Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonale strategier og satsinger Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonale strategier og satsinger Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonale strategier og satsinger Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2012

2 Ny biblioteklov Lansert i bibliotekmeldinga 2009 Lagt fram 13.03.12 Høringsfrist 08.06.12 -ca. 120 høringssvar Departementet tar sikte på å legge fram lovforslag i løpet av høsten Biblioteklederkonferansen 2012

3 Ny biblioteklov § 1 - Målsetting Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet Folkebibliotekene skal være en møteplass og arena for offentlig samtale og debatt Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. Biblioteklederkonferansen 2012

4 Ny biblioteklov § 4 Generelt Til formål nevnt i kapittel I skal alle kommuner ha et folkebibliotek Folkebiblioteket kan drives av kommunen alene, eller i helt eller delvis driftsfellesskap med annen kommune, fylkeskommunen eller statlig institusjon Kommunen fastsetter reglement for folkebiblioteket Biblioteklederkonferansen 2012

5 Ny biblioteklov § 5 Alternativ 1 Kompetanse Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef. Departementet gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav Alternativ 2 Personell Alle kommuner skal ha biblioteksjef Departementet gir nærmere forskrifter om funksjonsjonskrav knyttet til biblioteksjefstillingen Biblioteklederkonferansen 2012

6 Endringene for fylkeskommunen Det foreslås ikke lovkrav om en organisatorisk enhet, men et krav om hvilke bibliotekoppgaver fylket skal ivareta. Fylkeskommunen må selv ta stilling til hva som er den beste organisatoriske løsningen Biblioteklederkonferansen 2012

7 Høringsrunden Ca. 120 høringssvar De fleste er positive til hovedgrepene i lovendringen Størst ros til ny formålsparagraf Det er mer delt på forslagene til §5 Biblioteklederkonferansen 2012

8 Pliktavleveringsloven Bevaringshensyn og personvern Digital tilgang til UH-bibliotekene Situasjonsbetinget fjernlån, eks. folkebibliotek Antall eksemplarer fysisk og digitalt Data og videospill Film Språkbanken Biblioteklederkonferansen 2012

9 Digitale tjenester – Bokhylla – Digital avistjeneste – Bibliografier Infrastrukturtjenester – Biblioteksøk – Web-Dewey – Depot Innholdstjenester – Utstillinger – Publikasjoner – Samarbeid med enkeltinstitusjoner Utviklingsmidler Utviklingsområder – E-bok – Litteraturhus – Open access Biblioteklederkonf eransen 2012

10 BOKHYLLA.NO Biblioteklederkonferansen 2012

11 BOKHYLLA.NO – FORMÅL OG OMRÅDE -Å gjøre norskpublisert litteratur tilgjengelig på nett -Formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2000 -Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, omfattes ikke av avtalen Biblioteklederkonferansen 2012 Foto: Nasjonalbiblioteket

12 LITTERATURPOLITIKK -Kultur og kunnskapspolitisk -Språkpolitisk -Kollektiv lisensavtale -Nasjonalbibliotekets digitale strategi Biblioteklederkonferansen 2012 Foto: Nasjonalbiblioteket

13 NASJONALBIBLIOTEKET HOVEDAKTØR - DIGITALSIERING PÅ BIBLIOTEKFELTET -Stortingsmelding om digitalisering av kulturarven, 2010 -Utnytte ny teknologi for bevaring og formidling av kultur og kunnskap Biblioteklederkonferansen 2012 Foto: Nasjonalbiblioteket

14 STATUS ETTER 32 MÅNEDER MED BOKHYLLA 259 000 unike brukere 80 % av bøkene er besøkt 46 boksider åpnet pr besøk 40 180 PDF-nedlastinger av bøker falt i det fri Biblioteklederkonferansen 2012

15 Hva betyr Bokhylla for andre bibliotek? Digital tjeneste Grunnlag for å utvikle egne tjenester Lokal tilpasning Fjernlån? Applikasjoner Service rundt boka Biblioteklederkonferansen 2012

