er smittsomt!
Regnes som smitteutsatt hvis taleavstand til mikroskopi positive > 8 t mikroskopi neg > 40 t

9 Vanligste begrepsforvirring:
Aktiv tuberkulose = sykdommen Kan angripe ulike organer. Bare lungetuberkulose er smittsomt Latent tuberkulose= infeksjonen Ikke syk, ikke smitteførende Ca 5- 10% (avh av sårbarhet) får aktiv TB, flest første par år

10 Forekomst av TB

11 Insidens av TB. Antall tuberkulosetilfeller per 100 000 /år. 2012.

12 Tuberkulosetilfeller i Norge,
meldt MSIS etter fødested

13 Vanligste fødeland for tuberkulosetilfeller meldt MSIS i 2012 og 2013

14 TB insidensrater etter fødested. (Tall fra MSIS / SSB 2013)
Antall TB tilfeller Innbyggere i Norge etter fødested Insidensrate / Norge 53 Ca 4  1 Europa utenfor Norge 29 8 Afrika 177 70 577 251 Asia 135 72 Sør- og Mellom-Amerika 4 24 632 16 Utlandsfødte totalt 345 52 Totalt 401 8/ ) Gjorde forskjell på folk etter -Klasseforskjell (1 og andre klass undersøkt om bord) -Etnisk bakgrunn / point of entry Hovedsaklig motivert fra samfunnets interesser - Funn av helseproblemer førte til utvisning ( varikose vener like ofte som tuberkulose) Lite respektfull behandling. Språkproblemer

15 Utenlandsfødte: Oppholdstid i Norge før diagnose, meldt MSIS i 2013
Herkomst Under ett år i Norge Totalt Asylsøker 95 194 Familiegjenforening 21 47 Innvandrer 3 56 Midlertidig opphold i Norge 27 39 Adoptert fra utlandet 1 4 Ubesvart 2 12 149 352

16 Rutineundersøkelse av innvandrere

17 Grupper med plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse etter Tuberkuloseforskriften § 3.1
Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. Familiegjenforente Asylsøkere /flyktninger Arbeidstakere / studenter. Personer som skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke som de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Andre som har vært utsatt for tuberkulosesmitte Tuberkuloseveilederen som e-håndbok, kapittel 4

18 smittsom sykdom latent infeksjon Anamnese Rtg thorax Mantoux
Screening for smittsom sykdom Anamnese Rtg thorax latent infeksjon Mantoux IGRA ( Interferon-gamma Release Assay): Quantiferon TB, T Spot TB

19 Vanskelig å få til Nyankomne er en gruppe som er vanskelig å nå:
Flytter/ blir flyttet mye Snakker ikke norsk Redde Andre ting å tenke på Kan ikke veien har ikke fødselsnr. Har ikke fastlege Mange involverte instanser mange overføringer der informasjon kan mistes

20 Flytskjema for rutineundersøkelse og smitteoppsporinger, endringer 15
Flytskjema for rutineundersøkelse og smitteoppsporinger, endringer 15. okt -14

21 Siktemål Forenkling Målretting Redusere forsinkelse i diagnostikk
Mange oppmøter, vanskelige beskjeder, vanskelig å forstå. Tar bort krav om innledende Mantoux-test Målretting Manglende prioritering av de som har mest utbytte av forebyggende behandling Tydeliggjøring av risikofaktorer i henvisningsskjema Redusere forsinkelse i diagnostikk Gjøre fastleger kjent med listepasienters IGRA status

22 Endringene: Eneste prinsipielle endring; ikke krav om Mantoux før IGRA. Mantoux + IGRA av Mantoux positive (som i dag), sidestilles med IGRA som eneste prøve. Man kan endre for bare noen aldersgrupper. Praktisk: IGRA er definert som en spesialisthelsetjeneste. 2. linjetjenesten skal betale for kit og analyse. Blodprøvene kan tas i kommunen, i samarbeide med mottakende laboratorium

23 Nytt henvisningsskjema. - kartlegging av risikofaktorer
Endringene, forts: Åtte flytskjema er redusert til to ett for rutineundersøkelser og ett for smitteoppsporing. Nytt henvisningsskjema. - kartlegging av risikofaktorer

24

25 Forts.

26

27

28

29 For øvrig ingen endringer
Kommunene kan droppe å ta Mantoux før IGRA, men ikke droppe samtale og veiledning! Viktigste utfordring er kommunikasjon!

30 Takk for meg!


Laste ned ppt "Tuberkulose – forekomst og rutineundersøkelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google