Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon NBF utviklet i 2008 Veiviseren - en håndbok for tillitsvalgte i klubbene. Håndboken sikter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon NBF utviklet i 2008 Veiviseren - en håndbok for tillitsvalgte i klubbene. Håndboken sikter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon NBF utviklet i 2008 Veiviseren - en håndbok for tillitsvalgte i klubbene. Håndboken sikter på å skape forståelse for klubbstyrets ansvar og oppgaver, samt gi inspirasjon og praktiske råd om hvordan planlegge og gjennomføre aktiviteter på de ulike områdene

2 2 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon Veiviseren ble sendt ut i bokform til alle klubber samme høst senere er den lagt ut på NBFs hjemmesider for nedlasting for de som måtte ønske det

3 3 Informasjon Med denne introduksjonen ønsker vi å gi dere en input til hvordan bruke Veiviseren i praktisk styrearbeide Landets 430 bridgeklubber har naturligvis forskjellig ståsted beroende på størrelse, lokasjon og erfaring med drift og utvikling av klubben Likevel mener og håper vi at Veiviseren kan være et hjelpemiddel til å profesjonalisere styrearbeidet uavhengig av hvilket utgangspunkt din klubb måtte ha Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

4 4 Informasjon Veiviseren – Innhold Hele håndboken tar mål av seg til å gi en samlet oversikt over klubbstyrets ansvar og oppgaver, og praktiske råd om hvordan dere kan gjennomføre dem Utgangspunktet er de 5 hovedoppgavene for styret: -Hvordan tilrettelegge klubbens drift -Hvordan sikre at klubben har en sunn økonomi -Hvordan arbeide med rekruttering og profilering -Hvordan sikre informasjonsflyten -Hvordan arbeide for å utvikle ønsket klubbkultur. Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

5 5 Informasjon Veiviseren består egentlig av tre frittstående deler: Del 1 - Introduksjon til styrearbeidet Del 2 - Styrekalenderen Del 3 - Verktøykassa Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

6 6 Informasjon Del 1 – Introduksjon til styrearbeidet - Hensikt sikter på å gi tillitsvalgte i klubbstyret en Generell innføring og beskrivelse av hvilke ansvarsområder klubbstyret forventes å ivareta, og inspirere klubbstyrene til å fatt på arbeidet å utvikle klubben ytterligere Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

7 7 Informasjon Del 1 – Introduksjon til styrearbeidet - Bruk Denne delen vil dere nok finne er lite løsningsorientert. Her presenteres først og fremst konseptet for klubbstyrets arbeide. Den er imidlertid lettlest, og godt egnet som sengelektyre eller lesestoff til/fra arbeidet Vi tror det er viktig at alle medlemmer i klubbstyret tar seg tid til å lese denne bolken, slik at alle har fått gjort seg opp en mening om det konseptet hele Veiviseren baserer seg på og hvordan den kan brukes i egen klubb Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

8 8 Del 2 – Styrekalenderen - Hensikt – er ment å være et todelt planleggingsverktøy 1) Der vi har gitt anbefalinger om hvilke aktiviteter og oppgaver klubben bør gripe tak i den enkelte kalendermåned 2) Der dere kan plotte inn de aktiviteter klubben selv har planlagt å gjennomføre i den enkelte måned, og som det vil være nødvendig å følge opp Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

9 9 Informasjon Del 2 – Styrekalenderen - Bruk Tror vi er et godt hjelpemiddel for alle som ikke alt har en planleggingsopplegg som tidfester styrets aktiviteter og gjøremål I det minste vil den kunne fungere som en grei huskeliste for hvilke aktiviteter NBF forventer at klubbstyrene tar tak i Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

10 10 Informasjon Del 3 – Verktøykassa - Hensikt Her tar vi for oss alle styrets oppgaver på ny, men nå vil dere i langt større detalj få praktiske råd og dåd om hvordan de ulike oppgavetypene kan/bør angripes Her vil dere også finne forslag til framgangsmåter og hjelpemidler for å løse de enkelte gjøremålene Det er forbundets ambisjon å komplettere og oppdatere Verktøykassa på hjemmesidene ut fra nyvunnet erfaring og administrative endringer i organisasjonen Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

11 11 Informasjon Del 3 – Verktøykassa - Bruk Er ikke ment å arbeides med fra A til Å. Hensikten med denne delen er å bruke den som et oppslagsverk og hjelpemiddel, når styret har besluttet å iverksette aktiviteter for å utvikle klubben Vi vil likevel anbefale at styremedlemmene går igjennom og diskuterer avsnittet om ”Styrearbeidet” og avsnittet om ”Kultur og medlemmenes trivsel”, da vi mener at disse er helt sentrale i arbeidet med å styre klubben mot nye mål Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

12 12 Økonomi Mål og Aktiviteter Kultur Profilering og Rekruttering Informasjon De 5 hovedoppgavene for klubbstyrene Økonomi Informasjon Profilering og Rekruttering Klubbens drift og aktiviteter Kultur Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

13 13 Klubbens drift Kultur Finne fram til turneringsformer og spilletilbud som medlemmene finner tilfredsstillene Fastsette terminlister Gjennomføring av klubbkveldene Vurdere ønske og behov for sosiale aktiviteter i klubbens regi Etablere ønsket samarbeide med andre klubber i distriktet Medlemsadministrasjon Avvikling av spillekvelder og egne turneringer Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

14 14 Informasjon Kultur Sette økonomiske mål og styre klubbens økonomi Fastleggelse av økonomiske mål og investeringsbehov Fastsette budsjett for klubbens aktiviteter Fastsette medlemskontingenter og spilleavgifter Etablere regnskapsrutiner og budsjettoppfølging Økonomi Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

15 15 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon Kultur Profilering og Rekruttering Øke kjennskapet til klubbens virksomhet og tilbud til bridgeinteresserte i eget nærmiljø og drive aktivt rekrutteringsarbeide i lokalmiljøet Utvikle egnet informasjonsmateriell om klubben Fastleggelse av det profileringsbehov klubben har til enhver tid og planlegge profileringsaktiviteter Planlegge og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter Gjøre bruk av opplæringstilbud i rekrutteringsøyemed, og planlegge og gjennomføre hvordan få kursistene inn som aktive klubbmedlemmer Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

16 16 Informasjon Kultur Fastlegge hvilket nivå, frekvens og formen på den interne informasjonen styret ønsker å tilby medlemmene Resultatservice Informasjon om interne/eksterne aktiviteter Klubb-bulletiner Informasjon fra Styret Turneringsreferater Hjemmesider Informasjon fra Forbund, Krets og andre klubber Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE

17 17 Kultur Stimulere til en kultur og adferdsform som gjør at klubben oppleves attraktiv og inkluderende av medlemmene Beskrive hvilken kultur og omgangsform Styret tilstreber i klubben Bestemme hvordan man vil arbeide for å oppnå ønsket omgangstone og bedret trivsel Bestemme belønningssystemer og sanksjonsformer Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE


Laste ned ppt "1 Veiviseren HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE I KLUBBENE Informasjon NBF utviklet i 2008 Veiviseren - en håndbok for tillitsvalgte i klubbene. Håndboken sikter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google