Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember DIAKONOVA

2  Behov for kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte fremtidens krav  Rekruttering for å møte fremtidens behov  Samfunnsansvar for integrering Follo Desember 20092

3 3 Norsk som fremmedspråk og samfunns kunnskap Helsefag Digital kompetanse

4  Intensjonsavtale mellom Diakonova og Kompetansehjulet ved personalsjefen i Ski  Prosjektleder og lærer ansatt av Diakonova  Styringsgruppe  Referansegruppe: Ledere i pleie- og omsorg Follo Desember 20094

5  Fleksibel  Nær sammenheng mellom teori og praksis  Fokus på sykepleie, kommunikasjon og HMS i pleie- og omsorgstjenesten Follo Desember 20095

6  Ha fokus på læring og arbeidsmåter i skolen, studieteknikk og fagenes terminologi  Gi digital basiskompetanse og være delvis nettbasert / elektronisk basert  Ha allmennfokus Follo Desember 20096

7 Kommune Undervisningssted Oppegård kommuneHøyås bo- og rehabiliteringssenter Ski kommuneSolborg bo- og aktiviseringssenter Ås kommuneMoer sykehjem Frogn kommuneMoer sykehjem i Ås kommune Enebakk kommune Follo Desember 20097

8  Helsefag og digital kompetanse skal være en viktig del av norskopplæringen  Opplæring skal sikre at deltakerne behersker norsk meget godt og være en portal til å fullføre helsefaglig utdannelse Follo Desember 20098

9  Januar 2010 foretar Diakonova opptak  Testing og realkompetansevurdering gjennomføres  Ordinær undervisning begynner i februar  Søknadsfrist ◦ 8. januar 2010 Follo Desember 20099

10  Vikarer som kan bli dyktige helsearbeidere  Ansatte som trenger å styrke sine ferdigheter  Ansatte uten autorisasjon  Ansatte som har ikke har bestått teoretisk eksamen i helsearbeiderfaget Follo Desember

11 GruppeTilpasset opplæring NivåAvsluttende prøve Tid Deltakere med liten eller ingen skolegang Spor 1 Nivå Norskprøve 1 (A1) Deltakere som har en viss skolegang Spor 2Nivå 1 - 3Norskprøve 2 (A2) Deltakere som har god allmennutdanning Spor 3Nivå 1 - 3Norskprøve 3 (B1) Deltakere som har høyere utdanning Spor 3Nivå 4Norskprøve 4 (C1) (C2) (12 uker 30 timer) Follo Desember

12  Mål ◦ Alle deltakerne består nivå 3, B2  Drøm ◦ Alle er i stand til å diskutere sykepleie like godt på norsk som på sitt morsmål (avansert nivå, nivå C1) Follo Desember

13  Temaer som er viktige for pleie- og omsorgstjenestene som ◦ Norsk kultur og ritualer i daglig samhandling og under høytider, høflighet og misforståelser ◦ Reminisens fra bondesamfunn til kunnskapssamfunnet, nasjonsbygging og viktige hendelser i nyere historie ◦ Ikke e n norsk kultur, by og land, landsdel, sosial klasse, ute/inne, dialekter, formelt/uformelt, eldre/yngre ◦ Sanger, dans, leker og rim i miljøterapi ◦ Verdigrunnlag: Respekt, verdighet, brukermedvirkning ◦ Brukers hjem og kropp, familie og ”det offentlige” ◦ Livskvalitetsmål: Den gode dagen Follo Desember

14  Helsefagarbeiderutdannelse  Sykepleierutdannelse Follo Desember

15  Mål ◦ 100 % av alle deltakerne på norskopplæringen deltar/har deltatt på helsefaglig utdannelse eller har fått autorisasjon innen prosjektperiodens avslutning ◦ 90% av alle som er tatt opp på helsefagligutdannelse ved prosjekts oppstart består avsluttende eksamen innen Follo Desember

16  Digitale læreverk  Ulike digitale læremidler ◦ elektroniske dokumentasjonssystemer ◦ ordlister ◦ prosedyresamling/kvalitetsystem Follo Desember

