Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi for et bedre samfunn Norvegkonferansen 2014 1 Senior rådgiver Trond Foss SINTEF Transportforskning Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi for et bedre samfunn Norvegkonferansen 2014 1 Senior rådgiver Trond Foss SINTEF Transportforskning Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi for et bedre samfunn Norvegkonferansen 2014 1 Senior rådgiver Trond Foss SINTEF Transportforskning Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving

2 Teknologi for et bedre samfunn 2 Basismodellen i Europa for en del år siden BompengeselskapBruker (trafikant) Transporttjeneste Betaling Build-Operate-Transfer (BOT)

3 Teknologi for et bedre samfunn 3 Eksempler Transporttjeneste: Bruk av transportinfrastruktur Betaling: Manuell betaling Myntmaskin Kredittkort

4 Teknologi for et bedre samfunn 4 Basismodellen i Norge før AutoPASS Bompengeselskap Bruker (trafikant) Transporttjeneste Betaling

5 Teknologi for et bedre samfunn 5 Basismodellen i Norge etter AutoPASS Bompengeselskap Bruker (trafikant) Transporttjeneste Betaling AutoPASS Betalingstjeneste Betaling

6 Teknologi for et bedre samfunn 6 Ny rolle og ansvarsmodell muliggjør samordning Interoperability Manager Toll Service Provider Toll Charger User ISO 17573 EFC Direktivet med beslutning CESARE I – IV prosjektene

7 Teknologi for et bedre samfunn 7 Den norske rolle- og ansvarsmodellen basert på ISO 17573 EFC - System Architecture for vehicle-related tolling

8 Teknologi for et bedre samfunn Inngå en AutoPASS-avtale med en Utsteder og installere AutoPASS-brikken Bruke AutoPASS-brikken iht. avtalebetingelsene for å oppfylle sine forpliktelser i forhold til Utsteder Motta og betale krav fra Utsteder for transporttjenester (passeringer i bomstasjoner) som er benyttet Kontakte Utsteder for innhenting av informasjon, levering av klager, håndtering av avvik og feil, endringer i avtalen etc. (gjelder både brukere med og uten brikke) Inngå eventuelle tilleggsavtaler med andre Utstedere Føre det kjøretøyet som AutoPASS-brikken er montert Brukerrollen er gjerne delt mellom to aktører: 1) eieren av kjøretøyet og 2) føreren av kjøretøyet. 8 Brukerens ansvar

9 Teknologi for et bedre samfunn Inngå AutoPASS-avtale med brukere og levere AutoPASS- brikken som skal brukes til avgiftsinnkrevingen Kreve inn betaling fra brukeren som har inngått en AutoPASS- avtale med Utsteder Betale Operatør for registrerte passeringer i innkrevingspunktene. Kreve inn Utstedergodtgjørelse Håndtere kunderelasjonene mht. bruken av AutoPASS- tjenesten som f.eks. generell og spesiell informasjon, klager, spørsmål og svar, feilbehandling og alle andre kontraktuelle og finansielle saker. 9 Utsteders ansvar i norske bompengesystemer

10 Teknologi for et bedre samfunn Tilby en transporttjeneste (gjøres av Statens vegvesen) Gjennomføre innkrevingsprinsippene for den transporttjenesten som tilbys Informere brukeren om bompengesystemet ved bruk Drive bomstasjonen: Detektere kjøretøyer som skal betale avgift Samle inn data om hvem som er Utsteder Samle inn tilstrekkelige data til å beregne avgiften som skal betales av kjøretøyer som ikke er utstyrt med AutoPASS- brikke Beregne avgiften som skal innkreves basert på data samlet inn fra innkrevingspunktet og eventuelt sentralt lagrede data om kjøretøyet som brukeren har benyttet Kreve inn betaling fra brukere som ikke har AutoPASS-brikke Håndheve bompengesystemets prinsipper inkludert detektering av avvik (inkludert sniking). Overvåke bompengesystemet med hensyn til ytelse og kvalitet samt rapportere dette periodisk. 10 Operatørens ansvarsområde i norske bompengesystemer

11 Teknologi for et bedre samfunn Definere sikkerhetspolicy inkludert personvern for AutoPASS-systemene og opptre som sikkerhetsansvarlig for alle AutoPASS-systemer Definere og vedlikeholde registere over aktører og utstyr som er involvert i AutoPASS-systemene Definere kravene til teknisk og funksjonell samordning av AutoPASS-utstyr (AutoPASS- spesifikasjonene) Kontrollere og godkjenne aktører og utstyr som skal være involvert i AutoPASS-systemene inkludert definere kravene til godkjenning Håndtere uoverensstemmelser mellom aktører involvert i AutoPASS-systemene I Norge har Statens vegvesen rollen som Samordningsorgan. 11 Samordningsorganet sine ansvarsområder

12 Teknologi for et bedre samfunn Rollens ansvarsområder Ansvarsområde 1 Ansvarsområde 2 Ansvarsområde 3 … Ansvarsområde n 12 Ansvarsområdene til en rolle kan deles mellom flere aktører Aktør A Rollens ansvarsområder Ansvarsområde 1 Ansvarsområde 2 Ansvarsområde 3 … Ansvarsområde n Aktør A eller Aktør B Aktør C

13 Teknologi for et bedre samfunn 13 Norske aktører i rollemodellen

14 Teknologi for et bedre samfunn 14 Eksempel på unntak - Fjellinjen

15 Teknologi for et bedre samfunn Vanligvis knyttet til ett vegprosjekt Ansvarsområder: Finansieringsselskap Utsteder Operatør 15 Ansvarsområder for et vanlig norsk bompengeselskap

16 Teknologi for et bedre samfunn 16 Kjært barn har mange navn KildeUtstederOperatør ISO 17572 Electronic Fee Collection (EFC) – System architecture for vehicle-related tolling Toll Service ProviderToll Charger CESARE IV prosjektene (ASECAP)EETS ProviderToll Charger EFC Direktiv og Beslutning om EETS (EU kommisjonen) EETS ProviderToll Charger Vegvesenet: Anbefaling om regionale bompengeselskaper UtstederOperatør Vegvesenet: Høring om forslag til forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) EETS UtstederTrafikantbetalings- innkrever

17 Teknologi for et bedre samfunn 17 Oppsummering - eksempel

18 Teknologi for et bedre samfunn 18 Takk for oppmerksomheten! trond.foss@sintef.no


Laste ned ppt "Teknologi for et bedre samfunn Norvegkonferansen 2014 1 Senior rådgiver Trond Foss SINTEF Transportforskning Rolle- og ansvarsmodell for bompengeinnkreving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google