Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA

2  Behov for kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte fremtidens krav  Rekruttering for å møte fremtidens behov  Samfunnsansvar for integrering Follo Desember 20092

3 3 Norsk som fremmedspråk og samfunns kunnskap Helsefag Digital kompetanse

4  Intensjonsavtale mellom Diakonova og Kompetansehjulet ved personalsjefen i Ski  Prosjektleder og lærer ansatt av Diakonova  Styringsgruppe  Referansegruppe: Ledere i pleie- og omsorg Follo Desember 20094

5  Fleksibel  Nær sammenheng mellom teori og praksis  Fokus på sykepleie, kommunikasjon og HMS i pleie- og omsorgstjenesten Follo Desember 20095

6  Ha fokus på læring og arbeidsmåter i skolen, studieteknikk og fagenes terminologi  Gi digital basiskompetanse og være delvis nettbasert / elektronisk basert  Ha allmennfokus Follo Desember 20096

7 Kommune Undervisningssted Oppegård kommuneHøyås bo- og rehabiliteringssenter Ski kommuneSolborg bo- og aktiviseringssenter Ås kommuneMoer sykehjem Frogn kommuneMoer sykehjem i Ås kommune Enebakk kommune ------ Follo Desember 20097

8  Helsefag og digital kompetanse skal være en viktig del av norskopplæringen  Opplæring skal sikre at deltakerne behersker norsk meget godt og være en portal til å fullføre helsefaglig utdannelse Follo Desember 20098

9  Januar 2010 foretar Diakonova opptak  Testing og realkompetansevurdering gjennomføres  Ordinær undervisning begynner i februar  Søknadsfrist ◦ 8. januar 2010 Follo Desember 20099

10  Vikarer som kan bli dyktige helsearbeidere  Ansatte som trenger å styrke sine ferdigheter  Ansatte uten autorisasjon  Ansatte som har ikke har bestått teoretisk eksamen i helsearbeiderfaget Follo Desember 200910

11 GruppeTilpasset opplæring NivåAvsluttende prøve Tid Deltakere med liten eller ingen skolegang Spor 1 Nivå 1 - 3 Norskprøve 1 (A1) Deltakere som har en viss skolegang Spor 2Nivå 1 - 3Norskprøve 2 (A2) Deltakere som har god allmennutdanning Spor 3Nivå 1 - 3Norskprøve 3 (B1) Deltakere som har høyere utdanning Spor 3Nivå 4Norskprøve 4 (C1) (C2) (12 uker 30 timer) Follo Desember 200911

12  Mål ◦ Alle deltakerne består nivå 3, B2  Drøm ◦ Alle er i stand til å diskutere sykepleie like godt på norsk som på sitt morsmål (avansert nivå, nivå C1) Follo Desember 200912

13  Temaer som er viktige for pleie- og omsorgstjenestene som ◦ Norsk kultur og ritualer i daglig samhandling og under høytider, høflighet og misforståelser ◦ Reminisens fra bondesamfunn til kunnskapssamfunnet, nasjonsbygging og viktige hendelser i nyere historie ◦ Ikke e n norsk kultur, by og land, landsdel, sosial klasse, ute/inne, dialekter, formelt/uformelt, eldre/yngre ◦ Sanger, dans, leker og rim i miljøterapi ◦ Verdigrunnlag: Respekt, verdighet, brukermedvirkning ◦ Brukers hjem og kropp, familie og ”det offentlige” ◦ Livskvalitetsmål: Den gode dagen Follo Desember 200913

14  Helsefagarbeiderutdannelse  Sykepleierutdannelse Follo Desember 200914

15  Mål ◦ 100 % av alle deltakerne på norskopplæringen deltar/har deltatt på helsefaglig utdannelse eller har fått autorisasjon innen prosjektperiodens avslutning ◦ 90% av alle som er tatt opp på helsefagligutdannelse ved prosjekts oppstart består avsluttende eksamen innen 31.12.2015 Follo Desember 200915

16  Digitale læreverk  Ulike digitale læremidler ◦ elektroniske dokumentasjonssystemer ◦ ordlister ◦ prosedyresamling/kvalitetsystem Follo Desember 200916

