Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Faglig grunnlag  Hva er vanedannende medikamenter?  Hva er skummelt med VM?  Feilbruk – langvarig bruk – misbruk  Roller og sårbarhet  God praksis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Faglig grunnlag  Hva er vanedannende medikamenter?  Hva er skummelt med VM?  Feilbruk – langvarig bruk – misbruk  Roller og sårbarhet  God praksis."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Faglig grunnlag  Hva er vanedannende medikamenter?  Hva er skummelt med VM?  Feilbruk – langvarig bruk – misbruk  Roller og sårbarhet  God praksis  Når blir det uforsvarlig?  Hva kan du gjøre?  Hva må du gjøre?  TSB & VM  Fylkesmannens rolle

3  Lise › 46 år gammel kvinne › Blærekreft 1999 – smertefull stent › Riksen fulgte opp › Etter hvert: 1600 mg Dolchontin daglig – uten effekt! + Lyrica, Sobril, Paralgin Forte og Quetiapin › Flere nedtrappingsforsøk poliklinisk › Innlagt Incognitoklinikken for avrusning – døgn 11 uker › Trappet ned + trappet litt opp + administrasjon + samarbeid  Cathrine › 32 år gammel › Advokat – gjennomgikk skilsmisse og ble søvnløs › Fikk stilnoct av fastlegen og ble stående på det i 4 år › Fikk abstinens hver gang hun ikke tok tabletten om kvelden › Sov dårlig! › Fikk «kniven på strupen» av ny fastlege › Poliklinisk behandling ukentlig i 5 mnd › Ikke-medikamentell søvnbehandling › Seponering › Oppfølging

4  Benzodiazepiner  Z-hypnotika  Analgetica  Opioider  Andre  Triptaner  Gabapentin  Legemidler som kan gi a)eufori og b)avhengighet. A- og B-preparater

5  Avhengighet – syndrom av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans for mye høyere prioritet for en person enn annen atferd som tidligere var av verdi. › Fysisk avhengighet › Psykisk avhengighet › Lavdoseavhengighet › Abstinens › Delir  ICD-10 diagnose  Misbruk – omfattende bruk av rusmidler for å oppnå ruseffekt. › Pseudoterapeutisk langtidsbruk › Rus › Skadelig bruk › Toleranse  Litt uklart begrep…

6  Den gode lege › Lyttende › Forståelsesfull › Tror på pasienten › Stiller opp for pasienten = pasientens advokat › Har god tid › Mobiliserer pasientens egne ressurser  Den grenseløse lege

7  Faglighet  Omsorgsfullhet  Dokumentasjon

8  Ikke-medikamentelle tiltak skal forsøkes FØRST  Journalen skal inneholde klart formulert indikasjon, varighet og plan for avslutning  Reseptfornyelser skal skje ved konsultasjon  Daglig bruk utover 2-4 uker skal unngås – intermitterende bruk skal tilstrebes  Pasientens helseproblemer (også smerter og søvnproblemer) skal tas tak i og forsøkes løst  Informasjon om førerkort og meldeplikt til barnevernet skal være gitt  Leger må kunne håndtere uenighet med pasienter – faglighet må utvises og dokumenteres, uansett!  Ta opp kollegers forskrivning – ha gode faglige arenaer  Riktig valg av preparater og kombinasjoner  Når det ikke er dokumentert at ikke- medikamentell/annen legemiddelbehandling er forsøkt  Når faglige vurderinger og tiltak ikke journalføres (ikke gjøres??)  Når journalen er full at enkle legekontakter/telefon med kun «rp…»  Når journal dokumenterer at pasienten får forskrevet VM over lang, lang tid uten at det dokumenteres forsøk på nedtrapping, seponering, avrusning  Når helsevesenet ser gjennom fingrene med at en smerte-/søvnpasient utvikler legemiddelavhengighet i forsøket på å løse et helseproblem  Når meldeplikten til BV og FM ikke er overholdt  Ukritisk og ufaglig forskrivning  Videreføring av kollegers ukritiske forskrivning  Bdz-dobbel eller trippel + kombinasjoner av opioider og/eller alkoholmisbruk

9  HVA KAN DU GJØRE? › Vær klar og tydelig på faglige råd og din forpliktelse som lege til å gjøre det rette › Journalfør alle råd og tiltak ovenfor pasienten › Involver andre i problemstillingen. › Henvis til TSB  HVA MÅ DU GJØRE? › Melde barnevern dersom pasient har omsorgsansvar › Melde Fylkesmann dersom pasient har førerkort

10  Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud for avhengighet og rusmisbruk  Noen institusjoner har god kompetanse på medikamentavhengighet › Incognitoklinikken Oslo  Behandlingsopplegget er tredelt › Kartlegging/nedtrapping/poliklinisk › Avrusning/døgnbehandling/innleggelse › Ettervern/poliklinikk og kommunalt tilbud

11  VEILEDNING › Turnuslegekurs!! › På forespørsel › Til kommuneoverlegene  TILSYN › Planlagte tilsyn omfatter ikke fastlegene › Hendelsesbaserte tilsyn  Bekymringsmeldinger fra barnevern  Førerkortsaker  Annen malpraksis

12  TA MED PÅ VEIEN: › Sett dere inn i faglige retningslinjer som førerkortforskriften og IS-2014 og IS-2077 › Bestem dere for å gjøre ting riktig fra starten av! › Vær sta! › Delta i faglige nettverk.


Laste ned ppt " Faglig grunnlag  Hva er vanedannende medikamenter?  Hva er skummelt med VM?  Feilbruk – langvarig bruk – misbruk  Roller og sårbarhet  God praksis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google