16 Photo: © J. Kolfhaus, Gymn. Marientha, Creative Commons Attr. Share Alike 3.0 Nobelprisvinner litteratur 2012, Mo Yan

17 Avtaler med aviser A-Magasinet 1936 Biblioteklederkonferansen 2012 http://www.nb.no/Tilbud/Samlingen/Samlin gen/Aviser/Digitale-aviser-i-lokale-bibliotek

18 Avistjenesten Tjenesten er nå integrert i NBs digitale bibliotek (Avansert søk – Aviser) I underkant av 300 bibliotek har i dag tilgang Nasjonalbiblioteket vurderer å ta initiativ til å sende ut brukernavn og passord til resten av bibliotekene Ca 50 % av alle digitale aviser i NB er tilgjengelige i norske bibliotek Biblioteklederkonferansen 2012

19 Nasjonalbibliografien i BIBSYS Samisk bibliografi er i sin helhet flyttet til BIBSYS Produksjonen av Norsk bokfortegnelse, Norsk nasjonaldiskografi og Norske notetrykk er flyttet til BIBSYS Gamle data flyttes over fortløpende, første bolk tilbake til 1994 i år

20 Nordisk-russisk samisk bibliografi Enighet med Sverige, Finland og Russland om å realisere en Felles samisk bibliografi. Gjennomført møter og kartlegging Går videre med planlegging av realisering Diskuterer om det skal være en ren bibliografi eller også ta med beholdningsopplysninger

21 Bibliografier Hamsun-bibliografi : litteratur om Knut Hamsun 2009 www.nb.no/bibliografi/hamsun Samarbeid med UB Tromsø www.nb.no/bibliografi/hamsun Bjørnstjerne Bjørnson-bibliografi : avisartikler og taler av Bjørnson - litteratur om Bjørnson 2010 www.nb.no/bibliografi/bjornson www.nb.no/bibliografi/bjornson Solstad-bibliografi : litteratur av og om Dag Solstad 2011 www.nb.no/bibliografi/solstad www.nb.no/bibliografi/solstad Biblioteklederkonferansen 2012

22 Bibliografier Camilla Collett-bibliografi er straks klar for lansering 1814-bibliografi, i anledning jubileet, er påbegynt Den internasjonale Ibsen- bibliografien, vises frem i nytt grensesnitt og med tilgang til alle NB’s digitaliseringer http://www.nb.no/bibliografi/ibsen http://www.nb.no/bibliografi/ibsen Samarbeid med Ibsensenteret Biblioteklederkonferansen 2012

23 Spesialbibliografier Produseres i Bibsys med data fra felleskatalogen Gjenbruker poster fra nasjonalbibliografien, Norart, littforsk Integrert med BIBSYS lån og kopibestilling Poster er lenket til våre digitaliseringer, et stort antall bøker og artikler i bøker er digitalt tilgjengelig, ikke minst fordi NB har prioritert digitalisering av dette materialet i forbindelse med jubileer og bibliografiproduksjon Til Solstad-bibliografien ble det også utviklet en visning som viser postene relatert til verk for å ivereta brukerens behov for å se relasjonene mellom dokumentene, en slags enkel frbr-struktur som oppdateres automatisk. Denne vil vi bruke i fortsettelsen. Se eksempel her: http://www.nb.no/bibliografi/solstad/verkliste.jsf http://www.nb.no/bibliografi/solstad/verkliste.jsf Biblioteklederkonferansen 2012

24 Biblioteksøk Er boka utlånt eller finnes den på hylla? Det er nå mulig for NB å hente sirkulasjonsdata ut fra de andre biblioteksystemene Vi jobber med å få denne informasjonen inn i Biblioteksøk Biblioteklederkonferansen 2012