17  Tekstbehandling i Word  Regneark i Excel  Presentasjoner i PowerPoint  Internett  E-post Follo Desember 200917

18  Søker om opptak  Ledere med personalansvar prioriterer søkerne  Permisjon med lønn for undervisning og trening en dag i uken  Virksomhetene får en økonomisk kompensasjon fra Kompetansehjulet  Obligatorisk oppmøte og progresjonsrapport  Leder får melding fra lærer ved fravær ◦ sms eller e-post Follo Desember 200918

19  Deltakerne må gå opp til tester, avsluttende prøve og eksamen Follo Desember 200919

20  En dag i uka kl. 8-15.30 eller kl. 7.30-15 ◦ Gruppeundervisning ◦ Praktisk trening på samtaler, rapport og dokumentasjonsskrivning, pleieplan, individuell plan ◦ Praktisk trening på avdelingen og øvelsespost ◦ Praktisk trening på data og lekselesning/selvstudier ◦ Testing ◦ Evaluering ◦ Elevdrevet avdeling Follo Desember 200920

21  Første undervisningsdag i måneden, nivå 2/3  Deltakerne og lærer fra 7.30 - 15  Rapport sammen med personalet  Stell ◦ A)Deltakere med veiledning fra lærer ◦ B) Sammen med mentorer fra avdelingen  Etter stellet trekker personalet seg tilbake ◦ Deltakerne har ansvaret for beboerne, pleie, omsorg og dokumentasjon fram til vaktskiftet  Rapport: Personalet og deltakerne Follo Desember 200921

22  …Motiverer  …Veileder  …Støtter  …Oppmuntrer  …Samtaler med  Kan stå til rådighet ved behov…. Follo Desember 200922

23 Kommune Plasser Oppegård kommune10 Ski kommune10 Ås kommune 5 Frogn kommune 5 Enebakk kommune 0 Follo Desember 200923

24 Follo Desember 200924 Praksisplass NAV  Helsefagarbeider  Ås videregående skole  Rekruttering  Helsefagarbeider Ås videregående skole  Grunnopplæring  Helsefagarbeider Ås Videregående skole  Norsk, samfunn, IT og helsefag  Diakonova

25  Sykepleierutdanning  Videreutdanninger i sykepleie:  Sykepleie til pasienter med kreftsykdom  Sykepleie til pasienter med nyresykdom  Helsesøsterutdanning  Hygienesykepleierutdanning  Årsstudium i diakoni  Studium i kristen sjelesorg  Mastergrad i diakoni  Mastergrad i sykepleie planlegges  Forskning og utvikling  Prosjekter, nasjonalt og internasjonalt Follo Desember 200925

26  Generell studiekompetanse  Fagskole for helsearbeidere som vil ha videreutdanning i ◦ Eldreomsorg, Psykisk helse, Rehabilitering  Fornyet demensomsorg – alderspsykiatri i praksis  Sykepleieutdanning  Vernepleierutdanning  Læring på arbeidsplassen ◦ Demensforum, Studiegrupper ◦ Pårørendeskole, Åpne forelesninger for alle Follo Desember 200926

27  Hjernen din utvikler seg i takt med det du gjør  Du kan ”gro” hjerneceller ved å trimme og lære ◦ Ved å jobbe hardt, trene, utforske nye og vanskelige oppgaver kan du utvikle hjernen din ◦ Om du er intelligent eller dum fra naturens side er ikke viktig Follo Desember 200927

28  Hjernen kan produsere nye hjerneceller ◦ Hjernens evne til å produsere nye neuroner kalles neurogenese ◦ Vanskelige oppgaver skaper nye hjerneceller Follo Desember 200928

29 ◦ utveksler signaler med andre hjerneceller Follo Desember 200929

30 Follo Desember 200930 Hippocampus Olfactory bulb Caudate nucleus Illustrasjon av ETHAN TYLER

31 Ta en krevende utdanning! Follo Desember 200931

32 Follo Desember 200932  8. januar 2010


Laste ned ppt "Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google