17  Tekstbehandling i Word  Regneark i Excel  Presentasjoner i PowerPoint  Internett  E-post Follo Desember

18  Søker om opptak  Ledere med personalansvar prioriterer søkerne  Permisjon med lønn for undervisning og trening en dag i uken  Virksomhetene får en økonomisk kompensasjon fra Kompetansehjulet  Obligatorisk oppmøte og progresjonsrapport  Leder får melding fra lærer ved fravær ◦ sms eller e-post Follo Desember

19  Deltakerne må gå opp til tester, avsluttende prøve og eksamen Follo Desember

20  En dag i uka kl eller kl ◦ Gruppeundervisning ◦ Praktisk trening på samtaler, rapport og dokumentasjonsskrivning, pleieplan, individuell plan ◦ Praktisk trening på avdelingen og øvelsespost ◦ Praktisk trening på data og lekselesning/selvstudier ◦ Testing ◦ Evaluering ◦ Elevdrevet avdeling Follo Desember

21  Første undervisningsdag i måneden, nivå 2/3  Deltakerne og lærer fra  Rapport sammen med personalet  Stell ◦ A)Deltakere med veiledning fra lærer ◦ B) Sammen med mentorer fra avdelingen  Etter stellet trekker personalet seg tilbake ◦ Deltakerne har ansvaret for beboerne, pleie, omsorg og dokumentasjon fram til vaktskiftet  Rapport: Personalet og deltakerne Follo Desember

22  …Motiverer  …Veileder  …Støtter  …Oppmuntrer  …Samtaler med  Kan stå til rådighet ved behov…. Follo Desember

23 Kommune Plasser Oppegård kommune10 Ski kommune10 Ås kommune 5 Frogn kommune 5 Enebakk kommune 0 Follo Desember

24 Follo Desember Praksisplass NAV  Helsefagarbeider  Ås videregående skole  Rekruttering  Helsefagarbeider Ås videregående skole  Grunnopplæring  Helsefagarbeider Ås Videregående skole  Norsk, samfunn, IT og helsefag  Diakonova

25  Sykepleierutdanning  Videreutdanninger i sykepleie:  Sykepleie til pasienter med kreftsykdom  Sykepleie til pasienter med nyresykdom  Helsesøsterutdanning  Hygienesykepleierutdanning  Årsstudium i diakoni  Studium i kristen sjelesorg  Mastergrad i diakoni  Mastergrad i sykepleie planlegges  Forskning og utvikling  Prosjekter, nasjonalt og internasjonalt Follo Desember

26  Generell studiekompetanse  Fagskole for helsearbeidere som vil ha videreutdanning i ◦ Eldreomsorg, Psykisk helse, Rehabilitering  Fornyet demensomsorg – alderspsykiatri i praksis  Sykepleieutdanning  Vernepleierutdanning  Læring på arbeidsplassen ◦ Demensforum, Studiegrupper ◦ Pårørendeskole, Åpne forelesninger for alle Follo Desember

27  Hjernen din utvikler seg i takt med det du gjør  Du kan ”gro” hjerneceller ved å trimme og lære ◦ Ved å jobbe hardt, trene, utforske nye og vanskelige oppgaver kan du utvikle hjernen din ◦ Om du er intelligent eller dum fra naturens side er ikke viktig Follo Desember

28  Hjernen kan produsere nye hjerneceller ◦ Hjernens evne til å produsere nye neuroner kalles neurogenese ◦ Vanskelige oppgaver skaper nye hjerneceller Follo Desember

29 ◦ utveksler signaler med andre hjerneceller Follo Desember

30 Follo Desember Hippocampus Olfactory bulb Caudate nucleus Illustrasjon av ETHAN TYLER

31 Ta en krevende utdanning! Follo Desember

32 Follo Desember  8. januar 2010


Laste ned ppt "Pilotprosjekt mellom Kompetansehjulet i Follo og Diakonova, stiftelse og høyskole Follo Desember 20091 DIAKONOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google