Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskrivning av vanedannende legemidler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskrivning av vanedannende legemidler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskrivning av vanedannende legemidler
Marit Kamøy Assisterende fylkeslege i Buskerud Bydelsoverlege Bydel Ullern Oslo kommune Tidl. overlege Incognitoklinikk

2 Vi skal snakke om: Faglig grunnlag Hva er vanedannende medikamenter?
Hva er skummelt med VM? Feilbruk – langvarig bruk – misbruk Roller og sårbarhet God praksis Når blir det uforsvarlig? Hva kan du gjøre? Hva må du gjøre? TSB & VM Fylkesmannens rolle

3 Pasienter jeg har kjent
Lise 46 år gammel kvinne Blærekreft 1999 – smertefull stent Riksen fulgte opp Etter hvert: 1600 mg Dolchontin daglig – uten effekt! + Lyrica, Sobril, Paralgin Forte og Quetiapin Flere nedtrappingsforsøk poliklinisk Innlagt Incognitoklinikken for avrusning – døgn 11 uker Trappet ned + trappet litt opp + administrasjon + samarbeid Cathrine 32 år gammel Advokat – gjennomgikk skilsmisse og ble søvnløs Fikk stilnoct av fastlegen og ble stående på det i 4 år Fikk abstinens hver gang hun ikke tok tabletten om kvelden Sov dårlig! Fikk «kniven på strupen» av ny fastlege Poliklinisk behandling ukentlig i 5 mnd Ikke-medikamentell søvnbehandling Seponering Oppfølging

4 Vanedannende medikamenter
Benzodiazepiner Z-hypnotika Analgetica Opioider Andre Triptaner Gabapentin Legemidler som kan gi a)eufori og b)avhengighet. A- og B-preparater

5 Hva er skummelt med VM? Avhengighet – syndrom av fysiologiske, atferdsmessige og kognitive fenomener der bruken av en substans for mye høyere prioritet for en person enn annen atferd som tidligere var av verdi. Fysisk avhengighet Psykisk avhengighet Lavdoseavhengighet Abstinens Delir ICD-10 diagnose Misbruk – omfattende bruk av rusmidler for å oppnå ruseffekt. Pseudoterapeutisk langtidsbruk Rus Skadelig bruk Toleranse Litt uklart begrep…

6 Legeroller og sårbarhet
Den gode lege Lyttende Forståelsesfull Tror på pasienten Stiller opp for pasienten = pasientens advokat Har god tid Mobiliserer pasientens egne ressurser Den grenseløse lege

7 Hva er GOD PRAKSIS? Faglighet Omsorgsfullhet Dokumentasjon

8 Når blir det UFORSVARLIG?
Ikke-medikamentelle tiltak skal forsøkes FØRST Journalen skal inneholde klart formulert indikasjon, varighet og plan for avslutning Reseptfornyelser skal skje ved konsultasjon Daglig bruk utover 2-4 uker skal unngås – intermitterende bruk skal tilstrebes Pasientens helseproblemer (også smerter og søvnproblemer) skal tas tak i og forsøkes løst Informasjon om førerkort og meldeplikt til barnevernet skal være gitt Leger må kunne håndtere uenighet med pasienter – faglighet må utvises og dokumenteres, uansett! Ta opp kollegers forskrivning – ha gode faglige arenaer Riktig valg av preparater og kombinasjoner Når det ikke er dokumentert at ikke-medikamentell/annen legemiddelbehandling er forsøkt Når faglige vurderinger og tiltak ikke journalføres (ikke gjøres??) Når journalen er full at enkle legekontakter/telefon med kun «rp…» Når journal dokumenterer at pasienten får forskrevet VM over lang, lang tid uten at det dokumenteres forsøk på nedtrapping, seponering, avrusning Når helsevesenet ser gjennom fingrene med at en smerte-/søvnpasient utvikler legemiddelavhengighet i forsøket på å løse et helseproblem Når meldeplikten til BV og FM ikke er overholdt Ukritisk og ufaglig forskrivning Videreføring av kollegers ukritiske forskrivning Bdz-dobbel eller trippel + kombinasjoner av opioider og/eller alkoholmisbruk

9 Når du vet at du gjør feil…
HVA KAN DU GJØRE? Vær klar og tydelig på faglige råd og din forpliktelse som lege til å gjøre det rette Journalfør alle råd og tiltak ovenfor pasienten Involver andre i problemstillingen. Henvis til TSB HVA MÅ DU GJØRE? Melde barnevern dersom pasient har omsorgsansvar Melde Fylkesmann dersom pasient har førerkort

10 Tverrfaglig Spesialisert rusBehandling - TSB
Spesialisthelsetjenestens behandlingstilbud for avhengighet og rusmisbruk Noen institusjoner har god kompetanse på medikamentavhengighet Incognitoklinikken Oslo Behandlingsopplegget er tredelt Kartlegging/nedtrapping/poliklinisk Avrusning/døgnbehandling/innleggelse Ettervern/poliklinikk og kommunalt tilbud

11 Fylkesmannens rolle VEILEDNING TILSYN Turnuslegekurs!! På forespørsel
Til kommuneoverlegene TILSYN Planlagte tilsyn omfatter ikke fastlegene Hendelsesbaserte tilsyn Bekymringsmeldinger fra barnevern Førerkortsaker Annen malpraksis

12 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
TA MED PÅ VEIEN: Sett dere inn i faglige retningslinjer som førerkortforskriften og IS-2014 og IS-2077 Bestem dere for å gjøre ting riktig fra starten av! Vær sta! Delta i faglige nettverk.


Laste ned ppt "Forskrivning av vanedannende legemidler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google