25 Biblioteksøk Finnes boka digitalt? Hvis en bok er merket med «NBdigital» i Biblioteksøk skal den nå alltid være tilgjengelig for alle i Norge Antall tilgjengelige digitale bøker har økt kraftig, og vil fortsette å øke framover Biblioteklederkonferansen 2012

26 Biblioteksøk Brukes Biblioteksøk? 1500 – 2000 besøk per måned i 2012 Høy aktivitet per besøk Økning etter relansering av Bokhylla 6500 besøk så langt i oktober Jobber med å etablere fjernlånstatistikk Bestillinger via Samkatalogen er synkende Biblioteklederkonferansen 2012

27 Østfold11 Akershus20 Oslo1 Hedmark14 Oppland1 Buskerud9 Vestfold11 Telemark6 Aust-Agder1 Vest-Agder1 Rogaland17 Hordaland9 Sogn og Fjordane5 Møre og Romsdal3 Sør-Trøndelag1 Nord-Trøndelag1 Nordland2 Troms2 Finnmark3 118 av 428 folkebibliotek har levert data

28 Biblioteklederkonferansen 2012 118 av 428 folkebibliotek har levert data

29 Biblioteklederkonferansen 2012 Antall innbyggere TotaltLevert 50 000+1412 20-50 0003626 10-20 0005723 - 10 00032157 118 av 428 folkebibliotek har levert data

30 Biblioteklederkonferansen 2012 BIBSYS-bibliotekalle 109 Andre biblioteksystem 20 132 av 208 fagbibliotek har levert data

31 Norsk webDewey Fullstendig norsk utgave av Deweys desimalklassifikasjon -på nett Større oversetteroppgave enn forutsett: ferdig i slutten av 2013 Gjenstår å avklare lisensavtaler, dvs. hva bruken vil koste norske bibliotek Færre klassifiserer: flere bibliotek kan sannsynligvis dele lisenser.

32 Nasjonalt autoritetsregister for navn Etablert i BIBSYS NB ansvarlig for kvalitet og innhold Tilgjengelig i VIAF (Virtual International Authority File) i november Norske navneautoriteter kobles mot tilsvarende autoriteter fra andre land Data tilgjengelig både i Marc-format og som Linked Open Data

33 RDA Resource Description& Access Nye katalogiseringsregler USA og UK tar i bruk RDA 31. mars 2013 Nytt stor oversetterarbeid. Arbeidet med norsk utgave starter i 2013

34 Verksregister Unik identifisering av verk med kobling til ulike utgaver Vil gjøre det mulig å lage lister over hvilke verk (titler) biblioteket En forutsetning for å lage gode løsninger med FRBR

35 Depotbiblioteket Utlånsøkningen hittil i år på 10 % i forhold til samme periode i fjor I samarbeid med UHR-B er det satt ned en gruppe som ser på materiale i og utenfor Depotbiblioteket, med hovedfokus på hva som skal oppbevares hvor framover. En spesiell stor utfordring er de store utenlandske tidsskriftsamlingene som finnes i store fagbibliotek. Gruppa skal levere et innspill på slutten av året, og det vil da bli vurdert om det er behov for en tilsvarende gruppe som ser på avlevering og oppbevaring i forhold til folkebibliotekene Biblioteklederkonferansen 2012

36 Plakatutstillinger Biblioteklederkonferansen 2012

37 Jubileer og plakatutstillinger I 2012 produserer Nasjonalbiblioteket fem plakatutstillinger Vi har sendt ut om lag 400 Thorbjørn Egner-utstillinger Om lag 400 Asbjørnsen-utstillinger Om lag 40 utstillinger i forbindelse med Ytringsfrihetsdagene I disse dager sender vi ut Leksikon-utstillingen. Foreløpig er det kommet ca 40 bestillinger Camilla Collett blir sendt ut første uka i januar 2013 Biblioteklederkonferansen 2012

