Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kortisol, sykefravær og sammensatte lidelser Henrik Børsting Jacobsen Psykolog – snart doktorand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kortisol, sykefravær og sammensatte lidelser Henrik Børsting Jacobsen Psykolog – snart doktorand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kortisol, sykefravær og sammensatte lidelser Henrik Børsting Jacobsen Psykolog – snart doktorand

2 Stress og sammensatte lidelser På 35 minutter… Hva mener jeg med sammensatte lidelser? Hva mener jeg med stress? Hvordan kan vi forstå sammenhengen? Hvordan henger det sammen med søvn? Hva kan vi gjøre?

3 Først. Hva er sammensatt? Begrepet «sammensatte lidelser» omfatter tilstander med: Betydelige somatiske symptomer (smerte) Der bio-psykososiale faktorer er spesielt tett vevd sammen Og der ingen anerkjent diagnose fullt ut kan forklare symptomene

4 Så. Hva er stress? Definert av Levine og Ursin (1991) i fire stadier: 1.Stress stimulus 2.Relevant erfaring 3.Den fysiologiske stressresponsen 4.Kognitiv evaluering av stressresponsen

5 Deretter. Hva er smerte? IASP: ”En ubehagelig sensorisk eller følelsesmessig opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet i former for slik skade” Min fortolkning i dag: Smerte er en (lært?) atferd. Den har alltid fysiologiske komponenter men ikke alltid strukturelle endringer. Men, det er en type atferd som alltid vil ha fysiologiske forløpere eller konsekvenser

6 Sårbarhets-stress modellen for smerte Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.

7 Viser til ulike komplementære forklaringsmodeller Basale modeller – Sensitisering – Kindling Kognitive modeller – Grublingshypotesen – Nettverksmodeller

8 Biologisk læring Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.

9 Sensistisering

10 Mental opptenningsved

11 Stressfysiologi - cortisol Vedvarende stress - oppregulering av CRH og sensitisering av GC reseptorer Hypercorticolisme: depresjon, høyt blodtrykk og overvekt Hypocorticolisme: smerte, slitenhet, nedstemthet og økt følsomhet for stress Kan vi forstå dette langs et kontinuum?

12 Kognitiv læring Hentet fra Flor, H. (2007) Diathesis-Stress Model of Chronic Pain. Encyclopedia of Pain. Springer. pp. 599-601.

13 En kognitiv analog… Hypotesen om repeterende tanker (Brosschot et al., 2006; 2010)

14 Maren S (2007) The threatened brain. Science 317: 1043.

15 Symptomer opptrer på en dimensjon 80 % av Nordmenn rapporterer et muskel-skjelett symptom ila siste 14 dager 13 % rapporterer at dette er en plage som rammer funksjon Ingen objektive funn som skiller disse fra hverandre Sensitisering, kindling og fortolkning som forklaring?

16 Hva skjer i kroppen ved langvarig belastning?

17 Ursin H and Eriksen HR (2004) The cognitive activation theory of stress. Psychoneuroendocrinology 29: 567-592. LoadStressrespons Trening“Stress” Forventning om stimuli Forventet utfall fra reaksjon Stress Stressor Stimuli Alarm Kort effekt Anabolsk Vedvarende Katabolsk Kognitiv aktiveringsteori (CATS)

18 Figure 2. Cortisol responses to a standardized psychosocial stress test (TSST-G) in participants on long-term sick leave attending Hysnes Rehabilitation Center (n = 84) and healthy subjects (n = 34) Jacobsen HB, Bjørngaard JH, Hara KW, Borchgrevink PC, et al. (2014) The Role of Stress in Absenteeism: Cortisol Responsiveness among Patients on Long-Term Sick Leave. PLoS ONE 9(5): e96048. doi:10.1371/journal.pone.0096048 http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0096048

19 Stress –> søvn -> smerte? Det er foreslått at søvn medierer forholdet mellom søvn og smerte Laboratoriestudier på søvnrestriksjon har vist økning i både spontan smerterapportering og økt respons på en standardisert smertestimulus Selvrapportert søvnmangel er forbundet med en økt insidens og forekomst av smerte Kroniske smertepasienter sover dårligere enn pasienter med kronisk insomni

20 Hva er en vanlig årsak til søvnmangel?

21 Hva gjør vi? Stress

22 Hva gjør vi? Søvn Kognitiv atferdsterapi har best evidens Rettes mot opplevd søvnmangel og søvndeprivasjon Kombineres med søvndagbok, kosthold, trening, stimuluskontroll avspenning og atferdseksperiment ACT regnes som transdiagnostisk…

23 Spørsmål?

24 Henrik Børsting Jacobsen Avdeling for smertebehandling, OUS Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte symptomlidelser Henrik.b.jacobsen@ntnu.no


Laste ned ppt "Kortisol, sykefravær og sammensatte lidelser Henrik Børsting Jacobsen Psykolog – snart doktorand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google