Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grensesnittet infrastruktur/ombordutrustning. Systemeieransvaret. Morgenmøte Statens jernbanetilsyn 11. september 2014 Prosjektsjef Eivind Skorstad ERTMS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grensesnittet infrastruktur/ombordutrustning. Systemeieransvaret. Morgenmøte Statens jernbanetilsyn 11. september 2014 Prosjektsjef Eivind Skorstad ERTMS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grensesnittet infrastruktur/ombordutrustning. Systemeieransvaret. Morgenmøte Statens jernbanetilsyn 11. september 2014 Prosjektsjef Eivind Skorstad ERTMS National Implementation

2 Tre nivåer ETCS ERTMS National Implementation

3 Plan for utrulling av ERTMS

4

5 Det er tre hovedutfordringer ved innføring av ERTMS De påvirker operatørene ulikt Høye kostnader i starten – nytte først på lengre sikt Små aktører kan slite med å få finansiering, og vil risikere å gå konkurs Økte kostnader vil kunne føre til svekket konkurransekraft for jernbane Kostnadene for ERTMS ombordutstyr kan være forskjellig for ulike aktører Persontransport: Statlig eier har evne til å bære kostnad uten at kundene må belastes Godstransport: Økt pris eller redusert avkastning er mulighetene som foreligger, begge muligheter vi føre til store konsekvenser Annen togvirksomhet: Liten konkurranse fra andre markeder, kostnader vil kunne reflekteres i prisingen av anbud. Små aktører kan prises ut av markedet og konkurransen internt i jernbanemarkedet svekkes ERTMS National Implementation

6 Valg av finansieringsmodell er basert på vurderinger av: Treffsikkerhet for behovet hos operatørene Samfunnsøkonomisk effektivitet Fremdrift for ERTMS utbyggingen Juridisk gjennomførbarhet ERTMS National Implementation At konkurranseevnen til jernbanen i liten grad blir svekket Tempo på installasjonsprosessen Lave administrative kostnader for myndighetene At konkurransen mellom operatørene ivaretas Finansieringsmodellen skal sikre: Overenstemmelse med statsstøtteregelverket

7 Viktige momenter ved foreslåtte finansieringsmodell: Støtte gis kun til godsoperatører Det bør gis så mye støtte som det er anledning til innenfor statsstøtteregelverket Støtten gis som en rundsum-overføring Støtten gis kun til tog som trafikkerer Norge og dimensjoneres i forhold til den faktiske trafikken Støtten gis i et begrenset tidsrom Operatørene eier ombordutstyret Det legges til rette for samordnet innkjøp av utstyr ERTMS National Implementation

8 Inngå en samarbeidsavtale mellom involverte aktører: Jernbaneverket Representanter for operatørene Samferdselsdepartementet bør stille seg bak avtalen Allokere eierskap og ansvar Utover eierskap til ombordsystemet og markutrustningen må noen ta ansvar for integrasjonen av disse systemene – JBV er forberedt på å ta dette ansvaret Enes om forpliktende utbyggingsplan Sikrer operatørene forutsigbarhet Sørge for effektive innkjøpsprosesser For å sikre gode betingelser og smidige godkjenningsprosess, fordel om innkjøpene av utstyr ble samordnet Unngå situasjoner hvor feil på systemet fører til usikkerhet om hvem som bærer ansvaret Opprette en «task force» ledet av JBV Monitorerer system og gjør feilsøk Har myndighet til å definere nødvendige endringer dersom det foreligger ulike tolkinger av spesifikasjoner Får tilgang til all relevant informasjon fra infrastruktureier, operatør og leverandører ERTMS National Implementation

9

10 Tre ulike faser Anskaffelse JBV kan håndtere støtteordninger på vegne av staten JBV kan fremforhandle avtale på utstyr, installasjon og support Togselskapene må delta aktivt og være involvert i prosessen Togselskapene må «forplikte» seg til å bruke avtalen Installasjon Togselskapene gjør selv avrop på rammeavtalen Togselskapene følger opp leveranser av utstyr og installasjon Togselskapene har direkte kontakt med leverandør JBV og togselskapene håndterer sine godkjenningsprosesser JBV tar ansvar for systemintegrasjonen, togselskapene ansvarlig for sin del Drift Togselskapene håndterer selv supportavtalen med leverandør JBV har et overordnet ERTMS systemansvar

11 Oppsummering Det er ingen sammenheng mellom støtteordning og det å være systemeier. Støtteordningen er noe staten gir i kompensasjon, som sannsynligvis blir kanalisert gjennom JBV Togselskapene må selv være systemeier for ombordutrustningen. Ansvaret er riktig plassert, risikoen for feil og kostnadsøkninger reduseres JBV tar en ledende rolle for systemintegrasjonen på hele ERTMS systemet og vil gjennom det bistå med: –Integrasjonstester –Teknisk kompetanse på hele ERTMS systemet –Forvalter oversikt over kompatible ombordutrustninger og strekninger ERTMS National Implementation

12 Takk for oppmerksomheten! www.jernbaneverket.no/ertms ERTMS National Implementation


Laste ned ppt "Grensesnittet infrastruktur/ombordutrustning. Systemeieransvaret. Morgenmøte Statens jernbanetilsyn 11. september 2014 Prosjektsjef Eivind Skorstad ERTMS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google