38 Nettutstillinger Biblioteklederkonferansen 2012

39 Nettutstillinger 2012 #Vennlig hilsen Fra brev til Twitter Eventyr! Asbjørnsen og Moe Dyr, folk og røvere på Egners arbeidsbord 30. oktober åpner utstillingen All verdens kunnskap. Fra perm til skjerm Biblioteklederkonferansen 2012 2010 Bautaen Bjørnson 2011 Sveve, sveve, Dag Solstad. Nasjonens hukommelse Norske polarheltbilder Kåre Kivijärvi Fotografier 1956 – 1991

40 Les!Snakk! Ytringsfrihetsdager 2012 Høsten 2012 landsomfattende kampanje med utgangspunkt i Ytringsfrihet. Biblioteklederkonferansen 2012

41 Utstillinger 2013 Camilla Collett. Plakatutstilling + nettutstilling Russiske plakater 1919-1939 nettutstilling Språkåret Plakatutstilling + nettutstilling. Munch. Nasjonalbiblioteket bidrar til å digitalisere og tilgjengelig materiale. Dette kan også brukes av bibliotekene Biblioteklederkonferansen 2012

42 Publikasjoner Biblioteklederkonferansen 2012

43 Barnebok - kompetanse Norsk barnebokinstitutts bibliotek Formidling Forsknings infrastruktur Biblioteklederkonferansen 2012

44 Brukerkurs Biblioteklederkonferansen 2012

45 Digital samling - September2012 1 966 474 Digitalisert av NB 751 272 Digitalt pliktavlevert 2 717 746 Sum 44 % av 1,3 mill. objekter tilgjengelig utenfor NB 40 % av digitaliserte aviser eller digitalt avlevert er tilgjengelig gjennom vår digitale avistjeneste i norske biblioteker Biblioteklederkonferansen 2012

46 Digitalisering on demand Biblioteklederkonferansen 2012

47 Foto: Bent Bang-Hansen

48 Tilgang Biblioteklederkonferansen 2012 På nett I andre bibliotek

49 Samarbeidskontrakter Manuskripter: Matematikeren Abel, Det Norske Videnskaps-Akademi Bøker: Grunnlovsjubiléet 2014 (200 år) Museumssamlinger i og utenfor Norge Musikk: Masterbånd fra Sony BMG Universal og museer Foto: Arkiver fra Fr. Nansens Fram museum Utgivere Film: Museer fra hele Norge Biblioteklederkonferansen 2012

50 Bevaring av pop musikk fra 21. århundre Biblioteklederkonferansen 2012 Digital media and new publishing strategies Major changes in the music industry The amateur is the new professional! Example: Annual national music competition from A-pressen (45 Norwegiannewspapers) + Rock City New pop and rock bands and artists upload their music to their local newspaper’s web page to participate The National Library harvests all the Bandwagon web pages – preserving the uploaded music as digital documents Access from the National Library’s webpage

51 Prosjektsøknader 2011 – fordeling på innsatsområder Biblioteklederkonferansen 2012

52 Prosjektsøknader 2011 – fordeling på innsatsområder* Biblioteklederkonferansen 2012 *Foreløpige tall

53 Fylkesbiblioteket i Oppland Hvordan kan internasjonale, statlige, regionale og lokale føringer for flerkulturelle bibliotektjenester forankres regionalt og lokalt og svare på kommunenes behov? 10 kommuner er invitert inn i prosjektet Prosjektet skal bevisstgjøre ansatte og utvikle deres kompetanse, men også utvikle modeller for samarbeid med andre aktører Finansiert med kr. 300 000 Sluttdato 31.12.12 Biblioteklederkonferansen 2012 Prosjektsøknader 2011 – innsatsområde Samarbeid: « Bibliotekene som globale døråpnere»

