Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsefaglig opplæring tilpasset minoritetsspråklige

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsefaglig opplæring tilpasset minoritetsspråklige"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsefaglig opplæring tilpasset minoritetsspråklige
DIAKONOVA Helsefaglig opplæring tilpasset minoritetsspråklige Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 2009

2 Minoritetsspråklige med ansettelse i pleie- og omsorgstjenestene
Behov for kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte fremtidens krav Rekruttering for å møte fremtidens behov Samfunnsansvar for integrering Follo Desember 2009

3 Fokus Helsefag Norsk som fremmedspråk og samfunns kunnskap
Digital kompetanse h Follo Desember 2009

4 Intensjonsavtale Intensjonsavtale mellom Diakonova og Kompetansehjulet ved personalsjefen i Ski Prosjektleder og lærer ansatt av Diakonova Styringsgruppe Referansegruppe: Ledere i pleie- og omsorg Follo Desember 2009

5 Undervisningen Fleksibel Nær sammenheng mellom teori og praksis
Fokus på sykepleie, kommunikasjon og HMS i pleie- og omsorgstjenesten Follo Desember 2009

6 Undervisningen skal også
Ha fokus på læring og arbeidsmåter i skolen, studieteknikk og fagenes terminologi Gi digital basiskompetanse og være delvis nettbasert / elektronisk basert Ha allmennfokus Follo Desember 2009

7 Kompetansehjulets undervisningssteder i kommunene
Oppegård kommune Høyås bo- og rehabiliteringssenter Ski kommune Solborg bo- og aktiviseringssenter Ås kommune Moer sykehjem Frogn kommune Moer sykehjem i Ås kommune Enebakk kommune ------ Follo Desember 2009

8 Opplæringen Helsefag og digital kompetanse skal være en viktig del av norskopplæringen Opplæring skal sikre at deltakerne behersker norsk meget godt og være en portal til å fullføre helsefaglig utdannelse Follo Desember 2009

9 Oppstart Januar 2010 foretar Diakonova opptak
Testing og realkompetansevurdering gjennomføres Ordinær undervisning begynner i februar Søknadsfrist 8. januar 2010 Follo Desember 2009

10 Deltakerne Vikarer som kan bli dyktige helsearbeidere
Ansatte som trenger å styrke sine ferdigheter Ansatte uten autorisasjon Ansatte som har ikke har bestått teoretisk eksamen i helsearbeiderfaget Follo Desember 2009

11 Individuell tilpasning
Gruppe Tilpasset opplæring Nivå Avsluttende prøve Tid Deltakere med liten eller ingen skolegang Spor 1 Nivå 1 - 3 Norskprøve 1 (A1) Deltakere som har en viss skolegang Spor 2 Norskprøve 2 (A2) Deltakere som har god allmennutdanning Spor 3 Norskprøve 3 (B1) Deltakere som har høyere utdanning Nivå 4 Norskprøve 4 (C1) (C2) (12 uker 30 timer) Follo Desember 2009

12 Norsk som fremmedspråk og samfunnskunnskap
Mål Alle deltakerne består nivå 3, B2 Drøm Alle er i stand til å diskutere sykepleie like godt på norsk som på sitt morsmål (avansert nivå, nivå C1) Follo Desember 2009

13 Samfunnskunnskap Temaer som er viktige for pleie- og omsorgstjenestene som Norsk kultur og ritualer i daglig samhandling og under høytider, høflighet og misforståelser Reminisens fra bondesamfunn til kunnskapssamfunnet, nasjonsbygging og viktige hendelser i nyere historie Ikke en norsk kultur, by og land, landsdel, sosial klasse, ute/inne, dialekter, formelt/uformelt, eldre/yngre Sanger, dans, leker og rim i miljøterapi Verdigrunnlag: Respekt, verdighet, brukermedvirkning Brukers hjem og kropp, familie og ”det offentlige” Livskvalitetsmål: Den gode dagen Follo Desember 2009

14 Helsefag Helsefagarbeiderutdannelse Sykepleierutdannelse
Follo Desember 2009

15 Helsefag Mål 100 % av alle deltakerne på norskopplæringen deltar/har deltatt på helsefaglig utdannelse eller har fått autorisasjon innen prosjektperiodens avslutning 90% av alle som er tatt opp på helsefagligutdannelse ved prosjekts oppstart består avsluttende eksamen innen Follo Desember 2009