54 Prosjektsøknader 2011 – innsatsområde Ny formidling: «Studentene og digitale tekster» Handelshøyskolen BI Prosjektet skal gi studenter bedre læringsvilkår ved å gi tilgang til digitale pensumtekster gjennom brukervennlige grensesnitt og gode studieverktøy Det skal også innhente kunnskap om hvordan digitale tekster påvirker studievaner og undervisnings- og læringsmetoder Finansiert med kr. 250 000 Nylig søkt om utvidelse fra ettårig til flerårig prosjekt Biblioteklederkonferansen 2012

55 Prosjektsøknader 2011 – innsatsområde Leseløftet: «Verdien av høytlesing» Tromsø bibliotek og byarkiv Bidra til økt leseforståelse, leseglede og kunnskap hos elever på småskoletrinnet ved å gi foreldrene kunnskap om verdien av høytlesing etter at barna har knekket lesekoden Biblioteklederkonferansen 2012 Danne grunnlag for besøk av en bibliotekar på foreldremøter på klassenivå og i barnehager som en fast ordning i kommunen 10 informatører/leseagenter blant egne ansatte som kan gå ut på skolene Finansiert med kr. 190 000 Sluttdato 31.12.12

56 Prosjektsøknader 2011 – innsatsområde NBs digitale tjenester: «Bokanbefalinger til brukerne» Deichmanske bibliotek Forprosjekt der målet er å samle bokanbefalinger skrevet av bibliotekene i en felles database, utvikle et konsept som prototypes og testes, samt å kartlegge problemstillinger og samarbeidspartnere til et hovedprosjekt Bokanbefalingene vil bli tilgjengelige for gjenbruk av Nasjonalbiblioteket, lokale bibliotek og systemleverandører Finansiert med kr. 750 000 Sluttdato forprosjekt 31.12.12, søkt om ettårig hovedprosjekt Biblioteklederkonferansen 2012

57 Regionale kurs i utviklingsarbeid og søknadsskriving i 2012 Kr. 50 000 tildelt fra NB til alle fylkesbibliotek høsten 2011 Kurs gjennomført 2012 NB har deltatt hos noen av fylkene med orientering om utviklingsmidlene Andre fylker har gjennomført kursene selv uten innslag fra NB Biblioteklederkonferansen 2012

58 Søknader om prosjekt- og utviklingsmidler høsten 2012* Antall søknader: 132 o Herav pågående flerårige: 23 o Herav nye søknader: 109 Søknadssum: 38,7 mill. kr Forslag til statsbudsjett for 2013 (77- posten): 16,9 mill. kr Biblioteklederkonferansen 2012

59 Prosjektsøknader 2012 – fordeling etter bibliotektype* Biblioteklederkonferansen 2012

60 Prosjektsøknader 2012 – fordeling etter fylke* Biblioteklederkonferansen 2012

61 Den kulturelle nistepakka Regjeringen la i desember i fjor fram Meld.St. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking. Her er flere satsingsområder som er knyttet til bibliotekene. På våre innsatsområder finner vi disse igjen i de følgende områdene. Mangfold og integrering Samarbeid med frivillig sektor Den kulturelle nistepakka Biblioteklederkonferansen 2012

62 Den kulturelle nistepakka I 2012 ble det tildelt midler til 24 prosjekt 3,8 millioner til denne ordningen i revidert statsbudsjett 2012, spesielt satsingsområde i 2013 budsjettet Nasjonalbiblioteket tilbyr i tillegg til prosjektmidlene formidlingskurs til alle folkebibliotekansatte i samarbeid med fylkesbibliotekene Biblioteklederkonferansen 2012

63 E-boka Infrastruktur Nasjonale lisenser? Kulturrådets prosjekt Prosjekter Erfaringer fra andre land Kriterier for forhandling Norsk bibliotekforening Biblioteklederkonferansen 2012

64

65 Open access Samarbeid Cristin/NVI Konsortieavtaler Levering av data Open linked data Biblioteklederkonferansen 2012

66 nb.no Biblioteklederkonferansen 2012


Laste ned ppt "Nasjonale strategier og satsinger Vigdis Moe Skarstein Biblioteklederkonferansen 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google