16 Digital kompetanse Digitale læreverk Ulike digitale læremidler
elektroniske dokumentasjonssystemer ordlister prosedyresamling/kvalitetsystem Follo Desember 2009

17 Digital kompetanse er også
Tekstbehandling i Word Regneark i Excel Presentasjoner i PowerPoint Internett E-post Follo Desember 2009

18 Betingelser Søker om opptak
Ledere med personalansvar prioriterer søkerne Permisjon med lønn for undervisning og trening en dag i uken Virksomhetene får en økonomisk kompensasjon fra Kompetansehjulet Obligatorisk oppmøte og progresjonsrapport Leder får melding fra lærer ved fravær sms eller e-post Follo Desember 2009

19 Eksamen Deltakerne må gå opp til tester, avsluttende prøve og eksamen
Follo Desember 2009

20 Læring på arbeidsplassen
En dag i uka kl eller kl Gruppeundervisning Praktisk trening på samtaler, rapport og dokumentasjonsskrivning, pleieplan, individuell plan Praktisk trening på avdelingen og øvelsespost Praktisk trening på data og lekselesning/selvstudier Testing Evaluering Elevdrevet avdeling Follo Desember 2009

21 Elevdrevet avdeling Første undervisningsdag i måneden, nivå 2/3
Deltakerne og lærer fra Rapport sammen med personalet Stell A)Deltakere med veiledning fra lærer B) Sammen med mentorer fra avdelingen Etter stellet trekker personalet seg tilbake Deltakerne har ansvaret for beboerne, pleie, omsorg og dokumentasjon fram til vaktskiftet Rapport: Personalet og deltakerne Follo Desember 2009

22 Mentor …Motiverer …Veileder …Støtter …Oppmuntrer …Samtaler med
Kan stå til rådighet ved behov…. Follo Desember 2009

23 30 plasser Kommune Plasser Oppegård kommune 10 Ski kommune Ås kommune
5 Frogn kommune Enebakk kommune Follo Desember 2009

24 Kompetansehjulet ruller på mange veier
Praksisplass NAV Helsefagarbeider Ås videregående skole Rekruttering Helsefagarbeider Ås videregående skole Grunnopplæring Helsefagarbeider Ås Videregående skole Norsk, samfunn, IT og helsefag Diakonova Follo Desember 2009

25 DIAKONOVA – STIFTELSE OG HØYSKOLE
Sykepleierutdanning Videreutdanninger i sykepleie: Sykepleie til pasienter med kreftsykdom Sykepleie til pasienter med nyresykdom Helsesøsterutdanning Hygienesykepleierutdanning Årsstudium i diakoni Studium i kristen sjelesorg Mastergrad i diakoni Mastergrad i sykepleie planlegges Forskning og utvikling Prosjekter, nasjonalt og internasjonalt Follo Desember 2009

26 Kompetansehjulet mer læring
Generell studiekompetanse Fagskole for helsearbeidere som vil ha videreutdanning i Eldreomsorg, Psykisk helse, Rehabilitering Fornyet demensomsorg – alderspsykiatri i praksis Sykepleieutdanning Vernepleierutdanning Læring på arbeidsplassen Demensforum , Studiegrupper Pårørendeskole, Åpne forelesninger for alle Follo Desember 2009

27 Hjerneforskning viser at
Hjernen din utvikler seg i takt med det du gjør Du kan ”gro” hjerneceller ved å trimme og lære Ved å jobbe hardt, trene, utforske nye og vanskelige oppgaver kan du utvikle hjernen din Om du er intelligent eller dum fra naturens side er ikke viktig Follo Desember 2009

28 Hjerneforskning viser at
Hjernen kan produsere nye hjerneceller Hjernens evne til å produsere nye neuroner kalles neurogenese Vanskelige oppgaver skaper nye hjerneceller Follo Desember 2009

29 Nye hjerneceller utvikler synapser
utveksler signaler med andre hjerneceller Follo Desember 2009

30 Her utvikler voksne nye neuroner
Caudate nucleus Hippocampus Olfactory bulb Illustrasjon av ETHAN TYLER Follo Desember 2009

31 Har du lyst til å utvikle nye synapser i hjernen din?
Ta en krevende utdanning! Follo Desember 2009

32 Søknadsfrist 8. januar 2010 Follo Desember 2009


Laste ned ppt "Helsefaglig opplæring tilpasset minoritetsspråklige"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google